Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jak pozyskać kapitał na rozwój firmy?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak pozyskać kapitał na rozwój firmy?

Zdobycie kapitału na rozwój początkującej firmy spędza sen z powiek każdego początkującego przedsiębiorcy. Wyjaśniamy krok po kroku, jak można to zrobić.

Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne

Jednym z rodzajów finansowania przedsiębiorstwa może być finansowanie wewnętrzne lub zewnętrzne. W przypadku małych firm, które nie posiadają osobowości prawnej, wewnętrznymi źródłami finansowania są środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności oraz wygenerowane w trakcie jej funkcjonowania. Do wewnętrznych źródeł finansowania zalicza się wszystkie sposoby finansowania, które nie angażują kapitału osób trzecich. 

W przypadku firm z osobowością prawną, czyli spółek akcyjnych i spółek z o. o., za wewnętrzne źródła finansowania  uznaje się środki wypracowane przez firmę w trakcie działalności. Koszty wynikające z korzystania z wewnętrznych źródeł finansowania to koszt alternatywny (utraconych możliwości). 

W przypadku finansowania zewnętrznego poniesionymi kosztami będzie suma oczekiwanego przez podmiot udostępniający środki zwrotu z inwestowanego przez niego kapitału. Można zatem stwierdzić, że finansowaniem zewnętrznym jest kolejnego wspólnika/udziałowca, skorzystanie z usług funduszu venture capital (średnio- i długoterminowy kapitał inwestycyjny), kredytu bankowego czy też leasingu.

Kapitał własny i obcy

Kolejne formy finansowania przedsiębiorstwa to kapitał własny (może pochodzić ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych) i kapitał obcy, czyli zobowiązanie. Do zewnętrznych źródeł kapitału własnego firmy należy zaliczyć:


- pozyskanie funduszu venture capital,
- pozyskanie nowego udziałowca – inwestora,
- emisja akcji, czyli podwyższenie własnego kapitału poprzez utworzenie nowych akcji (stosują go zazwyczaj duże firmy).


W przypadku kapitału obcego, przedsiębiorstwo, które decyduje się na tę formę finansowania, zobowiązuje się jednocześnie do wypłacenia podmiotowi, który pożycza firmie pewną sumę, wynagrodzenia w postaci oprocentowania w określonym czasie. Zewnętrzne źródła kapitału obcego to: zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu podatków i ZUS, kredyty bankowe, leasing finansowy, emisja obligacji i innych papierów dłużnych.   


Kapitał krótkoterminowy i kapitał długoterminowy


Kapitał krótkoterminowy i długoterminowy oznacza czas, na jaki został on przekazany firmie do dyspozycji i występuje zarówno w przypadku kapitału obcego, jak i własnego. Kapitał obcy możemy zaliczyć w zależności od okresu, na jaki został udostępniony na krótkoterminowy oraz długoterminowy. Kapitał własny jest zawsze kapitałem długoterminowym, gdyż jest to nasz prywatny wkład finansowy.

Loading Comments