Jak odzyskać nadpłacony podatek?
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Jak odzyskać nadpłacony podatek?

Często wypełniając zeznanie roczne popełniamy błędy, które następnie musimy poprawić poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że skorygować można nie tylko pomyłkę niekorzystną dla fiskusa, ale także dla podatnika.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wielokrotnie zdarza się, że o zawyżeniu przychodów lub nie skorzystaniu z przysługującej nam ulgi podatkowej orientujemy się dopiero po złożeniu zeznania rocznego w urzędzie skarbowym. Oznacza to pomyłkę na naszą niekorzyść. Istnieje jednak sposób, aby skorygować popełniony przez siebie błąd. W tym celu należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty do właściwego według naszego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Jak wygląda procedura postępowania w takim przypadku wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 1404.

Jakie formalności należy wykonać, aby odzyskać nadpłatę?

Resort przypomniał, że zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej osobom, które w zeznaniach (deklaracjach) wykazały zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłaciły zadeklarowany podatek albo wykazały nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej,- przysługuje im prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Ponadto podatnik równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygowane zeznanie roczne. Jeżeli prawidłowość poprawionego zeznania nie będzie budziła wątpliwości pracowników skarbówki, to organ podatkowy zwróci nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej jej powstanie.

Fiskus może zweryfikować prawidłowość obliczeń dokonanych przez podatnika

Organowi podatkowemu przysługuje prawo do weryfikacji prawidłowości samoobliczenia podatku, dokonanego przez podatnika w skorygowanej deklaracji i wydania odrębnej decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Tak więc jeżeli organ nie zgadza się z kwotą zadeklarowanego podatku, powinien wszcząć z urzędu postępowanie podatkowe i określić zobowiązanie w prawidłowej wysokości.

Oprócz tego jeżeli nadpłata nie zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej jej istnienie lub jeśli decyzja stwierdzająca nadpłatę nie zostanie wydana w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, - to podatnikowi przysługują zaległe odsetki. Minister podkreślił również, że wezwanie podatnika do przedstawienia dokumentów w zakresie nieobjętym wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, wymaga wcześniejszego doręczenia mu postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego dotyczącego innej sprawy.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Błąd na fakturze w dacie sprzedaży może poprawić sprzedający lub nabywca