Nowe zmiany w KRS
Redakcja
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Nowe zmiany w KRS

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Projekt przewiduje zmiany m.in. w postępowaniu przymuszającym, obowiązek składania wniosków do KRS w postaci elektronicznej, wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej oraz rezygnację z publikacji wpisów w Monitorze Sądowym I Gospodarczym, a także stworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.


Rządowy projekt zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym przewiduje rozszerzenie zakresu tzw. postępowania przymuszającego, określonego w art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Zmiany w postępowaniu przymuszającym


Obecnie sąd rejestrowy nie ma żadnych prawnych narzędzi, które umożliwiłyby wyegzekwowanie od osób zobowiązanych do wyboru lub powołania zarządu spoczywających na nich obowiązków.


W myśl proponowanych zmian, sąd rejestrowany będzie miał możliwość wezwania zobowiązanych do wykazania za pomocą dokumentów, że organ reprezentacji został powołany lub wybrany. Natomiast braki w jego składzie zostały usunięte a sam podmiot posiada organ uprawniony do reprezentacji. W razie niewykonania obowiązku w określonym przez sąd terminie, sąd nałoży na zobowiązanych grzywnę. Będzie mógł również ponawiać grzywnę oraz nałożyć ją wobec osób, które całkowicie lekceważyły swoje obowiązki. Jeśli osoba wykaże, że starała się wykonać obowiązek, ale nie była w stanie go dopełnić, grzywna nie będzie nakładana.


Wprowadzenie obowiązku podawania adresu


Obecnie sądy rejestrowe mają często problemy z doręczeniem wezwań lub orzeczeń kierowanych do członków organu, lub osób uprawnionych do reprezentacji. W myśl proponowanych zmian do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot oraz likwidatorów i prokurentów niezbędne będzie, poza zgodą na powołanie, przekazanie adresów do doręczeń.


Pozostałe proponowane zmiany


Omawiany projekt przewiduje także doprecyzowanie kompetencji i przesłanek ustanowienia kuratora.


Wprowadzony ma być obowiązek składania wszystkich wniosków do KRS z wykorzystaniem systemu informatycznego. W formie elektronicznej powinny być składane sprawozdania finansowe. Natomiast opinia i raport z badania sprawozdania finansowego będą sporządzane w formie elektronicznej i dodatkowo opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta przeprowadzającego to badanie.


Projekt przewiduje też rezygnację z wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


Utworzone będzie Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Prawnych.


Większość przepisów omawianej nowelizacji ma wejść w życie 1 czerwca 2017 roku.


Z omawianych założeń zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw powstanie teraz projekt ustawy, który trafi pod obrady rządu.


Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!