Lata
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1909 1907 1887 1836 1034
Więcej ↓ Mniej ↑
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika
Chmura tagów

Akty prawne - rok 2004

Strona 1 z 187

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn

1) art. 1 pkt 71, pkt 105, pkt 107, pkt 112, pkt 113 oraz pkt 114, wchodzą w życie z dniem 2 sierpnia 2005 r.; 2) art. 7 pkt 5 i 6, wchodzą w życie z dniem 2 sierpnia 2005 r. i mają zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2005 r.; 3) art. 1 pkt 1, pkt 5 w zakresie dodawanego pkt 3, pkt 8, pkt 30, pkt 94, pkt 96 lit. b, pkt 106, pkt 108, pkt 109 lit. b i pkt 110, art. 6, art. 7 pkt 1-4, art. 10, art. 16 pkt 1 oraz art. 17, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.; 4) art. 1 pkt 2-4, pkt 29, pkt 63, pkt 65-69, pkt 72 lit. a i pkt 73, art. 3, art. 4, art. 5, art. 12, art. 13, art. 14 oraz art. 16 pkt 2-4, wchodzą w życie z dniem 16 sierpnia 2006 r.; 5) art. 1 pkt 5 w zakresie dodawanego pkt 5, pkt 49 lit. a, b i d oraz art. 18, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora tej jednostki

1) art. 1: a) pkt 7 lit. b w zakresie dodawanego w art. 66 ust. 1a, b) pkt 14 w zakresie dodawanego art. 75a ust. 1, 2, 4 i 5, c) pkt 15 w zakresie dodawanych art. 75b, 75c ust. 1 i ust. 3-9, art. 75d - 75f, art. 75j ust. 2 i 3, d) pkt 19 i 20, 2) art. 2: a) pkt 6 lit. b, b) pkt 16 w zakresie dodawanych art. 33(1) ust. 1, 2, 4 i 5, art. 33(2), art. 33(3) ust. 1 i ust. 3-9, art. 33(4)-33(6) i art. 33(10) ust. 2 i 3, c) pkt 19 i 20, 3) art. 3: a) pkt 3 w zakresie dodawanego art. 12 par. 2, b) pkt 16 w zakresie dodawanych art. 71b par. 1, 2, 4 i 5, art. 71c, art. 71d par. 1 i par. 3-9, art. 71e-71g, art. 71k par. 2 i 3, c) pkt 19 i 20, 4) art. 4 pkt 2 i 3 - stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.