PIT-16 2019 – opodatkowanie działalności gospodarczej...
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

PIT-16 2019 – opodatkowanie działalności gospodarczej za pomocą karty podatkowej

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Dowiedz się, jak prawidłowo wypełnić formularz PIT-16.

    

Dla kogo korzystny jest PIT-16 i karta podatkowa?

Za pomocą poprawnie uzupełnionego formularza PIT-16, przedsiębiorca deklaruje chęć skorzystania z opodatkowania za pomocą karty podatkowej. Sposób ten umożliwia opodatkowanie poprzez comiesięczne uiszczanie niezmiennej kwoty, niepowiązanej z osiąganymi przychodami. Na karcie podatkowej najbardziej skorzystają jednoosobowe działalności gospodarcze oraz małe firmy z siedzibami w miejscowościach o niewielkiej liczbie mieszkańców. Wynika to z treści przepisów, według których koszty karty podatkowej rosną proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób i liczby mieszkańców miejscowości, w której działa firma.

  

Przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria rozliczania się przy pomocy karty podatkowej, nie podlegają obowiązkowi prowadzenia ksiąg i uiszczania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Nie muszą również składać zeznań podatkowych. Opłaty związane z kartą podatkową podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o ceny towarów i usług konsumpcyjnych z danego i minionego roku. Oprócz liczby zatrudnionych pracowników i ludności w mieście, w którym znajduje się firma, stawki karty podatkowej zależą również od rodzaju i zakresu usług, oferowanych przez firmę. Taka forma opodatkowania pomniejszona jest m. in. o uiszczoną kwotę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Przedsiębiorca musi zapłacić należną sumę do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. Opłata za grudzień musi zostać dokonana do 28.12.

 

Jak poprawnie złożyć PIT-16?

Aby rozliczać się przy użyciu karty podatkowej, należy złożyć PIT-16 odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia. Wniosek pełni rolę jedynie informacyjną – dzięki niemu urząd wie, że podatnik zdecydował się na rozpoczęcie działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej lub postanowił przejść na tę formę rozliczenia z innej. Data 20 stycznia stanowi również ostateczny termin zgłoszenia likwidacji prowadzonej działalności lub wyboru innej formy jej prowadzenia. W przypadku braku informacji o zmianie, przyjmuje się, iż działalność dalej jest prowadzona na tych samych warunkach.

  

Deklarację PIT-16 należy złożyć do urzędu skarbowego, wynikającego z racji miejsca położenia firmy, jakie zostało wpisane w zgłoszeniu ewidencji działalności gospodarczej. Gdyby obowiązek ten nie został dopełniony bądź działalność nie wymagała organizacji stałego zakładu, należy udać się do urzędu właściwego miejscu zamieszkania podatnika.

  

Zastanawiasz się nad założeniem działalności rozliczanej w oparciu o kartę podatkową? Swoją aktualną deklarację możesz rozliczyć w programie PIT, dzięki któremu formalności związane z zeznaniem podatkowym mogą być prostsze niż kiedykolwiek!

  

Autor artykułu: Justyna Nowak 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!