Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-03-13 10:00 Koniec: 2013-03-13 15:00
Adres: Radom, hotel „Aviator”, ul. Malczewskiego 18
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Inne terminy:

Podatek VAT w 2013 r. – kompleksowa nowelizacja od dnia 1 kwietnia 2013 r.

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!


Szanowni Państwo

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. wejdzie w życie kolejna obszerna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Zmianie ulegnie większość przepisów odnoszących się istoty procesu rozliczania tego podatku: od czynności nieodpłatnych, dokumentacji eksportu i WDT do odliczenia podatku naliczonego. Waga zmian powoduje, że podatnicy już dziś powinni zapoznać się szczegółowo ze zmianami tak aby od dnia 1 kwietnia 2013 r. prawidłowo rozliczać podatek. Ponadto w najbliższych miesiącach podatnicy będą obowiązani do weryfikacji płatności dotyczących faktur wystawionych w 2012 r. po kątem ich zapłaty i ustalenia czy konieczna jest automatyczna korekta podatku naliczonego oraz czy możliwa jest ewentualna korekta podatku należnego. 
Celem seminarium jest przede wszystkim kompleksowe zaprezentowanie zamian w podatku obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2013 r. jak również wskazanie na praktyczne problemy nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2013 r.

Zmiany od dnia 1 kwietnia 2013 r. 

1. Przebudowa zasad opodatkowania czynności nieodpłatnych:

 • dostawa towarów wytworzonych,
 • dostawa części składowych towaru, nawet gdy towar nie jest opodatkowany,
 • zupełnie nowa definicja próbki,
 • drukowane materiały reklamowe i informacyjne – kiedy od dnia 1 kwietnia 2013 r. wystąpi podatek należny?
 • nowe zasady rozliczenia nieodpłatnego świadczenia usług.


2. Nowe zasady rozliczania nabycia towarów od podatników, którzy mają w Polsce tylko rejestrację dla krajowego podatku – powrót do rozliczania podatku przez sprzedawcę w niektórych przypadkach.

3. Nowe zasady opodatkowania dostawy terenów budowlanych – rozszerzenie zakresu zwolnienia z opodatkowania.

4. Nowa definicja eksportu towarów:

 • jak rozliczyć dostawę towarów, gdy procedura celna jest otwierana w innym kraju UE – czy mamy do czynienia w tym przypadku z eksportem towarów?
 • nowe zasady dokumentowania wywozu towaru poza UE – określenie dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE.


5. Wyłączenia z opodatkowania przemieszczenia towarów własnych w ramach UE – kiedy nie mamy do czynienia z nietransakcyjną wewnątrzwspólnotową dostawą towarów?

6. Zmiana definicji działalności gospodarczej – co dalej ze sprzedażą działek przez osoby fizyczne?

7. Nowa regulacja przedstawiciela podatkowego.

8. Nowy sposób określenia miejsca świadczenia importu towarów.

9. Modyfikacja zasad potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – kopia faktury nie jest konieczna dla zastosowania stawki 0%.

10. Zmiany w zakresie podatku naliczonego oraz zakazów w odliczeniu podatku naliczonego. 

11. Zmiana definicji marży przy świadczeniu usługi turystyki.

12. Podwyższenie stawek podatku na wybrane towary od dnia 1 kwietnia 2013 r. 
Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – wybór problemów praktycznych.

1. Nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego w przypadku braku uregulowania należności wynikającej z faktury w terminie płatności – jakie faktury wystawione przed dniem 1 stycznia 2013 r. należy korygować w deklaracjach składanych za luty, marzec i kolejne miesiące?

2. Problemy praktyczne w zakresie fakturowania po dniu 1 stycznia 2013 r. związane z przebudową modelu faktury:

 • oznaczanie faktur, numeracja, wymogi dodatkowe w procedurach szczególnych,
 • faktury uproszczone – kiedy można je stosować?
 • terminy wystawiania faktur – na co zwrócić uwagę aby nie ponosić odpowiedzialności karnej skarbowej?
 • likwidacja faktur wewnętrznych – skutki praktyczne.


3. Problemy bieżące:

 • wyrok TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r. – zupełnie odmienne stanowisko w zakresie sposobu opodatkowania usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu – czy będzie miało to wpływ na zasady opodatkowania świadczeń kompleksowych – m.in. najmu i mediów?
 • opodatkowanie premii pieniężnych.


Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Szkolenie prowadzi:
Krystian Łatka - Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i starszy konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług, a także obsłudze sporów podatkowych (kontroli, postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych). Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.


Uwaga.
Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 • Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
 • materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia,
 • zbiór ściągawek dotyczących omawianej problematyki.