Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 295 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo dla Naszych Stałych Klientów wynosi 270 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 210 zł oraz 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-08-08 10:00 Koniec: 2013-08-24 14:30
Adres: Kraków, hotel Wit Stwosz , ul. Mikołajska 28
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

VAT w służbie zdrowia

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!Szanowni Państwo,

Zapraszamy na specjalistyczne seminarium poświęcone zasadom rozliczania podatku VAT w służbie zdrowia w 2013 r, z uwzględnieniem nowelizacji przepisów w latach 2013-2014.  

Podczas szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na te zagadnienia, które mają szczególne znaczenie dla podmiotów funkcjonujących w branży medycznej, w tym m.in. kwalifikacja świadczonych usług, prawidłowe stosowanie zwolnień, świadczenia o charakterze kompleksowym, refakturowanie, zasady odliczania podatku naliczonego oraz jego korekta. 

1. Specyfika usług medycznych - usługi wykonywane w ramach kontraktów z NFZ oraz na zasadach komercyjnych (ze skierowaniem oraz bez skierowania), medycyna plastyczna, badania kliniczne, zabiegi kosmetyczne, SPA, medycyna pracy, działalność ekspercka (opinie dla potrzeb postępowań sądowych, ubezpieczeniowych, itp.), wydawanie kopii i odpisów dokumentacji medycznej,     usługi diagnostyczne i pomocnicze (np. sterylizacja sprzętu i narzędzi), usługi transportu sanitarnego, opieka paliatywna, dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z usługami zwolnionymi,  usługi wykonywane przez osoby trzecie na rzecz podmiotu leczniczego na terenie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (opodatkowanie usług nabywanych przez podmiot leczniczy i świadczonych na rzecz innych podmiotów leczniczych – jak należy opodatkować najem i konserwację aparatury), świadczenia kompleksowe, rola klasyfikacji statystycznych, czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT – kaucje, odszkodowania, kary, nowe uwarunkowania prawne - rozporządzenie wykonawcze do Dyrektywy 112,  nowe zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń w  VAT

2. Miejsce świadczenia i import usług – sponsoring, wynajem pomieszczeń, organizacja konferencji etc., usługi parkingowe, usługi niematerialne 

3. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT – zaliczki, płatność z góry, abonamenty

4. Podstawa opodatkowania oraz stawki VAT – świadczenia kompleksowe, usługi barterowe, świadczenia nieodpłatne, zwolnienia z VAT, zmiany od 1 kwietnia 2013 oraz 1 stycznia 2014r.

5. Odliczanie VAT – właściwy moment odliczenia, brak prawa do odliczenia, rozliczanie tzw. struktury, korekta roczna.    

6. Zasady dokumentowania i ewidencji usług - e-faktury, faktury zaliczkowe a faktury wystawiane przed wykonaniem usługi, refakturowanie  - nowe podejście organów skarbowych, zbiorcza faktura korygująca, potwierdzenie odbioru korekty, stosowanie zasad przeliczania kursów dla potrzeb VAT, kasy fiskalne.

7. Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądowe

8. Otwarty panel konsultacyjny.


 
Wykład poprowadzi:
Justyna Zając-Wysocka - Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP ,radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno- podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.