Kwota zmniejszająca podatek 2023 – najważniejsze...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Kwota zmniejszająca podatek 2023 – najważniejsze informacje

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Kwota zmniejszająca podatek – co to?

Wszystkie osoby pracujące, które są rezydentami podatkowymi w Polsce, mają obowiązek odprowadzać podatek. Wielu podatników szuka sposobów na obniżenie zobowiązania do urzędu skarbowego. Każdy z nich jest regulowany przez odpowiednie ustawy. Z niektórych ulg i preferencji można skorzystać dopiero po spełnieniu określonych wymagań. Inne są dostępne dla każdego – tak jak na przykład kwota zmniejszająca podatek 2023.

W ostatnich latach pojawiło się wiele zmian w systemie podatkowym, które wiązały się z Polskim Ładem. Wpłynęły one również na wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Najważniejsze informacje na ten temat znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Przepisy uwzględnione w tym akcie prawnym regulują wysokość kwoty zmniejszającej podatek oraz warunki korzystania z preferencji.

Warto zwrócić uwagę, że wielu podatników myli dwa pojęcia „kwota wolna od podatku” oraz „kwota zmniejszająca podatek”. Co to jest i czym się różnią? Kwota zmniejszająca podatek 2023 pozwala na obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego wobec urzędu skarbowego. Dzięki niej podatnik może płacić niższy podatek dochodowy już w skali miesiąca. Zaliczkę na podatek dochodowy zostaje pomniejszony przez pracodawcę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Natomiast kwota wolna od podatku określa część dochodów pracownika, od której nie należy w ogóle pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto jednak zwrócić uwagę, że oba te pojęcia i preferencje są od siebie zależne. W jaki sposób kwota wolna od podatku wpływa na możliwość obniżenia zaliczki na podatek? Poniżej wyjaśniamy najważniejsze zasady.

Kwota zmniejszająca podatek 2023 – najważniejsze informacje

Jak wspomnieliśmy, to, ile wynosi kwota zmniejszająca podatek 2023, zależy od wysokości kwoty wolnej od podatku. Po zmianach przepisów związanych z Polskim Ładem wynosi ona 30 000 zł. Z kolei kwota zmniejszająca podatek jest iloczynem kwoty wolnej od podatku oraz stawki najniższego progu podatkowego.

 • Kwota wolna od podatku wynosi w 2023 roku 30 000 zł. Dochody do tej kwoty pozostają nieopodatkowane.
 • Obecnie obowiązuje stawka najniższego progu podatkowego wynosząca 12%.
 • Kwotę zmniejszającą podatek należy obliczyć, wykonując działanie 30 000 zł x 12%. Oznacza to, że w 2023 roku obowiązuje kwota 3 600 zł w skali roku.
 • Aby obliczyć kwotę zmniejszającą podatek w skali miesiąca, wystarczy wykonać następujące działanie 3 600 / 12. W efekcie otrzymujemy kwotę zmniejszającą podatek 300 zł miesięcznie.

Co ważne, jeżeli podatnik chce skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczek miesięcznych, wówczas musi złożyć swojemu pracodawcy formularz PIT-2. Należy wypełnić wniosek o pomniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Warto zwrócić uwagę na zmianę przepisów, która umożliwia podzielenie tej preferencji między maksymalnie trzech pracodawców. W takim przypadku należy złożyć PIT-2 z odpowiednim stosunkiem kwoty zmniejszającej podatek:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – 300 zł – w przypadku jednego pracodawcy,
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek – 150 zł – w przypadku dwóch pracodawców,
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek – 100 zł – w przypadku trzech pracodawców.

Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia PIT-2 u swojego pracodawcy, wówczas nadal przysługuje mu kwota zmniejszająca podatek. Różnicą jest jednak sposób jej rozliczenia. W takiej sytuacji zostanie ona uwzględniona w rozliczeniu rocznym.

Oznacza to, że każdy podatnik może wybrać jedną z trzech opcji:

 • zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek tylko u jednego pracodawcy przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek,
 • podzielenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek na maksymalnie 3 płatników w przypadku zatrudnienia w kilku miejscach,
 • rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek na etapie składania deklaracji rocznej.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w kilku miejscach i zdecyduje się na zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek tylko w jednym z nich, wówczas wystarczy złożyć formularz PIT-2 tylko w miejscu, w którym będzie zastosowane odliczenie pełnej wysokości odliczenia.

Podatnicy, którzy decydują się na wspólne rozliczenie podatku, mogą skorzystać z podwójnej kwoty zmniejszającej. Jedno z pytań pojawiających się wśród podatników dotyczy również tego, komu przysługuje kwota zmniejszająca podatek 2023. Umowa zlecenie, umowa o dzieło czy świadczenia emerytalne były objęte dotychczas innymi przepisami niż praca na etacie. Poniżej wyjaśniamy, jakie zasady obowiązują w tym obszarze.

Kwota zmniejszająca podatek 2023 – umowa zlecenie

Jedną z ważnych zmian, które pojawiły się w 2023 roku, jest zmiana zasad rozliczenia kwoty zmniejszającej podatek. Do 2022 roku z odliczenia mogła skorzystać grupa podatników posiadających pracę na etacie. Od stycznia 2023 roku zostały wprowadzone zmiany, które umożliwiają złożenie oświadczenia na formularzu PIT-2 osobom otrzymującym dochód z:

 • umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • umów zlecenia i o dzieło,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontraktów menadżerskich,
 • praw majątkowych,
 • emerytury i renty z zagranicy.

Podatnicy osiągający przychód z różnych źródeł mają także możliwość podzielenia kwoty zmniejszającej podatek między kilku płatników.

Podsumowanie: kwota zmniejszająca podatek 2023 – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje, które zostały szczegółowo omówione w artykule.

 • Kwota zmniejszająca podatek umożliwia obniżenie zaliczek na podatek dochodowy w skali miesiąca lub może być rozliczana podczas składania rocznej deklaracji podatkowej.
 • Kwota zmniejszająca podatek zależy od obowiązującej wysokości kwoty wolnej od podatku, a także stawki najniższego progu podatkowego.
 • Kwotę zmniejszającą podatek oblicza się, wykonując działanie: 30 000 zł (kwota wolna od podatku) x 12% (stawka najniższego progu podatkowego). W efekcie otrzymujemy kwotę 3 600 zł.
 • Jeżeli podatnik zdecyduje się na zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek przy rozliczaniu zaliczek miesięcznych, wówczas należy złożyć formularz PIT-2 z odpowiednim oświadczeniem.
 • Kwotę zmniejszającą podatek można podzielić między maksymalnie trzech pracodawców w stosunku: 1/12, 1/24 lub 1/36. Jeżeli pracownik zdecyduje się na skorzystanie z odliczenia tylko u jednego płatnika, wówczas nie trzeba składać dodatkowego formularza w pozostałych miejscach pracy.
 • Jeżeli podatnik nie złoży formularza PIT-2, wówczas kwota zmniejszająca podatek zostanie rozliczona w deklaracji rocznej PIT.
 • Od 1 stycznia zmieniły się przepisy, według których jest rozliczana kwota zmniejszająca podatek 2023. Umowa zlecenie, umowa o dzieło, a także emerytury i renty zostały objęte możliwością zastosowania tej preferencji, a także podzielenia przysługującej kwoty między kilku płatników.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące rozliczenia kwoty zmniejszającej podatek, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik, który zdecyduje się na pobranie darmowego programu Podatnik.info, może zadać dowolne pytanie specjalistom z obszaru finansów, księgowości czy też prawa. Ponadto w okresie rozliczania deklaracji rocznej oferujemy możliwość skorzystania z trzech rozwiązań umożliwiających dopełnienie formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze zyskasz, korzystając z programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!