Lata
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1909 1907 1887 1836 1034
Więcej ↓ Mniej ↑
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika
Chmura tagów

Akty prawne - rok 1995

Strona 1 z 92

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum.

Art. 1 pkt 1, pkt 6 w zakresie dotyczącym ust. 2, pkt 7, pkt 15 lit. b), pkt 16 w zakresie dotyczącym ust. 2, pkt 17-22, pkt 23 lit. a) i c), pkt 24, pkt 26-28, pkt 31 wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Objęte tekstem jednolitym Dz U. 2003 nr 119, poz. 1117 z dniem 13 czerwca 2003 r. z wyjątkiem art. 2-4.

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów przedsiębiorstw działających przy zakładach karnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

Do dnia 31 grudnia 1998 r. obowiązują przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106 poz. 482). Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z dniem 14 czerwca 2000 r. z wyjątkiem art. 2-7.