Płatności:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 999 złDla stałych Uczestników szkoleń organizowanych przez Instytut Studiów Podatkowych cena za uczestnictwo wynosi 899 złwraz z materiałami.

Termin i miejsce:
Start: 2013-06-27 10:00 Koniec: 2013-06-27 16:00
Adres: Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Inne terminy:

TAX LANGUAGE - język angielski podatkowy

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo

Szkolenie w zakresie angielskiego języka podatkowego (Tax Language) ma na celu nie tylko zaznajomić uczestników z podstawową terminologią podatkową (Key Tax Terms), ale również wskazać na te obszary angielskiego języka podatkowego, które sprawiają najwięcej kłopotów. Dotyczy to w szczególności terminów związanych z deklaracjami podatkowymi (Tax Forms), problematyką interpretacji podatkowych (Tax Interpretations), orzeczeń podatkowych (Tax Rulings), czy odwołań w sprawach podatkowych (Tax Appeals). Dla celów tego szkolenia wykorzystano oryginalne materiały i dokumenty publikowane przez amerykański urząd skarbowy (Internal Revenue Service), brytyjski urząd skarbowy (HM Revenue&Customs) oraz dokumenty Unii Europejskiej dotyczące problematyki podatkowej.
Proponowane szkolenie jest kierowane głównie do doradców podatkowych, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników izb skarbowych, audytorów i firm audytorskich oraz osób, które w ramach swych obowiązków służbowych stykają się problematyką podatkową w języku angielskim.

Znajomość języka angielskiego osób uczestniczących w szkoleniu – minimum średni poziom zaawansowania, wymagana jest przynajmniej bierna znajomość języka – wysokie kwalifikacje językowe będą bardzo pomocne, nie są jednak niezbędnym warunkiem wstępnym.

 1. Definicja podatku (Definition of Tax)
 2. Zasady opodatkowania (Canons of Taxation)
 3. Funkcje podatku i jego ewolucja (Tax Functions and Its Evolution)
 4. Rodzaje podatków (Tax Classes)
 5. Stawki podatkowe (Tax Rates)
 6. Systemy podatkowe (Tax Systems)
 7. Zasady dobrego opodatkowania (Principles of Good Tax System)
 8. Kluczowe terminy podatkowe (Key Tax Terms)
 9. Formularze podatkowe (Tax Forms - na przykładzie formularzy amerykańskich)
 10. Błędy w formularzach podatkowych (Common Mistakes in Tax Forms)
 11. Ulgi podatkowe (Tax credits)
 12. Raje podatkowe (Tax Havens)
 13. Przestępstwa podatkowe (Tax Crimes)
 14. Odwołania w sprawach podatkowych (Tax Appeals)
 15. Opodatkowanie sektora finansowego (Financial Sector Taxation)
 16. Administracja podatkowa (Tax Administration - według Konwencji OECD)
 17. Ordynacja podatkowa - wybrane terminy (Tax Ordinance - Selected Terms)
 18. Podatki w Polsce (Taxes in Poland)
 19. Podatki w Unii Europejskiej (Taxes in the UE)
 20. Podatki w USA (Taxes in the USA)
 21. Audyt podatkowy (Tax Audit)
 22. Umowy o podwójnym opodatkowaniu (Double Taxation Treaties)
 23. Żargon podatkowy (Tax Slang)
 24. Uwagi do nowego tłumaczenia ustawy o VAT (Remarks on New Translation of the VAT Act)
 25. Korespondencja podatkowa (Tax Correspondence)
 26. Słowniki podatkowe (Tax Dictionaries)
 27. Przykłady tekstów podatkowych z Financial Times i Wall Street Journal.


Szkolenie prowadzi:
Roman Kozierkiewicz - Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), były pracownik Instytutu Finansów i Banku Handlowego S.A. w Warszawie, były doradca w firmie International Development Group w Waszyngtonie, stypendysta Delhi School of Economics, Delhi University. Autor artykułów na temat finansów i handlu zagranicznego oraz słowników specjalistycznych z zakresu szeroko pojmowanego biznesu, w tym rachunkowości, audytu i podatków. Prowadził specjalistyczne szkolenia językowe w zakresie Financial English m.in. na studium podyplomwym na Uniwersytecie Gdańskim, dla tłumaczy zrzeszonych w Bałtyckim Stowarzyszeniu Tłumaczy oraz TEPIS (w Sosnowcu), dla Wydawnictwa Wolterskluwer (Warszawa) oraz brał udział w prezentacjach organizowanych przez British Council dla osób ubiegających się o Certificate of Financial Language (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław).