Płatności:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 1390 zł (dla stałych Uczestników naszych konferencji – 1190 zł). Należność za zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu Litwor wynosi 970 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego za cały pobyt wynosi580 zł.

Termin i miejsce:
Start: 2013-05-13 14:00 Koniec: 2013-05-16 00:00
Adres: Zakopane, luksusowy hotel LITWOR, ul. Krupówki 40
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Podatki 2013

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

 • nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
 • nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych,
 • najnowsze akty wykonawcze,
 • bieżące problemy.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!


Szanowni Państwo
Od dnia 1 stycznia 2013 r. weszły w życie trzy nowelizacje ustawy o VAT – jest to przypadek bez precedensu. Obok „rewolucji fakturowej”, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów, burzy się cały system podatku należnego i naliczonego, kierując się wieloma, nie zawsze przemyślanymi zasadami. Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie skutków dokumentacyjnych, ewidencyjnych i deklaracyjnych tych zmian. Również od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje „ustawa deregulacyjna”. Ustawa ta wprowadza bezprecedensowe zmiany w zakresie zmniejszania kosztów uzyskania przychodów w przypadku braku zapłaty zobowiązań w określonych przez ustawę terminach; w niektórych przypadkach pojawi się konieczność rozpoznania przychodu do opodatkowania. W trakcie szkolenia szczegółowej analizie poddane zostaną wszystkie nowe regulacje ze wskazaniem ich skutków, a zwłaszcza licznych pól ryzyka podatkowego, które pojawią się ze względu na restrykcyjny charakter wprowadzanych zmian.

Poniżej szczegółowy program konferencji: 

I. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 1. Rozszerzenie zakresu opodatkowania czynności nieodpłatnych (art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy).
 2. Likwidacja „odwrotnego obciążenia” i faktur netto wystawianych przez podatników mających wyłącznie rejestrację na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 ustawy).
 3. Zmiana koncepcji rozliczenia eksportu towarów, w tym nowe zasady dokumentowania wywozu towarów poza terytorium UE.
 4. Zmiana sposobu dokumentowania WDT dla potrzeb stawki 0%.
 5. Dokumentowanie WNT: jak fakturować te czynności, gdy nie wybierzemy stosowania faktur wewnętrznych w 2013 roku?
 6. Zmiana koncepcji rozliczania podatku naliczonego (art. 86 i 87 ustawy): okres, sposób, dokumentowanie, termin.
 7. Zmiana w zasadach obowiązkowej korekty podatku naliczonego (art. 90 i 91 ustawy).
 8. Ważne zmiany w zakresie stosowania stawek obniżonych (załączniki do ustawy).
 9. Nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K – różnice w sposobie wypełniania.
 10. Nowa deklaracja VAT-ZD: kiedy składamy?
 11. Czy możemy przyjąć do rejestru zakupu fakturę VAT wystawioną po dniu 31 grudnia 2012 r.?
 12. Pozostałe zmiany wchodzące w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
 13. Prawo do żądania korekt faktur i zwrotu pieniędzy od leasingodawcy – wyrok TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r. (C 224/11).II. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

 1. Kiedy należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów w przypadku braku zapłaty zobowiązań zgodnie z terminem płatności od dnia 1 stycznia 2013 r.?
 2. Kiedy należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów w przypadku braku zapłaty zobowiązań pomimo, że nie upłynął termin ich płatności od dnia 1 stycznia 2013 r.?
 3. Kiedy należy zwiększyć przychody do opodatkowania o kwoty niezapłaconych zobowiązań od dnia 1 stycznia 2013 r.
 4. Nowe zasady podatkowego rozliczania umów leasingu.
 5. Jakie są zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2012 r.? – nowe obowiązki.
 6. Zasady rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów na przełomie roku, z uwzględnieniem najnowszych zmian.
 7. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych niebedących własnością podatnika (najem, etc.) – radykalna zmiana w orzecznictwie.
 8. Planowana nowa („stara”) kategoria przychodów do opodatkowania z tytułu świadczeń w naturze obok świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych, czy nastąpi radykalne rozszerzenie zakresu przedmiotowego tego podatku?
 9. Planowana istotna modyfikacja przepisów dotyczących cen transferowych oraz dokumentacji podatkowej w tym zakresie.
 10. Zmiany przepisów określających obowiązki płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.
 11. Odpowiedzi na pytania Uczestników.III. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1. Identyfikacja przychodów ze stosunku pracy (umowy – zlecenia i o dzieło, z jednoosobowym zarządem) – planowane istotne zmiany na rok 2013 dotyczące kosztów uzyskania przychodów z umów o dzieło.
2. Typy przychodów ze stosunku pracy ( przychody związane ze stosunkiem pracy, świadczenia nieodpłatne – w tym abonamenty medyczne i imprezy integracyjne, preferencyjna pożyczka, napiwki, korzystanie przez pracownika z majątku firmy);
3. Data osiągnięcia przychodu;
4. Przychody zwolnione od podatku, w tym: ekwiwalenty, odszkodowania, świadczenia z ZFŚS - dopłaty do wypoczynku, szkolenia, zaproszenia do udziału w imprezie integracyjnej – (kontrowersyjny wyrok NSA z 2012 r.), zakwaterowanie, ubezpieczenie przez pracodawcę, dowóz pracownika do miejsca wykonywania pracy, bhp); podróże służbowe – w tym projektowane zmiany na 2012 r.
5. Uchwała NSA z 24 października 2011 r. w sprawie pakietów medycznych.

Świadczenia rzeczowe i pieniężne dla pracowników z ZFŚS – kiedy są przychodem?

6. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy ( praca w części twórcza – istotne projektowane zmiany od 2013 r., zasiłek chorobowy, macierzyński, koszty członków zarządu – rad nadzorczych, dojazd do pracy);
7. Pracodawca jako płatnik ( odpowiedzialność z tytułu zaliczki, pensje w obcej walucie, niepodjęcie wynagrodzenia, PIT-4R, PIT 11/8B, PIT-2);
8. Przychody byłych pracowników ( z tytułu stosunku pracy): (świadczenia na rzecz rencistów –emerytów, zajmowanie lokalu zakładu pracy przez byłego pracownika).
9. Odliczenia od dochodu w 2012 r. i planowane istotne zmiany od 2013 r. – w tym:

 • odliczenie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
 • projektowana likwidacja ulgi na Internet – od 2013 r.
 • projektowana zmiana w zakresie zasad korzystania z ulgi na dzieci.

10. Zasiłek macierzyński, w tym m.in.: z umowy zlecenia, w przypadku wielu umów o pracę, omówienie niektórych zagadnień w zakresie zasiłku macierzyńskiego.


Wykłady poprowadzą:
Witold Modzelewski – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 20 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 15 lat), Szef podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 10 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 30 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Jerzy Bielawny – Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych, jeden z najpopularniejszych wykładowców podatkowych, uznany specjalista w dziedzinie podatków dochodowych. Pełnomocnik w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Wykładowca wielu uczelni prawnych i ekonomicznych. Autor największej liczby publikacji, w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do podatku dochodowego od osób fizycznych. Doradca podatkowy.

Jacek Pyssa – Konsultant podatkowy w zakresie obsługi nadzorów podatkowych dla największych polskich przedsiębiorstw dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych – praktyk, radca prawny, wykładowca akademicki (UW i SGH). Jest autorem i współautorem książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego, w tym zwłaszcza podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. 

Krzysztof Kłoskowski – Prawnik, doradca podatkowy 10900, uznany wykładowca. Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatkach pośrednich w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Do jego obowiązków należy również za obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej.

oraz zaproszony Gość – sędzia NSA


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE I WARUNKI UCZESTNICTWA:
ZAKOPANE – 13 - 16 maja 2013 r.
Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 13 maja 2013 r. do godz. 14.00 dnia 16 maja 2013 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu. Wykłady rozpoczynają się 14 maja o godz. 9.30. W programie przewidzieliśmy czas na kolację w karczmie góralskiej oraz wycieczkę autokarowo-pieszą z przewodnikiem.

Miejsce: Zakopane, luksusowy hotel LITWOR, ul. Krupówki 40, położony w centrum miasta, przy najpopularniejszym polskim deptaku. Do dyspozycji gości: drink-bar, kawiarnia, podziemne garaże i parking, centrum rekreacyjne: basen, hydromasaż, solarium, siłownia, masaże, sauna fińska, sauna turecka.