Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-07-16 00:00 Koniec: 2013-07-16 20:13
Adres: Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Podatki lokalne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Instytut Studiów Podatkowych ma zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium poświecone omówieniu regulacji podatków i opłat lokalnych, w tym w szczególności w podatku od nieruchomości a także podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem szkolenia będzie w szczególności omówienie proponowanych przez rząd najnowszych zmian w tych podatkach w ramach kolejnej ustawy deregulacyjnej (m. in. zmiana definicji budowli, zmiana definicji „względów technicznych” skutkujących obniżeniem stawki podatku).

W ostatnim czasie daje się zauważyć tendencję polegającą na intensyfikacji działań kontrolnych organów podatkowych gmin oraz związany z nią istotny wzrost postępowań w omawianym zakresie. W związku z tą tendencją z każdym rokiem komplikacji (uszczegółowieniu) podlegają także wzory deklaracji na podatek, uchwalane przez poszczególne gminy. Przedmiotem szkolenia będzie omówienie aktualnych regulacji podatków i opłat lokalnych. Omówiona zostanie też praktyka stosowania obowiązujących przepisów, związku z intensyfikacją działań kontrolnych organów podatkowych gmin. W trakcie konferencji omówiona zostanie aktualna linia orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacje w tym zakresie.

W drugiej części szkolenia przedstawione zostaną także najistotniejsze w działalności firm (przedsiębiorców) regulacje i planowane zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych.


Szczegółowy program seminarium:

1. Podatki i opłaty samorządowe jako podstawowe źródło dochodów własnych gmin, 

2. Podatek od nieruchomości – grunty, budynki, budowle - definicje,

3. Budowla jako przedmiot opodatkowania - wadliwa definicja, przykłady praktyczne, planowane nowelizacje. 

4. Budowla w budowli, budowla w budynku – podwójne opodatkowanie? - wybrane przykłady (wiaty, linie energetyczne i in. budowle liniowe, stacje transformatorowe, wyrobiska górnicze).

5. Związek z działalnością gospodarczą a stawka podatku, 

6. Względy techniczne nieruchomości jako element optymalizacji podatkowej, projekt nowelizacji.

7. Podatek od nieruchomości a rolny i leśny - stawki podatku - sposoby optymalizacji zobowiązań, 

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT – kiedy płacimy VAT a kiedy PCC?, 

9. Katalog czynności opodatkowanych PCC, 

10. Sposoby optymalizacji PCC przy pożyczkach, obrocie wierzytelnościami, 

11. Pożyczki wspólnicze, przekształcenia podmiotów gospodarczych a PCC, 

12. Umowy spółek i ich zmiany – nowe zasady opodatkowania PCC, 

13. Najnowsze orzecznictwo.Szkolenie poprowadzi:
Mariusz Unisk - Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.