Lata
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1909 1907 1887 1836 1034
Więcej ↓ Mniej ↑
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika
Chmura tagów

Akty prawne - rok 1972

Strona 1 z 25

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Par. 6 niniejszego rozporządzenia obowiązywał w stosunku do pracowników tymczasowo aresztowanych w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia (Dz. Ust. z 1996 r. Nr 62 poz. 289). Par. 7 niniejszego rozporządzenia obowiązywał w przypadku odszkodowania przysługującego pracownikowi w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwej opinii o pracy, zasądzonego poczynając od dnia 2 czerwca 1996 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1972 r. w sprawie podwyższenia dodatku do emerytury dla rzemieślników będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Par. 6 niniejszego rozporządzenia obowiązywał w stosunku do pracowników tymczasowo aresztowanych w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia (Dz. Ust. z 1996 r. Nr 62 poz. 289). Par. 7 niniejszego rozporządzenia obowiązywał w przypadku odszkodowania przysługującego pracownikowi w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwej opinii o pracy, zasądzonego poczynając od dnia 2 czerwca 1996 r.

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona w Sofii dnia 22 grudnia 1972 r.

ustawa odsyła do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (rozp. Rady nr 2913/92 z dnia 12.10.1992 r.) (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992), rozporządzenia komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2.07.1993 r.(Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), rozporzadzenia Rady(EWG) nr 918/83 z dnia 28.03.1983 (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983), rozporządzenia nr 1182/71/EWG/EURATOM z dnia 3.06.1971 (Dz. Urz. WE L 124 z 8.6.1971)

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie właściwości organów finansowych do ustalania i poboru podatku obrotowego i podatku dochodowego od gminnych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz podatku scalonego od kółek rolniczych i spółdzielczych ośrodków rolnych zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek Rolniczych.

w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ma zastosowanie do dochodów osiągniętych przed 1.01.1992 r. (Dz.U.1991 nr 80 poz. 350)

Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

Par. 6 niniejszego rozporządzenia obowiązywał w stosunku do pracowników tymczasowo aresztowanych w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia (Dz. Ust. z 1996 r. Nr 62 poz. 289). Par. 7 niniejszego rozporządzenia obowiązywał w przypadku odszkodowania przysługującego pracownikowi w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwej opinii o pracy, zasądzonego poczynając od dnia 2 czerwca 1996 r.