Lata
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1909 1907 1887 1836 1034
Więcej ↓ Mniej ↑
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2018 r. z fiskusem?
sondaż 303 głosów
80%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

243 głosów
14%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
3%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

10 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Chmura tagów

Akty prawne - rok 2000

Strona 1 z 110

Ustawa Budżetowa na rok 2000 z dnia 21 stycznia 2000 r.

Art. 71 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r., art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26 i art. 29 pkt 2 wchodzą w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r., art. 24 pkt 6-10 i art. 41 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r., art. 63 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r., art. 14 pkt 2 lit. a), c)-e), pkt 3, 4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26 pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a), art. 40 pkt 2 lit. b) i art. 62 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., art. 25 pkt 20 wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r. Art. 46 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywane Kasom Chorych w 2001 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

Art. 1 pkt 2, 3, 4 i 6 lit. b) wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1999 r. Art. 1 pkt 1 lit. a) pierwsze, drugie i trzecie tiret, pkt 5, 11 lit. a) - b) i f) - h) i pkt 18 lit. a) - c) oraz art. 5 i 8 wchodzą w życie z dniem 18 maja 2001 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

art. 1 pkt 2, 4-6, 13 lit. b) i c), pkt 18, 19 lit. c), pkt 20, 22-24, 26, 33 lit. d), pkt 35-38 oraz pkt 63 wchodzą w życie z dniem 4 maja 2001 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa.

art. 1 pkt 2, 4-6, 13 lit. b) i c), pkt 18, 19 lit. c), pkt 20, 22-24, 26, 33 lit. d), pkt 35-38 oraz pkt 63 wchodzą w życie z dniem 4 maja 2001 r.

Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl