Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jak rozliczyć najem prywatny przy prowadzonej...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak rozliczyć najem prywatny przy prowadzonej działalności gospodarczej?

Podatnik VAT, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i wynajmuje prywatne mieszkanie, jest także z tytułu wynajmu podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ustawa o VAT mówi, że najem bądź dzierżawa stanowią działalność gospodarczą, zatem przychody podatnika VAT z tej działalności podlegają opodatkowaniu. Jest tak również w sytuacji, gdy dotyczy to prywatnego mieszkania, a nie firmowej nieruchomości. Tymczasem podatnicy często zapominają o obowiązku wystawiania faktur z tytułu najmu.

 

W świetle przepisów o VAT wynajem prywatnego mieszkania przez podatnika VAT osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na cele mieszkalne jest zwolniony z podatku. Wynajmujący powinien dokumentować ten fakt fakturami ze stawką „zw”. Rozliczając się z urzędem skarbowym, musi wykazywać przychody z  tytułu wynajmu w składanej deklaracji, jako zwolnione z podatku.

 

Inaczej jest w przypadku wynajmu nieruchomości na cele związane z prowadzoną przez najemcę działalnością gospodarczą, nawet jeśli są to cele mieszkalne, np. wynajem mieszkania dla pracownika w delegacji. Najem jest wtedy opodatkowany wg stawki 23%. Jeśli to na podatniku spoczywają koszty związane z utrzymaniem mieszkania, np. media, to może on odliczyć podatek od nich naliczony od podatku z tytułu najmu.

 

Przychody z najmu prywatnego mieszkania są więc dla podatnika VAT przychodami z prowadzonej przez niego działalności. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie może być jednocześnie podatnikiem VAT z tytułu jednych przychodów i podatnikiem PIT z tytułu wynajmu. Przychody „firmowe” i z wynajmu należy więc rozliczać razem.

 

Loading Comments