Płatności:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 1490 zł, dla drugiej osoby z firmy 1390 zł. Dla stałych Uczestników szkoleń Instytutu tylko 1290 zł. Możecie Państwo również skorzystać tylko z wybranych dni Kursu w cenie 399 zł za jeden dzień szkoleniowy.

Termin i miejsce:
Start: 2013-07-04 10:00 Koniec: 2013-07-18 00:00
Adres: Rozpoczęcie: 4 lipca 2013 r. godz. 10.00. Zajęcia odbywać się będą w dniach 9, 11, 15 i 18 lipca 2013 r. w Warszawie w Pałacu Konstancji – siedzibie Instytutu Studiów Podatkowych przy ul. Kaleńskiej 8
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Inne terminy:

Letnia Szkoła Podatkowa Instytutu Studiów Podatkowych

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że również w tym roku Instytut Studiów Podatkowych, będący największym w Polsce ośrodkiem edukacyjnym w zakresie podatków i prawa podatkowego organizuje:
Intensywny Kurs Podatkowy dla Zaawansowanych w ramach Letniej Szkoły Podatkowej.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie warsztatów przez doświadczonych znawców tej problematyki, mają pogłębić i zaktualizować wiedzę Słuchaczy w dziedzinie podatku od towarów i usług, podatków dochodowych (CIT i PIT), PCC oraz Ordynacji podatkowej.

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy program Kursu.

I. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (CZĘŚĆ PIERWSZA) 

1. Przebudowa zasad opodatkowania czynności nieodpłatnych:

 • dostawa towarów wytworzonych,
 • dostawa części składowych towaru, nawet gdy towar nie jest opodatkowany,
 • zupełnie nowa definicja próbki,
 • drukowane materiały reklamowe i informacyjne – kiedy od dnia 1 kwietnia 2013 r. wystąpi podatek należny?
 • zasady rozliczenia nieodpłatnego świadczenia usług (zakup części składowych z prawem do odliczenia).


2. Zasady rozliczania nabycia towarów od podatników, którzy mają w Polsce tylko rejestrację dla krajowego podatku – powrót do rozliczania podatku przez sprzedawcę w niektórych przypadkach (brak odwrotnego obciążenia).

3. Nowe zasady opodatkowania dostawy terenów budowlanych – rozszerzenie zakresu zwolnienia z opodatkowania.

4. Nowa definicja eksportu towarów:

 • jak rozliczyć dostawę towarów, gdy procedura celna jest otwierana w innym kraju UE – czy mamy do czynienia w tym przypadku z eksportem towarów?
 • nowe zasady dokumentowania wywozu towaru poza UE – określenie dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE.


5. Wyłączenia z opodatkowania przemieszczenia towarów własnych w ramach UE – kiedy nie mamy do czynienia z nietransakcyjną wewnątrzwspólnotową dostawą towarów?

6. Zmiana definicji działalności gospodarczej – co dalej ze sprzedażą działek przez osoby fizyczne?

7. Modyfikacja zasad potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dokumentacja stawki 0%).

8. Odliczenie podatku naliczonego z tytułu czynności rozliczanej przez nabywcę – czy trzeba wykazać podatek należny w deklaracjiII. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (CZĘŚĆ DRUGA) 

1. Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dostawcy:

 • nabycie jakich towarów może spowodować odpowiedzialność za zaległości podatkowe dostawcy,
 • w jaki sposób dokonać weryfikacji kontrahenta, aby uniknąć ryzyka odpowiedzialności za cudze zaległości,
 • w jakim przypadku może wystąpić solidarna odpowiedzialność nabywcy,
 • dobra wiara jako przesłanka odliczenia podatku naliczonego


2. Nowe regulacje dotyczące kas rejestrujących:

 • czy paragon fiskalny będzie fakturą podatkową?
 • stosowanie „starych” kas fiskalnych po dniu 30 września 2013 r.,
 • jak powinien wyglądać raport dobowy?
 • jak prowadzić rejestr korekt paragonów fiskalnych?


3. Przekroczenie progu 55% relacji państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto – czy z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązywać będą stawki 24%, 9% i 6%?

4. Nowe wzory deklaracji podatkowych– które formularze mogą być stosowane przez podatników w 2013 r.?

5. Co dalej ze stawką 23%?III. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH  

1. Kiedy należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów w przypadku braku zapłaty zobowiązań zgodnie z terminem płatności od dnia 1 stycznia 2013 r.?

2. Kiedy należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów w przypadku braku zapłaty zobowiązań pomimo, że nie upłynął termin ich płatności od dnia 1 stycznia 2013 r.?

3. Kiedy należy zwiększyć przychody do opodatkowania o kwoty niezapłaconych zobowiązań od dnia 1 stycznia 2013 r.

4. Nowe zasady podatkowego rozliczania umów leasingu.

5. Jakie są zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2012 r.? – nowe obowiązki.

6. Zasady rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów na przełomie roku, z uwzględnieniem najnowszych zmian.

7. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych niebędących własnością podatnika (najem, etc.) – radykalna zmiana w orzecznictwie.

8. Planowana nowa („stara”) kategoria przychodów do opodatkowania z tytułu świadczeń w naturze obok świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych, czy nastąpi radykalne rozszerzenie zakresu przedmiotowego tego podatku? 

9. Planowana istotna modyfikacja przepisów dotyczących cen transferowych oraz dokumentacji podatkowej w tym zakresie.

10. Zmiany przepisów określających obowiązki płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

11. Odpowiedzi na pytania Uczestników.
IV. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – PŁATNIK

1. Identyfikacja przychodów ze stosunku pracy (umowy – zlecenia i o dzieło, z jednoosobowym zarządem) – planowane istotne zmiany na rok 2013 dotyczące kosztów uzyskania przychodów z umów o dzieło.

2. Typy przychodów ze stosunku pracy ( przychody związane ze stosunkiem pracy, świadczenia nieodpłatne – w tym abonamenty medyczne i imprezy integracyjne, preferencyjna pożyczka, napiwki, korzystanie przez pracownika z majątku firmy);

3. Data osiągnięcia przychodu;

4. Przychody zwolnione od podatku, w tym: ekwiwalenty, odszkodowania, świadczenia z ZFŚS - dopłaty do wypoczynku, szkolenia, zaproszenia do udziału w imprezie integracyjnej – (kontrowersyjny wyrok NSA z 2012 r.), zakwaterowanie, ubezpieczenie przez pracodawcę, dowóz pracownika do miejsca wykonywania pracy, bhp); podróże służbowe – w tym projektowane zmiany na 2012 r.

5. Uchwała NSA z 24 października 2011 r. w sprawie pakietów medycznych.

Świadczenia rzeczowe i pieniężne dla pracowników z ZFŚS – kiedy są przychodem?

6. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy ( praca w części twórcza – istotne projektowane zmiany od 2013 r., zasiłek chorobowy, macierzyński, koszty członków zarządu – rad nadzorczych, dojazd do pracy);

7. Pracodawca jako płatnik ( odpowiedzialność z tytułu zaliczki, pensje w obcej walucie, niepodjęcie wynagrodzenia, PIT-4R, PIT 11/8B, PIT-2);

8. Przychody byłych pracowników ( z tytułu stosunku pracy): (świadczenia na rzecz rencistów –emerytów, zajmowanie lokalu zakładu pracy przez byłego pracownika).

9. Odliczenia od dochodu w 2012 r. i planowane istotne zmiany od 2013 r. – w tym:

 • odliczenie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
 • projektowana likwidacja ulgi na Internet – od 2013 r.
 • projektowana zmiana w zakresie zasad korzystania z ulgi na dzieci.


10. Zasiłek macierzyński, w tym m.in.: z umowy zlecenia, w przypadku wielu umów o pracę, omówienie niektórych zagadnień w zakresie zasiłku macierzyńskiego.V. PODATKI LOKALNE ORAZ PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH  

1. Podatki i opłaty samorządowe jako podstawowe źródło dochodów własnych gmin, 

2. Podatek od nieruchomości – grunty, budynki, budowle - definicje,

3. Budowla jako przedmiot opodatkowania - wadliwa definicja, przykłady praktyczne,  

4. Budowla w budowli, budowla w budynku – podwójne opodatkowanie? - wybrane przykłady (wiaty, linie energetyczne i in. budowle liniowe, stacje transformatorowe, wyrobiska górnicze,).

5. Związek z działalnością gospodarczą a stawka podatku, 

6. Względy techniczne nieruchomości jako element optymalizacji podatkowej,

7. Podatek od nieruchomości a rolny i leśny - stawki podatku - sposoby optymalizacji zobowiązań, 

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT – kiedy płacimy VAT a kiedy PCC?, 

9. Katalog czynności opodatkowanych PCC, 

10. Sposoby optymalizacji PCC przy pożyczkach, obrocie wierzytelnościami, 

11. Pożyczki wspólnicze, przekształcenia podmiotów gospodarczych a PCC, 

12. Umowy spółek i ich zmiany – nowe zasady opodatkowania PCC, 

13. Najnowsze orzecznictwo.Egzamin: Kurs kończy się egzaminem końcowym. Każdy Uczestnik, który zakończy kurs oraz złoży egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym otrzyma Certyfikat Specjalisty Podatkowego.


Wykłady poprowadzą:
Witold Modzelewski – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 22 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 17 lat), Szef podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 12 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 32 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Jerzy Bielawny – Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych, jeden z najpopularniejszych wykładowców podatkowych, uznany specjalista w dziedzinie podatków dochodowych. Pełnomocnik w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Wykładowca wielu uczelni prawnych i ekonomicznych. Autor największej liczby publikacji, w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do podatku dochodowego od osób fizycznych. Doradca podatkowy.

Jacek Pyssa – Konsultant podatkowy w zakresie obsługi nadzorów podatkowych dla największych polskich przedsiębiorstw dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych – praktyk, radca prawny, wykładowca akademicki (UW i SGH). Jest autorem i współautorem książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego, w tym zwłaszcza podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. 

Mariusz Unisk– Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, dyrektor ds. doradztwa podatkowego. W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności wznawianego czterokrotnie „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” wydanego nakładem wydawnictwa ISP oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” z 2004 r. wydanego przez ISP. Mariusz Unisk jest także autorem artykułów na specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe, publikowanych głównie w BISP „Doradztwo Podatkowe”, powoływanych w uzasadnieniach orzeczeń sądów administracyjnych, a także autorem wypowiedzi i publikacji w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego w prasie fachowej i specjalistycznej.

Krzysztof Kłoskowski – Prawnik, doradca podatkowy 10900, uznany wykładowca. Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatkach pośrednich w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Do jego obowiązków należy również za obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej.


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE I WARUNKI UCZESTNICTWA
Wszelkich informacji udziela Dział Edukacji ISP pod numerami tel. (22) 870 34 03 lub 517 30 90

Czas trwania: 30 godzin (5 spotkań prowadzonych w formie warsztatów).

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 25 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych