Czy koszty pogrzebu można odliczyć od podatku?
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Czy koszty pogrzebu można odliczyć od podatku?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Czy koszty pogrzebu można odliczyć od podatku?

Organizacja pogrzebu wiąże się z wieloma wydatkami. Każda osoba, która staje przed takim zadaniem, może otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrzebowy. Aby go uzyskać, należy spełniać jeden z poniższych warunków:

 • podatnik posiada ubezpieczenia rentowe w ZUS, pobiera emeryturę lub rentę, a zmarły był z jego rodziny,
 • zmarły posiadał ubezpieczenie rentowe w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki umożliwiające otrzymanie emerytury czy renty,
 • zmarły nie był objęty ubezpieczeniem, ale otrzymywał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaleniu ubezpieczenia.

Co ważne, zasiłek pogrzebowy może otrzymać nie tylko osoba z rodziny zmarłego, ale również osoba obca lub instytucja. Warto zaznaczyć, że instytucje, które mają prawo do organizacji pogrzebu, to: zakład pracy, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć wniosek o jego wypłatę (Z-12) oraz dołączyć do niego akt zgonu, dokumenty potwierdzające wydatki, dokument tożsamości, a także dokumenty potwierdzające status uprawniający do pobrania środków z ZUS.

W związku z wysokością wydatków pojawia się pytanie, czy koszty pogrzebu można odliczyć od podatku. Najprościej rzecz ujmując, zasiłek pogrzebowy stanowi przychód podatnika, a wydatki związane z organizacją pogrzebu uznaje się za koszty uzyskania przychodu. Oznacza to, że mogą być odliczone w deklaracji rocznej podatnika oraz obniżyć wysokość podatku dochodowego.

Interpretację tę potwierdza również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Wydatki poniesione na organizację pogrzebu stanowią koszty uzyskania przychodu ze względu na bezpośredni związek między wydatkami a otrzymanym zasiłkiem pogrzebowym. Dotyczy to również innych zwrotów na rzecz organizacji pogrzebu. Najważniejsze informacje o zasiłku pogrzebowym znajdują się w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.).

Wiemy już, czy koszty pogrzebu można odliczyć od podatku. Pytania, które pojawiają się w związku z otrzymaniem zasiłku pogrzebowego, dotyczą najczęściej zależności pogrzeb a PIT w zakresie składania deklaracji. Jakie obowiązki ma osoba pobierająca wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Co można odliczyć? Wyjaśniamy poniżej.

Pogrzeb a PIT – co konkretnie można odliczyć?

Przepisy obejmujące zasiłek pogrzebowy nie definiują konkretnych wydatków, które mogą być uznane za koszty pochówku. Warto jednak zwrócić uwagę, co uznaje się za pogrzeb. Są to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok lub prochów osoby zmarłej. W efekcie często pojawiają się wątpliwości, czy pomnik można odliczyć od podatku, czy kwiaty albo trumnę zalicza się do kosztów organizacji pogrzebu.

Na te wątpliwości odpowiedziała rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy wydatek musi być udokumentowany. Rachunek powinien zawierać dane organizatora pogrzebu, który otrzyma również zasiłek pogrzebowy. Jednak przedstawienie dokumentu zawierającego wyłącznie koszty za samą trumnę czy kwiaty nie stanowi dowodu pokrycia kosztów pogrzebu. W takich przypadkach istnieje ryzyko, że pozostałe koszty poniósł ktoś inny.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę wszelkie okoliczności, aby ustanowić prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego. Bez wątpienia wszelkie koszty związane z organizacją ceremonii podlegają odliczeniu. Sytuacja wygląda jednak inaczej w przypadku nagrobków. Wydatki związane z postawieniem pomnika lub obelisku nie są brane pod uwagę jako bezpośrednio związane z pochówkiem.

Wśród podatników pojawiają się pytania nie tylko o możliwość odliczenia wydatków, ale również zależność zasiłek pogrzebowy a PIT. Czy trzeba uwzględniać go w deklaracji rocznej? Wyjaśniamy poniżej.

Zasiłek pogrzebowy a PIT – czy zasiłek jest opodatkowany?

Jak wspomnieliśmy, zasiłek pogrzebowy jest przychodem, który uzyskuje organizator pogrzebu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata środków wiąże się z otrzymaniem druku PIT-11, który zobowiązuje do rozliczenia przychodów w deklaracji rocznej. Podstawą prawną wyjaśniającą zależność zasiłek pogrzebowy a PIT stanowi art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Zasiłek pogrzebowy jest traktowany jako inne źródło przychodu i tak też powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu z urzędem skarbowym. Obowiązkiem podatnika jest złożenie deklaracji rocznej PIT-36, w której uwzględni kwotę zasiłku. Wydatki poniesione na organizację pogrzebu uznaje się za koszty uzyskania przychodu. W ten sposób można obniżyć wysokość należnego podatku.

Podsumowanie: zasiłek pogrzebowy a PIT – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie omówione szczegółowo w artykule.

 • Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczenia Społecznego.
 • Zasiłek pogrzebowy może otrzymać osoba posiadająca ubezpieczenie rentowe w ZUS, pobierająca emeryturę lub rentę, gdy zmarły był członkiem rodziny.
 • Jeżeli powyższy warunek nie będzie spełniony, przysługuje w przypadku posiadania ubezpieczenia rentowego w ZUS, pobierania renty lub emerytury czy też spełniania warunków ich otrzymania przez zmarłego.
 • Prawo do pobrania środków ma organizator pogrzebu, którym może być nie tylko osoba z rodziny, ale również osoba obca, pracodawca, osoba prawna z kościoła, związek wyznaniowy, gmina, powiat, dom pomocy społecznej czy zakład pracy.
 • Zasiłek pogrzebowy jest uznawany za inne źródło przychodu podatnika i jest objęty opodatkowaniem. W związku z tym musi być uwzględniony w deklaracji PIT-36.
 • Czy koszty pogrzebu można odliczyć od podatku? Wydatki związane z organizacją pochówku uznaje się za koszty uzyskania przychodu. Aby je odliczyć, muszą być udokumentowane rachunkami zawierającymi dane organizatora pogrzebu.
 • W przypadku ustalania prawa do zasiłku pogrzebowego są brane pod uwagę okoliczności – nie tylko fakt posiadania rachunków za poszczególne wydatki.
 • Czy pomnik można odliczyć od podatku? Wydatki na postawienie pomnika lub obelisku nie są uznawane za koszty związane z pochówkiem i nie podlegają odliczeniu.

Jeżeli masz dodatkowe pytania związane z zależnością pogrzeb a PIT, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik programu Podatnik.info zyskuje możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru księgowości, finansów czy prawa podatkowego. W okresie rozliczenia deklaracji pomożemy Ci dopełnić formalności nawet w 5 minut!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płaca minimalna 2025 – czy możemy spodziewać się podwyżki?