Lata
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1909 1907 1887 1836 1034
Więcej ↓ Mniej ↑
Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 455 głosów
20%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

92 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

95 głosów
59%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

268 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Chmura tagów

Akty prawne - rok 1994

Strona 11 z 88

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wysokości procentu sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe w 1995 r.

przepisy wymienione w art.85 ust.1 niniejszej ustawy zachowują moc w stosunku do jednostek, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do czasu zakończenia przez te jednostki roku obrotowego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1995 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.

Przepisy art. 88 oraz rozdział 11 ustawy powołanej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1997 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1230 z dniem 22 lipca 2002 r. z wyjątkiem art. 2-5.

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.

Przepisy art. 5 par. 10, art. 6 par. 4 i par. 5, art. 12 par. 2, art. 19 par. 3, art. 20 par. 3, art. 40 par. 3, art. 42 par. 3, art. 54, art. 62 par. 2, art. 64 par. 4, art. 78, art. 80 par. 6, art. 81 par. 2, art. 90 par. 3, art. 93 par. 2, art. 97 par. 5, art. 100 par. 4, art. 102 par. 3, art. 105 par. 8 i par. 9, art. 128 par. 6, art. 136, art. 148, art. 157 par. 3, art. 165, art. 168 par. 2, art. 172, art. 179 par. 4, art. 188, art. 189 par. 4, art. 190 par. 4, art. 192 par. 3, art. 197 par. 4, art. 200 par. 3, art. 222 par. 5, art. 226 par. 5, art. 232 par. 2, art. 233 par. 3, art. 237 par. 3, art. 252 par. 2, art. 261, art. 263, art. 276 par. 4 i par. 5, art. 285 par. 2 i art. 286 par. 2 wchodzą w życie 12 kwietnia 1997 r.