Jak rozliczyć najem prywatny przy prowadzonej...
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak rozliczyć najem prywatny przy prowadzonej działalności gospodarczej?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ustawa o VAT mówi, że najem bądź dzierżawa stanowią działalność gospodarczą, zatem przychody podatnika VAT z tej działalności podlegają opodatkowaniu. Jest tak również w sytuacji, gdy dotyczy to prywatnego mieszkania, a nie firmowej nieruchomości. Tymczasem podatnicy często zapominają o obowiązku wystawiania faktur z tytułu najmu.

 

W świetle przepisów o VAT wynajem prywatnego mieszkania przez podatnika VAT osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na cele mieszkalne jest zwolniony z podatku. Wynajmujący powinien dokumentować ten fakt fakturami ze stawką „zw”. Rozliczając się z urzędem skarbowym, musi wykazywać przychody z  tytułu wynajmu w składanej deklaracji, jako zwolnione z podatku.

 

Inaczej jest w przypadku wynajmu nieruchomości na cele związane z prowadzoną przez najemcę działalnością gospodarczą, nawet jeśli są to cele mieszkalne, np. wynajem mieszkania dla pracownika w delegacji. Najem jest wtedy opodatkowany wg stawki 23%. Jeśli to na podatniku spoczywają koszty związane z utrzymaniem mieszkania, np. media, to może on odliczyć podatek od nich naliczony od podatku z tytułu najmu.

 

Przychody z najmu prywatnego mieszkania są więc dla podatnika VAT przychodami z prowadzonej przez niego działalności. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie może być jednocześnie podatnikiem VAT z tytułu jednych przychodów i podatnikiem PIT z tytułu wynajmu. Przychody „firmowe” i z wynajmu należy więc rozliczać razem.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych