Jak rozliczyć PIT dla emeryta i emeryturę. PIT-40A za...
Redakcja
Podatnik.info
podatnik.info

Jak rozliczyć PIT dla emeryta i emeryturę. PIT-40A za 2023/2024?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. PIT 40-A jest formularzem wysyłanym dla podatników, którzy pobierają emeryturę, rentę lub świadczenie pieniężne z ZUS.
 2. Organ emerytalno-rentowy przesyła deklarację PIT-40A do urzędu skarbowego do końca stycznia oraz do podatnika do końca lutego.
 3. Podatnicy, którzy nie uzyskali innych dochodów niż te dozwolone przepisami prawa lub nie korzystają z ulg podatkowych czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem nie mają obowiązku składania deklaracji w urzędzie. Do tych dochodów zalicza się m.in. te opodatkowane podatkiem liniowym, ryczałtem i kartą podatkową. Wysłany PIT-40A przez organ traktuje się jako złożona deklaracja, jeżeli podatnik nie rozliczył się do 30 kwietnia 2024 r.
 4. PIT-11A jest wystawiany dla podatników, którzy pobierali zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub macierzyński bądź świadczenie rehabilitacyjne, jak również osoby z nadpłatą świadczenia emerytalnego.
 5. Warto wiedzieć, że PIT-11A, w przeciwieństwie do PIT-40A, nie jest rozliczaną deklaracją, jest wyłącznie informacją o przychodach.
 6. W artykule dowiesz się, jak rozliczyć PIT-40A i PIT-11A na drukach podatkowych. Krok po kroku poznasz jak właściwie wypełnić pola w deklaracji w programie Podatnik info.

Spis Treści

 1. Czym jest deklaracja PIT 40A?
 2. Kto może skorzystać z deklaracji PIT 40A?
 3. Zobacz na filmie jak rozlicz PIT 40A
 4. PIT 40A /11A
 5. Oświadczenie PIT - OP - kiedy należy wypełnić?
 6. Ubezpieczenie zdrowotne i składki ZUS w PIT 40A
 7. PIT 37 lub PIT 36 a rozliczenia roczne emerytów
 8. Dla kogo jest PIT-40A, jak go rozliczyć?
 9. Jak wygląda otrzymany PIT-40A?
 10. W jakie pola należy przenieść kwoty z PIT-40A na PIT-37/PIT-36?
 11. Dla kogo jest PIT-11A?
 12. Jak wygląda otrzymany PIT-11A?
 13. W jakie pola należy przenieść kwoty z PIT-11A na PIT-37/PIT-36?
 14. Jak rozliczyć PIT-40A/PIT-11A programem Podatnik.info
 15. Jak rozliczyć ulgę na leki w Podatnik.info
 16. Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną w Podatnik.info?
 17. Pit 40a czy trzeba rozliczać?
 18. Czy emeryt musi składać pit?

 

 

Czym jest deklaracja PIT 40A?

 

PIT 40A jest bardzo ważnym formularzem dla każdej osoby będącej na emeryturze, rencie lub pobierającej świadczenia z ZUS. Organ rentowy do końca lutego 2024 r. powinien wysłać PIT 40A do każdego emeryta i pozostałych osób. Po otrzymaniu należy zdecydować, czy rozliczenie pit za rok 2023 r. złożymy samodzielnie, czy PIT 40A/ 11A zostanie naszą roczną deklaracją podatkową.

Należy pamiętać o tym, że jako emeryci możemy rozliczyć się samodzielnie, w sytuacji gdy kwoty znajdujące się na formularzu deklaracji PIT 40A/PIT 11A nie zawierają zarobku lub ulg podatkowych, które wykorzystujemy, bądź jeśli wypłaty pochodzą z zagranicznych źródeł.

Kto może skorzystać z deklaracji PIT 40A?

Osoba pobierająca świadczenia z ZUS, która nie uzyskała w danym roku podatkowym innych dochodów z wyjątkiem tych, które:

a) są opodatkowane podatkiem liniowym PIT 36L;

b) są opodatkowane ryczałtem (w tym również z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem) - PIT 28;

c) są opodatkowane kartą podatkową (PIT 16A);

d) dotyczą dochodów kapitałowych (PIT 38);

e) dotyczą dochodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT 39);

f) są rozliczane ryczałtowo, z tytułu przychodów niewykazanych przez podatnika w deklaracji rocznej.

 

Dotyczy to również osób, które:

a) nie korzystają z przysługujących im odliczeń i danej ulgi podatkowej;

b) nie korzystają ze wspólnego opodatkowania (w przypadku małżonków) lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;

c) nie uzyskały dochodów z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów za granicą, które są zwolnione z podatku w Polsce, ze względu na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania;

e) nie mają obowiązku ponownego doliczenie kwot wcześniej odliczonych.

Zobacz na filmie jak rozlicz PIT 40A

 

 

PIT 40A /11A

Jeśli podatnik nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów lub uzyskuje dodatkowo inne przychody, wówczas musi osobiście złożyć deklarację podatkową. PIT 40A oraz PIT 11A są traktowane w ten sam sposób.

Należy pamiętać o tym, że zeznanie roczne PIT 40A wystawione przez ZUS jest traktowane jako roczna deklaracja podatkowa, w której nie trzeba dokonywać zmian.

Jeśli w ustawowym terminie podatnik nie rozliczy się samodzielnie (nie złoży deklaracji do Urzędu Skarbowego lub nie wyśle jej online), to po upływie tego terminu druk PIT 40A zostaje uznany za roczne zeznanie podatkowe, ponieważ odpowiedni organ (ZUS lub KRUS) obliczył odpowiedni podatek.

PIT 11A

PIT 11A jest to formularz, którego powinny użyć osoby pobierające zasiłek chorobowy i/lub macierzyński, a także osoby, które w dniu rozliczania podatku nie korzystają już ze świadczeń dokonywanych przez ZUS. Znajduje się na nim informacja o dochodach wypłacanych przez organ rentowy.

PIT 11

Z kolei PIT 11 dostaną osoby, w poprzednim roku uzyskały świadczenie należne po śmierci lub alimenty odliczone ze świadczenia wypłaconego przez ZUS, dla osób otrzymujących alimenty zarządzone przez sąd lub ugodowo.

 

Oświadczenie PIT - OP - kiedy należy wypełnić?

Podatnik, który nie zdecyduje się na samodzielne rozliczenie, a chciałby przekazać swój 1,5% podatku na rzecz wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego może to zrobić wypełniając druk PIT OP.

Deklaracja PIT OP jest to oświadczenie mówiące o chęci przekazania 1,5% podatku przez emeryta lub rencistę. Oświadczenie PIT OP możesz wysłać drogą elektroniczną lub złożyć do Urzędu Skarbowego zgodnym z miejscem zamieszkania podatnika.

Chcąc złożyć PIT OP możesz ją pobrać ze strony www.pit-op.pl, na której znajdują się również dodatkowe informacje i wskazówki.

 

Ubezpieczenie zdrowotne i składki ZUS w PIT 40A

a uzyskanym przez organ rentowy formularzu PIT 40A/PIT 11A nie będą widoczne składki opłacone przez ZUS, które mogłyby przyczynić się do obniżenia pobieranego od Twojego świadczenia podatku, ponieważ świadczenie emerytalne brutto nie jest uwarunkowane składkom emerytalnym i rentowym.

Będzie natomiast widoczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, która jest odliczana od podatku.

Składki zdrowotne a praca na emeryturze

Jeśli posiadasz zatrudnienie na umowie zlecenie/umowie o pracę lub prowadzisz własną działalność gospodarczą jest to podstawą do ubezpieczenia zarówno zdrowotnego, jak i społecznego.

 

Czym jest odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna to świadczenie pieniężne, które pracownik dostaje w momencie przejścia na emeryturę. Uzyskaną kwotę należy wykazać podczas rozliczania deklaracji.

W związku z tym, że pracodawca jest płatnikiem podatku z tytułu odprawy, odliczy od kwoty brutto (po obniżeniu jej o pracownicze koszty uzyskania przychodów) zaliczkę na podatek dochodowy, zgodną ze skalą podatkową (podatek 12% i 32%).

Kwota pobranych zaliczek na podatek może zostać zmniejszona, jeśli zostanie przedstawione przez podatnika odpowiednie oświadczenie np. o tym, że rozliczenie przychodów jest dokonywane wspólnie z małżonkiem.

 

PIT 37 lub PIT 36 a rozliczenia roczne emerytów

Jeśli emeryci nadal pracują mają obowiązek rozliczenia PIT 37 lub PIT 36. Mogą je złożyć do Urzędu Skarbowego lub dokonać rozliczenia online w odpowiednim programie podatkowym np. od podatnik.info.

Wypełniane są na podstawie otrzymanego od organu rentowego formularza PIT 40A/PIT 11A.

 

 

Dla kogo jest PIT-40A?

PIT-40A to deklaracja podatkowa, która jest wysyłana przez ZUS do podatnika, jak i do urzędu skarbowego. Dostają ją osoby, które otrzymywały i nadal otrzymują świadczenia takie jak emerytura lub renta. Podatnik, który otrzymał PIT-40A, nie musi już rozliczać się z fiskusem, ale może to zrobić, jeśli chce skorzystać z przysługujących mu ulg i odliczeń. Rozliczenie się za pomocą zeznania podatkowego PIT-37 jest również konieczne wtedy, gdy oprócz PIT-40A podatnik otrzymał PIT-11, gdyż w roku podatkowym uzyskał też inny przychód, np. z umowy zlecenie, wynagrodzenie za pracę. Wówczas powinien ten przychód rozliczyć na druku PIT-37 razem z emeryturą czy zasiłkiem przedemerytalnym, które zostały uwzględnione na druku PIT-40A. Najłatwiej rozliczyć PIT-40A za pomocą dedykowanego programu do PIT. Przechodząc na stronę https://www.podatnik.info/program-do-pit

 

Jak wygląda otrzymany PIT-40A?

Poniższa ilustracja wskazuje na otrzymany druk PIT/40A. Jeżeli otrzymałeś ten typ deklaracji podążaj za kolejnymi krokami.

Poniższy obrazek przedstawia przykładowo uzupełnione pola na PIT-11A/40A z ich dodatkowym opisem.

Pole 36 - Przychód otrzymany z emerytury, renty oraz innych krajowych świadczeń o których mowa w artykule 34 ust. 7 ustawy.

Pole 37 - Zaliczka na podatek uzyskana z emerytury, renty oraz innych krajowych świadczeń o których mowa w artykule 34 ust. 7 ustawy.

Pole 51- Kwota dokonanego zwrotu.

Pole 52- Zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pole 53- Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pole 57- Kwota zaliczki na podatek od emerytur-rent oraz innych krajowych świadczeń.

W jakie pola należy przenieść kwoty z PIT-40A na PIT-37/PIT-36?

Z PIT-40A należy przenieść do zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36 kwoty wykazane:

w części D w poz. 36, w części E w poz. 40, 41 i 42 oraz w części F w poz. 47 z PIT-40A. W zeznaniu rocznym w wierszu „Emerytury – renty (...), w kolumnie „f”, należy wpisać kwotę z poz. 47 PIT-40A. Kwotę z poz. 37 przenosimy do PIT głównego tylko jeśli dostaliśmy PIT/11A. Kwotę z pola 41 PIT-40A przenosimy do pola o tej samej nazwie w PIT rocznym.

Po otrzymaniu PIT-40A  pola tam uzupełnione odpowiednio trafiają do następujących rubryk w PIT-37 i PIT-36 :

pozycja w PIT40A   pozycji  PIT-37
poz. 36 przepisywana do poz. 39
poz. 37 nie jest przepisywana  
poz. 51 przepisywana do poz. 124
poz. 52 przepisywana do poz. 132
poz. 53 nie jest przepisywana
poz.  57 przepisywana do poz. 61

 

pozycja w PIT40A   pozycji  PIT-36
poz. 36 przepisywana do poz. 84
poz. 37 nie jest przepisywana  
poz. 51 przepisywana do poz. 204
poz. 52 przepisywana do poz. 288
poz. 53 nie jest przepisywana  
poz. 57 przepisywana do poz. 86

 

Poniżej przedstawiamy graficznie formularz PIT-37 oraz PIT-36 i pola gdzie trafiają kwoty z otrzymanego PIT-40A:

PIT/37 - pole 47 przychód z emerytur i rent - tutaj trafia kwota wykazana w polu 36 na PIT-40A/11A, pole 49 zaliczka z emerytur i rent - tutaj trafia kwota wykazana w polu 37 lub 47 na PIT-40A/11A, pole 64 zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego - tutaj trafia kwota wykazana w polu 38 na PIT-40A/11A, pole 68 zaliczka z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego- tutaj trafia kwota wykazana w polu 39 na PIT-40A/11A.

 

PIT/37 - pole 108 odliczenia wykazane w części B załącznika PIT/O - tutaj trafia kwota wykazana w polu 40 na PIT-40A/11A, pole 115 doliczenia do podatku - tutaj trafia kwota wykazana w polu 42 na PIT-40A/11A, pole 116 składka zdrowotna - tutaj trafia kwota wykazana w polu 41 na PIT-40A/11A.

 

PIT/36 - pole 74 przychód z emerytur i rent - tutaj trafia kwota wykazana w polu 36 na PIT-40A/11A, pole 76 zaliczka z emerytur i rent - tutaj trafia kwota wykazana w polu 37 lub 47 na PIT-40A/11A.

 

PIT/36 - pole 115 zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego - tutaj trafia kwota wykazana w polu 38 na PIT-40A/11A, pole 119 zaliczka z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego- tutaj trafia kwota wykazana w polu 39 na PIT-40A/11A.

 

PIT/36 - pole 198 odliczenia wykazane w części B załącznika PIT/O - tutaj trafia kwota wykazana w polu 40 na PIT-40A/11A.

PIT/36 - pole 258 doliczenia do podatku - tutaj trafia kwota wykazana w polu 42 na PIT-40A/11A, pole 258a tytuł doliczeń do podatku, pole 116 składka zdrowotna - tutaj trafia kwota wykazana w polu 41 na PIT-40A/11A.

 

Dla kogo jest PIT-11A?

PIT-11A jest wysyłany tym osobom, które pobierały zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub macierzyński bądź świadczenie rehabilitacyjne, jak również osoby, które nie pobrały emerytur lub rent w grudniu ubiegłego roku lub nie są odbiorcami tych świadczeń w momencie rozliczenia. W przeciwieństwie do PIT-40A druk PIT-11A nie zwalnia podatnika z konieczności samodzielnego rozliczenia się z urzędem skarbowym. PIT-11A nie jest deklaracją podatkową, a jedynie informacją, która musi zostać uwzględniona w rocznym zeznaniu podatkowym. Osoba, która otrzymała z ZUS PIT-11A, ma obowiązek dokonać samodzielnego rozliczenia na formularzu PIT-37.

Jak wygląda otrzymany PIT-11A?

Poniższa ilustracja wskazuje na otrzymany druk PIT-11A. Jeżeli otrzymałeś ten typ deklaracji uzupełnij go za pomocą podanych wskazówek.

Poniższy obrazek przedstawia przykładowo uzupełnione pola na PIT-11A/40A z ich dodatkowym opisem.

Pole 36 - Przychód otrzymany z emerytury, renty oraz innych krajowych świadczeń o których mowa w artykule 34 ust. 7 ustawy.

Pole 37 - Zaliczka na podatek uzyskana z emerytury, renty oraz innych krajowych świadczeń o których mowa w artykule 34 ust. 7 ustawy.

Pole 38 - Przychód z zasiłku macierzyńskiego otrzymanego przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

Pole 39 - Zaliczka na podatek uzyskana z zasiłku macierzyńskiego otrzymanego przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

Pole 40- Przychód z zasiłku macierzyńskiego otrzymanego przez kobietę po ukończeniu 60. roku życia albo mężczyznę po ukończeniu 65. roku życia.

Pole 41- Zaliczka na podatek uzyskana z zasiłku macierzyńskiego otrzymanego przez kobietę po ukończeniu 60. roku życia albo mężczyznę po ukończeniu 65. roku życia.

Pole 42- Przychód z pozostałych zasiłków macierzyńskich.

Pole 43- Zaliczka na pozostałe zasiłki macierzyńskie.

Pole 44- Przychód z zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego, innego niż zasiłki macierzyńskie.

Pole 45- Zaliczka na podatek uzyskana z zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego, innego niż zasiłki macierzyńskie.

Pole 46- Przychód zwolniony od podatku z zasiłku macierzyńskiego otrzymanego przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

Pole 47- Przychód zwolniony od podatku z zasiłku macierzyńskiego otrzymanego przez podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pole 48- Przychód zwolniony od podatku z zasiłku macierzyńskiego otrzymanego przez podatnika posiadającego co najmniej czworo dzieci.

Pole 49- Przychód zwolniony od podatku z zasiłku macierzyńskiego otrzymanego przez kobietę po ukończeniu 60. roku życia albo mężczyznę po ukończeniu 65. roku życia.

Pole 51- Kwota dokonanego zwrotu.

Pole 52- Zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pole 53- Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pole 57- Kwota zaliczki na podatek od emerytur-rent oraz innych krajowych świadczeń.

 

W jakie pola należy przenieść kwoty z PIT-11A na PIT-37/PIT-36?

Z PIT-11A należy przenieść do zeznania podatkowego PIT-37/36 kwoty wykazane

w części D oraz w części E w poz. 40, 41 i 44 z PIT-11A. Kwoty z poz.36 oraz 37 należy przenieść do PIT rocznego, do wiersza zatytułowanego “Emerytury-renty(...)”, z poz.40 i 41 - do wiersza “inne źródła”, a z pola 43 do pola o tej samej nazwie w PIT rocznym.

Po otrzymaniu PIT-11A  pola tam uzupełnione odpowiednio trafiają do następujących rubryk w PIT-37 i PIT-36 :

pozycja w PIT-11A   pozycji  PIT-37
poz. 36 przepisywana do poz. 47
poz. 37 przepisywana do poz. 49
poz. 38 przepisywana do poz. 64
poz. 39 przepisywana do poz. 68
poz. 40 przepisywana do poz. 108
poz. 41 przepisywana do poz. 116
poz. 42 przepisywana do poz. 115
poz. 47 nie brana pod uwagę  

 

pozycja w PIT-11A   pozycji  PIT-36
poz. 36 przepisywana do poz. 74
poz. 37 przepisywana do poz. 76
poz. 38 przepisywana do poz. 115
poz. 39 przepisywana do poz. 119
poz. 40 przepisywana do poz. 198
poz. 41 przepisywana do poz. 262
poz. 42 przepisywana do poz. 258a
poz. 47 nie brana pod uwagę  

 

 

Poniżej przedstawiamy graficznie formularz PIT-37 oraz PIT-36 i pola, gdzie trafiają kwoty z otrzymanego PIT-11A:

PIT/37 - pole 47 przychód z emerytur i rent - tutaj trafia kwota wykazana w polu 36 na PIT-40A/11A, pole 49 zaliczka z emerytur i rent - tutaj trafia kwota wykazana w polu 37 lub 47 na PIT-40A/11A, pole 64 zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego - tutaj trafia kwota wykazana w polu 38 na PIT-40A/11A, pole 68 zaliczka z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego- tutaj trafia kwota wykazana w polu 39 na PIT-40A/11A.

 

PIT/37 - pole 108 odliczenia wykazane w części B załącznika PIT/O - tutaj trafia kwota wykazana w polu 40 na PIT-40A/11A, pole 115 doliczenia do podatku - tutaj trafia kwota wykazana w polu 42 na PIT-40A/11A, pole 116 składka zdrowotna - tutaj trafia kwota wykazana w polu 41 na PIT-40A/11A.

PIT/36 - pole 74 przychód z emerytur i rent - tutaj trafia kwota wykazana w polu 36 na PIT-40A/11A, pole 76 zaliczka z emerytur i rent - tutaj trafia kwota wykazana w polu 37 lub 47 na PIT-40A/11A.

 

PIT/36 - pole 115 zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego - tutaj trafia kwota wykazana w polu 38 na PIT-40A/11A, pole 119 zaliczka z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego- tutaj trafia kwota wykazana w polu 39 na PIT-40A/11A.

PIT/36 - pole 198 odliczenia wykazane w części B załącznika PIT/O - tutaj trafia kwota wykazana w polu 40 na PIT-40A/11A.

PIT/36 - pole 258 doliczenia do podatku - tutaj trafia kwota wykazana w polu 42 na PIT-40A/11A, pole 258a tytuł doliczeń do podatku, pole 116 składka zdrowotna - tutaj trafia kwota wykazana w polu 41 na PIT-40A/11A.

 

Jak rozliczyć PIT-40A/PIT-11A programem Podatnik.info

Wejdź na stron www.pit.podatnik.info lub klikając TUTAJ i przejdź przez kolejne kroki:

Rozliczenie za pomocą ROZLICZ PIT - 11

1. Wybieramy sposób rozliczenia ROZLICZ PIT - 11

 

2. Wybieramy sposób rozliczenia, określamy rodzaj składanej deklaracji oraz Urząd Skarbowy.

 

3. Wybieramy liczbę otrzymanych formularzy PIT-40A/11A

 

 

4. Następnie należy wybrać opcję czy podatnik otrzymał inne przychody poprzez kliknięcie w przycisk NIE lub TAK

5. Następnie wybieramy przysługujące odliczenie dotyczące podatnika

 

Przeważnie osoby rozliczające PIT-40A lub PIT-11A wybierają ulgę na cele rehabilitacyjne - o niej przeczytasz w kolejnych rozdziałach ( tutaj można wstawić odnośnik na Ulga rehabilitacyjna)

6. Na formularzu PIT-40A/11A należy wybrać typ otrzymanej deklaracji i uzupełnić krok po kroku wypełnione pola.

Wskazówka!

Jeżeli otrzymałeś/łaś PIT-11A

-        prawdopodobnie masz uzupełnione pola kwotami z części D czyli przychody z emerytury i zaliczki pola 36 i 37 oraz/lub zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego 38 i 39

-        dodatkowo możesz mieć uzupełnione pola 40, 41, 42 w części E

Jeżeli otrzymałeś/łaś PIT-40A

-        to pewnie masz uzupełnione pole 36 z części D czyli przychody z emerytury,

-        dodatkowo możesz mieć uzupełnione pola 40, 41, 42 w części E

-        oraz w części F pole 47

 

Rozliczenie za pomocą PIT KROK PO KROKU

1. Wybieramy sposób rozliczenia PIT KROK PO KROKU

 

2. Wybieramy sposób rozliczenia, określamy rodzaj składanej deklaracji oraz Urząd Skarbowy.

 

3. Wybieramy źródło przychodów o tytule PIT-40A lub PIT-11A renty, emerytury i inne świadczenia krajowe (wymienione w części D formularza PIT-40A lub PIT-11A)

4. Na kolejnym ekranie należy wybrać przysługujące odliczenia

Przeważnie osoby rozliczające PIT-40A lub PIT-11A wybierają ulgę na cele rehabilitacyjne - o niej przeczytasz w kolejnych rozdziałach ( tutaj można wstawić odnośnik na Ulga rehabilitacyjna)

5. Na kolejnym ekranie należy uzupełnić pola według otrzymanego formularza

Wskazówka!

Jeżeli otrzymałeś/łaś PIT-11A

-        to prawdopodobnie masz uzupełnione pola kwotami z części D czyli przychody z emerytury i zaliczki pola 36 i 37 oraz/lub zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego 38 i 39

-        dodatkowo możesz mieć uzupełnione pola 40, 41, 42 w części E

 

 

Jeżeli otrzymałeś/łaś PIT-40A

-        to prawdopodobnie masz uzupełnione pole 36 z części D czyli przychody z emerytury,

-        dodatkowo możesz mieć uzupełnione pola 40, 41, 42 w części E

-        oraz w części F pole 47

 

Uwaga!

ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. W takim przypadku dostaniemy PIT-11A - czyli w takiej sytuacji należy złożyć zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego

 

Mając przed sobą formularz PIT-11A/40A należy przepisać uzupełnione pola na poniższym ekranie. W pierwszym wierszu mamy przepisać pole 36 z PIT-11A/40A, następnie należy zaznaczyć jeden z dwóch checkboxów ( kwadratowe okienko)

- pierwszy odpowiada otrzymanemu  PIT - 11A

- drugi PIT-40A.

Po zaznaczeniu jednego z checkboxów pojawi się dodatkowe pole odpowiadające zaliczkom. W sytuacji gdy zaznaczymy ''zaznacz jeżeli podatnik rozlicza PIT-11A'' pojawi się pole ‘’Podaj sumę kwot pobranych w trakcie roku zaliczek na podatek’’ odpowiadające polu 37 z PIT-11A. Natomiast gdy wybierzemy ‘’zaznacz jeżeli podatnik rozlicza PIT-40A’’ pojawi się pole ‘’Podaj sumę kwot pobranych w trakcie roku zaliczek na podatek’’ odpowiadające polu 47 z PIT-40A. Również na tym ekranie możemy wpisać dochody uzyskane z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wymienionego w PIT-40A/11A w pozycji 38 oraz 39. Dodatkowo nasz PIT-40A/11A może mieć uzupełnione informacje o dokonanych zwrotach, przychodach zwolnionych od podatku oraz o składce na ubezpieczenia zdrowotne, te wszystkie uzyskane dochody można wpisać kolejno w pole 40, 41 i 42 - jeżeli odpowiadają polom na picie 40A i 11A.

 

Następny ekran to składka społeczna uzyskana na PIT-11 w polu 69, jeżeli wybrałeś tylko emeryturę jako przychód roczny to prawdopodobnie nie masz składki społecznej, więc możesz pominąć ten ekran i kliknąć w przycisk DALEJ.

Następny ekran to składka zdrowotna uzyskana na PIT-11 w polu 72, jeżeli wybrałeś tylko emeryturę jako przychód roczny to składkę zdrowotną masz wpisaną w pole 42 na PIT-40A/11A, więc możesz pominąć ten ekran i kliknąć DALEJ.

Następnie program umożliwia nam podanie informacji gdy chcemy podać lub zaktualizować numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

Na kolejnym etapie należy wybrać podatnika - jeżeli rozliczałeś się z nami wcześniej i jesteś zalogowany na swoim koncie, to na ekranie wyświetlą się dane podatnika z ostatniej deklaracji ( tak się dzieje w wersji na komputer) lub pola do wpisania nowego podatnika oraz przycisk ‘pobierz z mojego konta’, gdzie po kliknięciu w niego pojawią się dane wcześniej zapisanych użytkowników.

W kolejnych etapach otrzymasz formularz z uzupełnionymi danymi. Na pierwszej stronie są uzupełnione dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer pesel, data urodzenia, miejsce zamieszkania. 

Na drugiej stronie są dane o przychodach - przychody z emerytury przenoszą się na pole 47 i 49. 

Strona trzecia zawiera pola, które dotyczą między innymi składki na ubezpieczenie zdrowotne (pole 116), w tym przypadku wartość  przenoszona jest z pola 41 z PIT-40A/11A.

Przykład 1

Dzień dobry jestem emerytem i otrzymałem PIT-40A, dodatkowo chciałbym odliczyć ulgę na leki, w jaki najłatwiejszy sposób mogę się rozliczyć Państwa programem?

Pamiętaj aby przechodzić na kolejne ekrany należy po uzupełnieniu odpowiednio danego ekranu, kliknąć przycisk "DALEJ", który znajduje się na dole programu.

Jeżeli to Twój pierwszy raz z naszym programem zalecamy najłatwiejszy sposób rozliczenia:

 • wejdź na stronę https://pit.podatnik.info/ i wybierz najłatwiejszy sposób czyli kafelek -ROZLICZ PIT-11 oznaczony na zdjęciu poniżej:

 • jeżeli wolisz klasyczne rozliczenie za pomocą programu na komputer wejdź na stronę https://pit.podatnik.info/ i w prawym górnym rogu okna kliknij  ''Pobierz wersję programu na pulpit''

Następny krok po kliknięciu w kafel ROZLICZ PIT-11 to wybranie rodzaju rozliczenia, typu deklaracji i właściwy urząd:

1. Rodzaj rozliczenia

Program Podatnik PIT Pro udostępnia cztery opcje wyboru form rozliczenia zeznania podatkowego:

 • indywidualnie

 • wspólnie z małżonkiem

 • wspólnie z małżonkiem zmarłym w mijającym roku podatkowym

 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

2. Typ deklaracji:

W tym miejscu należy dokonać wyboru między złożeniem zeznania a jej korektą. Jeżeli deklaracja została złożona w zły sposób lub wymagana jest poprawa należy zaznaczyć drugą opcję. Po zaznaczeniu opcji “Złożenie korekty zeznania” wyświetlą się dwa jej rodzaje:

 • Standardowa - należy ją zaznaczyć w przypadku takich błędów jak m.in. błąd w uzyskanym przychodzie, brak dodatkowego przychodu;

 • Unikanie opodatkowania - należy ją zaznaczyć w przypadku korekty składanej w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej.

3. Właściwy urząd

 • wybór właściwego urzędu zależy od miejsca gdzie zamieszkujesz - tam prawdopodobnie jest twój urząd w którym powinieneś złożyć deklarację podatkową.

Po uzupełnieniu ekranu należy nacisnąć przycisk ''Dalej'' na dole ekranu.

Kolejny ekran to wybór odpowiedniego formularza - w tym przypadku jeżeli dostałeś jeden PIT-40A należy wybrać wartość ''1'' przy ilości formularzy PIT-40A/11A - tak jak na poniższym zdjęciu:Na następnym ekranie mamy odliczenia, więc w tym przypadku należy wybrać ulgę na rehabilitację(m.in leki)Następnie pojawia się formularz, w którym krok po kroku należy uzupełnić pola, które są uzupełnione na otrzymanym druku PIT-40A/11A. Zaczynamy od:

 • Zaznaczenie otrzymanego typu deklaracji 40A lub 11A - znajdziesz to na otrzymanej deklaracji PIT-40A/11A w lewym górnym rogu na pierwszej stronie.

 • Uzupełnij pola wypełnione na otrzymanej deklaracji PIT-40A/11A - jeżeli otrzymałeś PIT-40A to prawdopodobnie masz uzupełnione pole 36 i 37 - znajdziesz je na pierwszej stronie w sekcji D.

 • W sekcji E są uzupełnione pola dotyczące uprzedniego zwrotu podatku, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwrot uprzednio zapłaconej składki, przychód zwolniony od podatku - jeżeli masz któreś z tych pól uzupełnione na swoim picie, przenieś kwoty do programu.

Na kolejnym etapie należy wybrać podatnika - jeżeli rozliczałeś się z nami wcześniej i jesteś zalogowany na swoim koncie, to na ekranie wyświetlą się dane podatnika z ostatniej deklaracji ( tak się dzieje w wersji na komputer) lub pola do wpisania nowego podatnika oraz przycisk ‘pobierz z mojego konta’, gdzie po kliknięciu w niego pojawią się dane wcześniej zapisanych użytkowników.Kolejne ekrany to uzupełniony formularz - tutaj należy sprawdzić czy wszystkie dane są poprawnie wpisane:Na tym etapie po kliknięciu ''Dalej'' nastąpi wysyłka deklaracji:

Jeżeli są błędy w deklaracji to jeden z kafli będzie miał ikonę ostrzegawczego, pomarańczowego trójkąta z informacją o błędzie i negatywnej weryfikacji PIT - wtedy należy kliknąć przycisk ''POPRAW ROZLICZENIE'' i poprawić błędne pola.

Pamiętaj najczęściej błędy pojawiają się w kwocie autoryzacji za zeszły rok, dlatego bardzo ważne jest mieć dokument przy sobie i wpisać prawidłową kwotę przychodu, można również pobrać ją z konta użytkownika jeżeli rozliczałeś się z nami w zeszłym roku.

Jeżeli wysyłka przebiegła pomyślnie to otrzymano na koncie podatnika UPO - czyli urzędowe poświadczenie odbioru, które można pobrać na komputer. Pobranie UPO jest potwierdzeniem złożenia przez Ciebie zeznania podatkowego i innych deklaracji podatkowych.

Przykład 2.

Dzień Dobry chciałem rozliczyć się razem z małżonką, jednak moja żona nie jest jeszcze na emeryturze a dorabia sobie w pobliskim sklepie. Ja natomiast jestem na emeryturze i otrzymałem PIT-40A/11A. Bardzo proszę o pomoc w rozliczeniu wspólnym.

Na poniższych ilustracjach dotyczących już finalnego formularza można zauważyć że jest załączony PIT/O - jednak jest on tylko dodatkowo i w tym przykładzie nie wpływa on na rozliczenie, jeżeli nie odliczasz żadnych ulg takich jak np. darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne to PIT/O nie będzie załączony. Pamiętaj, aby przechodzić na kolejne ekrany należy po uzupełnieniu danego ekranu, kliknąć przycisk "DALEJ", który znajduje się na dole programu.

Na początek bardzo ważna rzecz aby wybrać sposób rozliczenia jako ‘’Wspólnie z małżonkiem’’. Dodatkowo określić czy:

- składamy zeznanie czy już składaliśmy deklarację - ale chcemy nanieść korektę oraz

- wybrać odpowiedni Urząd Skarbowy.Następnie pojawia się formularz w którym krok po kroku należy uzupełnić pola, które są uzupełnione na otrzymanym druku PIT-40A/11A. Zaczynamy od:

 • Zaznaczenie otrzymanego typu deklaracji 40A lub 11A - znajdziesz to na otrzymanej deklaracji PIT-40A/11A w lewym górnym rogu na pierwszej stronie.

 • Uzupełnij pola wypełnione na otrzymanej deklaracji PIT-40A/11A - jeżeli otrzymałeś PIT-40A to prawdopodobnie masz uzupełnione pole 36 i 37 - znajdziesz je na pierwszej stronie w sekcji D.

 • W sekcji E są uzupełnione pola dotyczące uprzedniego zwrotu podatku, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwrot uprzednio zapłaconej składki, przychód zwolniony od podatku - jeżeli masz któreś z tych pól uzupełnione na swoim picie, przenieś kwoty do programu.Następnie wybrany dla małżonki PIT-11 powinien się prezentować tak jak poniżej oraz pola oznaczone powinny być uzupełnione wartościami otrzymanymi na PIT-11.

Następny ekran to wpisanie danych podatnika, po tym ekranie będzie kolejny ekran z wyborem lub wpisaniem danych małżonka.

Kolejne ekrany to uzupełniony formularz - tutaj należy sprawdzić czy wszystkie dane są poprawnie wpisane:

Po kliknięciu ‘’Dalej’’ nastąpi wysyłka deklaracji:

Jeżeli są błędy w deklaracji to jeden z kafli będzie miał ikonę ostrzegawczego, pomarańczowego trójkąta z informacją o błędzie i negatywnej weryfikacji PIT - wtedy należy kliknąć przycisk ''POPRAW ROZLICZENIE'' i poprawić błędne pola:

Pamiętaj najczęściej błędy pojawiają się w kwocie autoryzacji za zeszły rok, dlatego bardzo ważne jest mieć dokument przy sobie i wpisać prawidłową kwotę przychodu, można również pobrać ją z konta użytkownika jeżeli rozliczałeś się z nami w zeszłym roku.

Jeżeli wysyłka przebiegła pomyślnie to otrzymano na koncie podatnika UPO -czyli urzędowe poświadczenie odbioru, które można pobrać na komputer. Pobranie UPO jest potwierdzeniem złożenia przez ciebie zeznania podatkowego i innych deklaracji podatkowych.

Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną ulgę na leki w Podatnik.info

Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej i o czym należy pamiętać?

 • Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobie niepełnosprawnej lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej.
 • Jeżeli odliczenia wykonuje osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, obowiązuje limit dochodów niepełnosprawnego wynoszący 12-krotność renty socjalnej z grudnia danego roku podatkowego.
 • Kwota ulgi rehabilitacyjnej nie może przekraczać kwoty opodatkowanych dochodów.
 • Ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje indywidualnie każdej osobie niepełnosprawnej lub opiekunowi.
 • Ulga rehabilitacyjna na samochód może być odliczona w kwocie 2 280 zł przez każdą osobę niepełnosprawną, nawet jeżeli korzystają one z tego samego samochodu.
 • Osoba niepełnosprawna ma prawo odliczyć od dochodu koszt prywatnej rehabilitacji jako wydatku na cele rehabilitacyjne.
 • Ulga na leki obejmuje wyłącznie lekarstwa przepisane przez lekarza specjalistę i mają być stosowane zgodnie z jego zaleceniami na stałe lub czasowo.
 • Kwota odliczenia ulgi na leki jest równa różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w każdym miesiącu a kwotą 100 zł.

 

Brak odliczenia ze względu na brak różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi przez podatnika wydatkami w każdym miesiącu a kwotą 100 złotych:

 

Odliczenie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi przez podatnika wydatkami w każdym miesiącu a kwotą 100 złotych:

 

 

Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Na ekranie odliczeń należy zaznaczyć "wydatki na cele rehabilitacyjne (m.in. leki)’’ - to spowoduje dodanie załącznika PIT/O na którym kwota odliczenia z rehabilitacji zostanie uwzględniona.

Poniższe zdjęcie prezentuje ekran dotyczący wydatków związanych z rehabilitacją. Po kliknięciu w pole ‘’Kwota wydatków’’ otworzy się okno z możliwością wpisania odpowiadających podatnikowi ulg czyli np. na leki, na psa przewodnika czy auto. Po uzupełnieniu wszystkich pól należy zapisać okno i przejść dalej do uzupełniania deklaracji. Należy pamiętać, że niektóre ulgi są ograniczone limitem do kwoty 2280 złotych - jeżeli wpiszesz w pole większą kwotę pojawi się informujący o tym walidator. Dodatkowo jeżeli wydatki na cele rehabilitacyjne obejmują osobę na utrzymaniu podatnika to należy uwzględnić w tym przypadku dochód tej osoby- jeżeli jej dochód przekraczał 14400 złotych w danym roku to ulga nie obowiązuje.

 

PIT/O - pole 25(podatnik) i 26(małżonek) - to tutaj trafia ogólna suma kwot z rehabilitacji i jest ona przenoszona na PIT/37  w pole 108 lub na PIT/36 w pole 198.

Pit 40a czy trzeba rozliczać

 

Jeśli otrzymałeś formularz PIT-40A, złożenie zeznania podatkowego jest niepotrzebne, pod warunkiem że:

 • nie posiadasz innych dochodów, które są opodatkowane według skali podatkowej;
 • nie korzystasz z żadnych ulg podatkowych;
 • nie dokonujesz wspólnego rozliczenia z małżonkiem;
 • nie jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko.

Natomiast, w przypadku otrzymania formularza PIT-40A, konieczność złożenia formularza PIT-37 pojawia się, gdy:

 • posiadasz dodatkowe dochody opodatkowane według skali podatkowej, które otrzymałeś za pośrednictwem płatnika;
 • korzystasz z ulg podatkowych;
 • rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, który również posiada dochody opodatkowane według skali podatkowej otrzymane za pośrednictwem płatnika;
 • jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko.

Zachęcamy do samodzielnego dokonania rozliczenia podatkowego, zamiast polegać na automatycznym rozliczeniu przez urząd skarbowy. Chociaż urząd skarbowy może przeprowadzić proces rozliczeniowy w Twoim imieniu, warto pamiętać, że nie zostaną wtedy uwzględnione żadne przysługujące Ci ulgi podatkowe. Korzystając z programu oferowanego przez Podatnik.info, otrzymujesz cenne informacje o przysługujących Ci ulgach oraz wsparcie w ich właściwym wykorzystaniu. Samodzielne rozliczenie zapewnia nie tylko większą kontrolę nad procesem, ale również zwiększa pewność, że Twoje zeznanie podatkowe zostanie wypełnione w sposób optymalny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu masz szansę na uzyskanie korzystniejszego wyniku rozliczenia, co może przekładać się na wyższy zwrot podatku lub niższą kwotę do zapłaty

Czy emeryt musi składać pit?

Tak jak wskazano w paragrafie powyżej, pod pewnymi warunkami nie musi, jednakże głęboko zachęcamy, aby rozliczyć się samemu.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płaca minimalna 2025 – czy możemy spodziewać się podwyżki?