Lata
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1909 1907 1887 1836 1034
Więcej ↓ Mniej ↑
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika
Chmura tagów

Akty prawne - rok 1916

Strona 1 z 1

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

zawiera odesłanie do przepisów UE: Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16; Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15; Dz. Urz. WE L 160 z 26.0.1999, str. 80, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 25, str. 391; Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1; Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74; Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243)