Czym się różnią składniki majątku własne i obce?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czym się różnią składniki majątku własne i obce?

Nabywanie składników majątku firmy poprzez kupowanie niezbędnych nieruchomości czy sprzętów wydaje się być najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy. Majątek, który nabywa, jest wówczas w całości jego własnością, może go ulepszać i dostosowywać do potrzeb pracowników. Co więcej, przedsiębiorca ma prawo decydować o jego przeznaczeniu czy przyszłości. Inną z zalet własnościowego majątku trwałego jest możliwość jego amortyzacji. 

Okazuje się jednak, że zalety zakupu własnych środków trwałych są przyćmione ich jedną znaczną wadą – jednorazowym dużym wydatkiem finansowym, który musi ponieść firma. Nie każde przedsiębiorstwo chce i może pozwolić sobie na poniesienie znacznych kosztów na zakup nieruchomości czy wyposażenia. W takim przypadku pomocne może okazać się korzystanie z innych form zapewniania firmie niezbędnego majątku, takich jak: leasing, najem, dzierżawa czy użyczenie.

Leasing:

• przedsiębiorca nie musi ponosić jednorazowo dużych wydatków,

• umowa leasingu nie wpływa na zdolność kredytową leasingobiorcy,

• raty leasingu operacyjnego można uznać za koszty uzyskania przychodów,

• w leasingu kapitałowym można odpisy amortyzacyjne uznać za koszty podatkowe leasingobiorcy,

• nie trzeba fundować dodatkowych zabezpieczeń, co mnoży koszty,

• utrata przedmiotu leasingu nie zrywa umowy i konieczne jest wywiązywanie się z rat do końca jej trwania,

• koszty leasingu są w podsumowaniu ogólnym jednak dość wysokie,

• opóźnienie w spłatach rat jest naruszaniem zapisów umowy, co ma niekorzystne konsekwencje.

Najem i dzierżawa:

• przedsiębiorca decydujący się na najem nie ponosi z tego tytułu wysokich kosztów,

• wydatki mogą zostać uznane za koszty podatkowe najemcy,

• właścicielem przedmiotu najmu jest wynajmujący, najemca nie może mieć swobodnego wpływu na jego kształt,

• najmu nie można wliczyć w koszty odpisów amortyzacyjnych.

 Użyczenie:

• używający ponosi wyłącznie koszty związane z eksploatacją,

• przy składnikach użyczonych nie trzeba odprowadzać czynszu,

• zdarza się, że osoba, której użyczono, uzyska przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń,

• korzystający z użyczonego majątku nie jest jego właścicielem, wiec nie może przeprowadzić odpisów amortyzacyjnych.

 

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także