Jak pozyskać kapitał na rozwój firmy?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak pozyskać kapitał na rozwój firmy?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne

Jednym z rodzajów finansowania przedsiębiorstwa może być finansowanie wewnętrzne lub zewnętrzne. W przypadku małych firm, które nie posiadają osobowości prawnej, wewnętrznymi źródłami finansowania są środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności oraz wygenerowane w trakcie jej funkcjonowania. Do wewnętrznych źródeł finansowania zalicza się wszystkie sposoby finansowania, które nie angażują kapitału osób trzecich. 

W przypadku firm z osobowością prawną, czyli spółek akcyjnych i spółek z o. o., za wewnętrzne źródła finansowania  uznaje się środki wypracowane przez firmę w trakcie działalności. Koszty wynikające z korzystania z wewnętrznych źródeł finansowania to koszt alternatywny (utraconych możliwości). 

W przypadku finansowania zewnętrznego poniesionymi kosztami będzie suma oczekiwanego przez podmiot udostępniający środki zwrotu z inwestowanego przez niego kapitału. Można zatem stwierdzić, że finansowaniem zewnętrznym jest kolejnego wspólnika/udziałowca, skorzystanie z usług funduszu venture capital (średnio- i długoterminowy kapitał inwestycyjny), kredytu bankowego czy też leasingu.

Kapitał własny i obcy

Kolejne formy finansowania przedsiębiorstwa to kapitał własny (może pochodzić ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych) i kapitał obcy, czyli zobowiązanie. Do zewnętrznych źródeł kapitału własnego firmy należy zaliczyć:


- pozyskanie funduszu venture capital,
- pozyskanie nowego udziałowca – inwestora,
- emisja akcji, czyli podwyższenie własnego kapitału poprzez utworzenie nowych akcji (stosują go zazwyczaj duże firmy).


W przypadku kapitału obcego, przedsiębiorstwo, które decyduje się na tę formę finansowania, zobowiązuje się jednocześnie do wypłacenia podmiotowi, który pożycza firmie pewną sumę, wynagrodzenia w postaci oprocentowania w określonym czasie. Zewnętrzne źródła kapitału obcego to: zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu podatków i ZUS, kredyty bankowe, leasing finansowy, emisja obligacji i innych papierów dłużnych.   


Kapitał krótkoterminowy i kapitał długoterminowy


Kapitał krótkoterminowy i długoterminowy oznacza czas, na jaki został on przekazany firmie do dyspozycji i występuje zarówno w przypadku kapitału obcego, jak i własnego. Kapitał obcy możemy zaliczyć w zależności od okresu, na jaki został udostępniony na krótkoterminowy oraz długoterminowy. Kapitał własny jest zawsze kapitałem długoterminowym, gdyż jest to nasz prywatny wkład finansowy.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024