Płatności:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały. Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-05-22 10:00 Koniec: 2013-05-22 15:00
Adres: Olsztyn, hotel „Villa Palace”, ul. Żołnierska 4
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Inne terminy:

Podatek VAT w 2013 r. – kompleksowa nowelizacja od dnia 1 kwietnia 2013 r.

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. weszła w życie kolejna obszerna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Zmianie uległa większość przepisów odnoszących się istoty procesu rozliczania tego podatku: od czynności nieodpłatnych, dokumentacji eksportu i WDT do odliczenia podatku naliczonego. Waga zmian powoduje, że podatnicy powinni zapoznać się szczegółowo ze zmianami. Ponadto od dnia 1 kwietnia 2013 r. kolejny raz zmieniły się wzory deklaracji dla potrzeb podatku (wersja 14) oraz przepisy dotyczące kas fiskalnych i treści paragonów fiskalnych. Ponadto w najbliższych miesiącach podatnicy będą obowiązani do weryfikacji płatności dotyczących faktur wystawionych w 2012 r. po kątem ich zapłaty i ustalenia czy konieczna jest automatyczna korekta podatku naliczonego oraz czy możliwa jest ewentualna korekta podatku należnego. 
Ministerstwo Finansów planuje od dnia 1 lipca 2013 r. kolejną nowelizację, która przewiduje odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podatkowego sprzedawcy w przypadku nabycia paliw, kruszców i wyrobów stalowych.

Celem seminarium jest przede wszystkim kompleksowe zaprezentowanie zamian w podatku obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2013 r. jak również wskazanie na praktyczne problemy nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2013 r.


I. Zmiany od dnia 1 kwietnia 2013 r. 

1. Przebudowa zasad opodatkowania czynności nieodpłatnych:

 • dostawa towarów wytworzonych,
 • dostawa części składowych towaru, nawet gdy towar nie jest opodatkowany,
 • zupełnie nowa definicja próbki,
 • drukowane materiały reklamowe i informacyjne – kiedy od dnia 1 kwietnia 2013 r. wystąpi podatek należny?
 • nowe zasady rozliczenia nieodpłatnego świadczenia usług.


2. Nowe zasady rozliczania nabycia towarów od podatników, którzy mają w Polsce tylko rejestrację dla krajowego podatku – powrót do rozliczania podatku przez sprzedawcę w niektórych przypadkach.

3. Nowe zasady opodatkowania dostawy terenów budowlanych – rozszerzenie zakresu zwolnienia z opodatkowania.

4. Nowa definicja eksportu towarów:

 • jak rozliczyć dostawę towarów, gdy procedura celna jest otwierana w innym kraju UE – czy mamy do czynienia w tym przypadku z eksportem towarów?
 • nowe zasady dokumentowania wywozu towaru poza UE – określenie dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE.


5. Wyłączenia z opodatkowania przemieszczenia towarów własnych w ramach UE – kiedy nie mamy do czynienia z nietransakcyjną wewnątrzwspólnotową dostawą towarów?

6. Zmiana definicji działalności gospodarczej – co dalej ze sprzedażą działek przez osoby fizyczne?

7. Nowa regulacja przedstawiciela podatkowego.

8. Nowy sposób określenia miejsca świadczenia importu towarów.

9. Modyfikacja zasad potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.


10. Zmiany w zakresie podatku naliczonego oraz zakazów w odliczeniu podatku naliczonego:

 • nowe zasady odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług, nabycia od nierezydenta oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • skutki nabycia wewnątrzwspólnotowo towaru, przemieszczanego do innego kraju UE niż Polska.


12. Zmiana definicji marży przy świadczeniu usługi turystyki.

13. Podwyższenie stawek podatku na wybrane towary od dnia 1 kwietnia 2013 r. 

14. Nowe wzory deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2013 r. – jaki formularz zastosować składając deklarację za kwiecień?

15. Zmiany w zakresie kas rejestrujących oraz treści paragonów fiskalnych.II. Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – wybór problemów praktycznych.

1. Nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego w przypadku braku uregulowania należności wynikającej z faktury w terminie płatności – jakie faktury wystawione przed dniem 1 stycznia 2013 r. należy korygować w deklaracjach składanych za luty, marzec i kolejne miesiące?

2. Problemy praktyczne w zakresie fakturowania po dniu 1 stycznia 2013 r. związane z przebudową modelu faktury:

 • oznaczanie faktur, numeracja, wymogi dodatkowe w procedurach szczególnych,
 • faktury uproszczone – kiedy można je stosować?
 • terminy wystawiania faktur – na co zwrócić uwagę aby nie ponosić odpowiedzialności karnej skarbowej?
 • likwidacja faktur wewnętrznych – skutki praktyczne.
 • faktury pro forma


3. Problemy bieżące:

 • wyrok TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r. – zupełnie odmienne stanowisko w zakresie sposobu opodatkowania usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu – czy będzie miało to wpływ na zasady opodatkowania świadczeń kompleksowych – m.in. najmu i mediów?
 • opodatkowanie premii pieniężnych.


Szkolenie prowadzi:
Krzysztof Kłoskowski - Prawnik, doradca podatkowy 10900. Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatkach pośrednich w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Do jego obowiązków należy również za obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym zwłaszcza Komentarza do podatku od towarów i usług pod redakcją prof. W. Modzelewskiego.Uwaga.
Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 • Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
 • materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia,
 • zbiór ściągawek dotyczących omawianej problematyki.