Jak odliczyć oddaną krew od dochodu?
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Jak odliczyć oddaną krew od dochodu?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Krwiodawcy muszą jednak pamiętać, że tylko podatnicy rozliczający się w formie skali podatkowej lub ryczałtu mogą odliczyć darowiznę. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O i dołączyć go do zeznania rocznego (formularz PIT-28, PIT-36 lub PIT-37). Pomocny w odliczeniu darowizny będzie program do rozliczeń pit online PIT PRO 2011, dostępny TUTAJ.

Podatnik w załączniku PIT/O musi wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddał krew). Przedmiotem darowizny może być nie tylko krew, ale również osocze lub inne składniki krwi.

Jak obliczyć wartość darowizny?

Podatnik za jeden litr nieodpłatnie przekazanej krwi lub jej składników może odliczyć od dochodu kwotę 130 zł. Aby obliczyć wartość darowizny, należy pomnożyć ilość oddanych litrów krwi przez kwotę 130 zł.

Przykład:
Podatnik w roku podatkowym przekazał nieodpłatnie 1,7 litra krwi oraz 3 litry osocza. W wyżej wymienionym przykładzie wartość oddanej krwi wynosi 221 zł (1,7 litra x 130 zł), a osocza 390 zł (3litry x 130 zł). Tak więc łączna kwota darowizny w roku podatkowym przekazana przez podatnika na cele krwiodawstwa wynosi 611 zł.

Podatnicy muszą jednak pamiętać, że odliczanie darowizn objęte jest limitem. Łączna suma przekazanych w roku podatkowym darowizn,- oprócz krwiodawstwa na rzecz kultu religijnego lub pożytku publicznego, - nie może przekroczyć 6 proc. dochodu, a w przypadku ryczałtowców 6 proc. przychodu wykazanego w zeznaniu rocznym.

Jakie dokumenty są niezbędne do odliczenia darowizny?

Podatnik musi pamiętać, że aby móc odliczyć darowiznę, musi posiadać zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Zaświadczenia nie dołącza się do zeznania rocznego. Trzeba je jednak przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie. Tyle bowiem wynosi okres upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W tym czasie urząd skarbowy może sprawdzić, czy odliczenie przez podatnika darowizny było prawidłowe.

Dokumenty wymagane do odliczenia darowizny zostały zmienione przez ustawodawcę w rozliczeniu za 2011 rok. W latach wcześniejszych podatnik musiał posiadać dokument, z którego wynikała wartość oddanej krwi lub jej składników wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi. Obecnie podatnik nie musi uzyskać oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Polacy złożyli ponad 2 miliony e-PIT