Nie każdy, kto wykonuje wolny zawód, może wybrać...
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Nie każdy, kto wykonuje wolny zawód, może wybrać ryczałt

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Z ryczałtu skorzystają tylko przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekraczają równowartości 150 tys. euro – aktualnie dotyczy to tych, których przychody w 2013 r. nie przekroczyły 633 450 zł. Ryczałtowcy płacą podatki do 20 dnia każdego miesiąca lub w niektórych przypadkach raz na kwartał.

W zależności od tego, czy mamy do czynienia z działalnością gastronomiczną, wytwórczą lub budowlaną, związaną z wynajmem samochodów czy wykonywaną osobiście w ramach tzw. wolnych zawodów, przedsiębiorcy zapłacą różne stawki ryczałtu. Tym ostatnim przypadają najwyższe.

Lekarze, stomatolodzy, weterynarze na stawce 20 proc.

Ryczałtowiec wykonujący wolny zawód podatek zapłaci w wysokości 20 % swoich przychodów (bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu). Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą jednak opłacać wyłącznie ci przedstawiciele wolnych zawodów, których wymienia ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym – lekarze stomatolodzy, weterynarze, technicy weterynarii, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze oraz nauczyciele udzielający korepetycji. Ich działalność musi być też wykonywana osobiście, czyli bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze pracowników, którzy wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Pozostali niewymienieni przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wolnych zawodów innych niż wskazane nie mają takiej możliwości.

Warto pamiętać, że ustawa o zryczałtowanym podatku na własne potrzeby za wolne zawody uznaje tylko część zawodów powszechnie funkcjonujące jako wolne. Oznacza to, że np. dla architekta, projektanta, adwokata, notariusza, radcy prawnego, doradcy podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta, dewelopera czy dziennikarza opodatkowanie w tej formie nie jest dostępne.

Najwyższa stawka ryczałtu nie rekompensuje wad tej formy opodatkowania

O ile w przypadku np. przedsiębiorców świadczących usługi gastronomiczne wady tej formy opodatkowania rekompensuje niska stawka ryczałtu w wysokości 3,5%, o tyle w przypadku ryczałtowca np. weterynarza już nie koniecznie. A wad jest kilka. Ryczałtowcy nie mają możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem, nie skorzystają także z ulgi na dzieci (mogą ją rozliczyć tylko wtedy, gdy osiągają wystarczające dochody z innego źródła, np. z etatu). Nie mogą też odliczyć kosztów uzyskania przychodów, co jest niekorzystne na przykład dla tych przedsiębiorców, którzy dużo wydają na inwestycje.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Żaneta Rowińska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania PIT do 20 stycznia