Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 350 zł oraz 83 zł za materiały. Cena dla Naszych Stałych Klientów wynosi 320 zł oraz 83 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 220 zł oraz 83 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-08-22 10:00 Koniec: 2013-08-22 14:30
Adres: Kraków, hotel Chopin, ul. Przy Rodzie 2)
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Małopolski)

Zapisy zakończone

Inne terminy:

Zmiany w podatku od towarów i usług - wrzesień 2013 roku

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Małopolski)

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!DODATEK WAKACYJNY – bezpłatne konsultacje podatkowe*

Szanowni Państwo

Głęboki spadek dochodów budżetowych z podatku od towarów i usług w tym roku wywołuje nerwowe reakcje ze strony ustawodawcy oraz organów skarbowych. Ten rok obfituje również w największą w historii tego podatku ilość zmian w zasadach rozliczeń, w tym również wynikających z uchwał NSA. Najbliższy termin zmian obejmuje: 1 września (kasy rejestrujące), 1 października (odpowiedzialność nabywcy za długi z tytułu VAT dostawcy oraz odwrócone obciążenie w przypadku obrotu stalą i odpadami)

Oto szczegółowy program seminarium:

I. Wprowadzenie odwróconego obciążenia w przypadku obrotu stalą i odpadami i surowcami wtórnymi (nowy załącznik nr 11 do ustawy).

II. Odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy towarów wymienionych w nowym załącznikiem nr 13 do ustawy (m.in. paliwa) – rewolucja od dnia 1 października 2013 r.!

III. Uchwała NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. dotycząca braku podmiotowości gminnych jednostek budżetowych – podatnikami są wyłącznie gminy – wadliwości rozliczeń za lata 2008-2013 (korekty!).

IV. Uchwała NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. dotycząca stawki 8% na niektóre usługi związane z budownictwem mieszkaniowym – diametralna zmiana poglądu, tym razem na korzyść!

V.  Interpretacja ogólna MF w sprawie korekt leasingu w związku z wyrokiem TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r. – jednak rozliczamy korekty faktur z bieżącej deklaracji. 

VI. Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki dotyczące kas rejestrujących: do kiedy należy stosować „stare” kasy, które nie wykonują funkcji obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2013 roku? Czy od dnia 1 października 2013 r. są one już złomem?

VII. Od kiedy paragon fiskalny może być fakturą podatkową dającą prawo do obliczenia nabywcy?

VIII. Czy faktury wystawione przez gminne jednostki budżetowe w latach 2008-2013 dają prawo do odliczenia?

IX. Czy wyrok TSUE z dnia 16 maja 2013 r. dotyczący obrotu z tytułu usług transportowych przekreślił dotychczasowy sposób fakturowania? 

X. Czy nabywca traci prawo do odliczenia w przypadku oszustw podatkowych dostawcy w przypadku dobrej wiary nabywcy?

XI. Czy korygujemy podatek naliczony w przypadku kradzieży, ubytku i strat majątkowych – perspektywa zmian.

XII. Do kiedy możemy przekazać na potrzeby osobiste samochody osobowe ze zwolnieniem od podatku.

XIII. Czy korygujemy podatek naliczony od nakładów w przypadku zwolnionych towarów używanych? 

XIV. Pozostałe zmiany dotyczące fakturowania i ewidencjonowania podstawy opodatkowania i podatku należnego.


Uwaga: 
Uczestnicy seminarium w bogatych materiałach szkoleniowych otrzymają również „ściągawkę deklaracyjną” uwzględniającą najnowsze wersje deklaracji, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.Szkolenie poprowadzi: 
Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego - (od 22 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 17 lat), Szef podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 12 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 32 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.


* Po zakończeniu wykładu zapraszamy Słuchaczy na bezpłatne konsultacje podatkowe, które będą prowadzone przez ekspertów Instytutu Studiów Podatkowych oraz Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych;