Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-10-03 10:00 Koniec: 2013-10-03 15:00
Adres: Gdańsk, hotel „Radison”, ul. Długi Targ 19
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Inne terminy:

Podatek od towarów i usług w służbie zdrowia w 2013 r. i 2014 r.

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Szanowni Państwo


Celem seminarium jest omówienie zasad opodatkowania usług w zakresie opieki medycznej. Seminarium ma na celu pomóc w prawidłowym rozliczaniu podatku w tej specyficznej działalności, zdefiniowaniu zakresu usług zwolnionych od podatku oraz stworzeniu dokumentacji wykonywanych usług w sposób chroniący tajemnicę lekarską, a równocześnie zapewniający bezpieczeństwo podatkowe osób rozliczających podatek w podmiocie leczniczym. Ma ono również pomóc w przygotowaniu rocznej i wieloletniej korekty podatku naliczonego w przedsiębiorstwach prowadzących działalność leczniczą.
Szkolenie obejmuje również omówienie nowelizacji podatku wchodzących w życie w 2014 r. Zmiany dotyczą podstawowych zagadnień, takich jak obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, odliczenie i fakturowanie czynności (szczególnie tych zwolnionych od podatku).


1. Zakres zwolnienia od podatku w działalności podmiotu leczniczego:

 • przedmiotowe i podmiotowe przesłanki zwolnienia od podatku,
 • związek usługi medycznej z procesem leczenia jako przesłanka zwolnienia w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych (najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych),
 • kto decyduje o zwolnieniu czynności od podatku,
 • jaka dokumentacja jest niezbędna do zastosowania zwolnienia od podatku?


2. Zasady opodatkowania: 

 • usług wykonywanych w ramach kontraktów z NFZ oraz na zasadach komercyjnych (ze skierowaniem oraz bez skierowania),
 • medycyny plastycznej, zabiegów kosmetycznych – w jaki sposób i kto powinien ustalić, czy zabieg korzysta ze zwolnienia od podatku?
 • medycyny pracy,
 • badań klinicznych, działalności eksperckiej (opinie dla potrzeb postępowań sądowych, ubezpieczeniowych, itp.),
 • wydawania kopii i odpisów dokumentacji medycznej,
 • usług transportu sanitarnego,
 • opieki paliatywnej,
 • dostawy towarów i świadczenie usług ściśle związanych z usługami zwolnionymi , usługi diagnostyczne i pomocnicze (np. sterylizacja sprzętu i narzędzi, dostawa posiłków),
 • usług wykonywanych przez osoby trzecie na rzecz podmiotu leczniczego na terenie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (opodatkowanie usług nabywanych przez podmiot leczniczy i świadczonych na rzecz innych podmiotów leczniczych – jak należy opodatkować najem i konserwację aparatury, opiekę nad pacjentami, transport wewnątrzszpitalny).


3. Nowe przepisy regulujące stosowanie kas rejestrujących – 1 października 2013 r.:

 • jakie czynności są objęte obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej?
 • zakres i warunki stosowania zwolnień od obowiązku rejestrowania,
 • ewidencja na kasie rejestrującej a weryfikacja celu czynności,
 • jak należy opisać usługę na paragonie (wymóg jednoznacznej identyfikacji)?
 • umieszczanie NIP nabywcy na paragonie,
 • nowe zasady ewidencjonowania zwrotów i reklamacji,
 • ewidencja oczywistych pomyłek – warunki formalne,
 • stosowanie kas nabytych przed dniem 1 kwietnia 2013 r. po dniu 1 października 2013 r.


4. W jaki sposób prawidłowo określić podatek naliczony:

 • związany wyłącznie z usługami zwolnionymi od podatku?
 • związany wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi?
 • rozliczany proporcją?


5. Rozliczanie podatku naliczonego proporcją:

 • jakie obroty należy uwzględnić przy obliczaniu współczynnika sprzedaży - znaczenie uchwały z dnia 24 października 2011 r. (I FPS 9/10) dotyczącej braku obowiązku uwzględniania w strukturze czynności niepodlegających opodatkowaniu,
 • czy podmiot leczniczy może zrezygnować z odliczania podatku naliczonego?
 • prawidłowa kwalifikacja faktur zakupu do odliczenia pełnego lub proporcjonalnego,


6. Jak prawidłowo dokumentować i rozliczać po dniu 1 kwietnia 2013 r.:

 • zatrudnianie zagranicznych specjalistów,
 • nabywanie sprzętu i usług od dostawców niemających w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności,
 • udział personelu w konferencjach, sympozjach, szkoleniach zagranicznych.


7. Fakturowanie i obowiązek podatkowy w 2014 r. 

 • zniesienie obowiązku fakturowania usług zwolnionych od podatku,
 • zasady wystawiania faktur na żądanie,
 • obowiązek podatkowy,
 • określenie podstawy opodatkowania.


8. Dostawa towarów używanych – nowe zasady od dnia 1 stycznia 2014 r. 

9. Odpowiedzi na pytania słuchaczy.


Szkolenie poprowadzi:
Krystian Łatka - Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i starszy konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług, a także obsłudze sporów podatkowych (kontroli, postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych). Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.