Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-07-10 10:00 Koniec: 2013-07-10 15:00
Adres: Katowice, hotel „Qubus”ul. Uniwersytecka 13
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Inne terminy:

Podatek od towarów i usług w 2014 roku - nowy obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, odliczenie i fakturowanie

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo.


Od dnia 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie bardzo głębokie zmiany w podatku, dotyczące obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, fakturowania i wykonywania prawa do odliczenia. Zmiany te często wymagają ingerencji w stosowane zasady fakturowania i prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku. 
Celem seminarium jest zaprezentowanie zamian w prawie podatkowym i wskazanie obszarów wymagających szczególnej uwagi w związku z wejściem w życie nowelizacji. 


1. Podstawa opodatkowania od dnia 1 stycznia 2014 r.: 

 • podstawa opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów i nieodpłatnego świadczenia usług,
 • elementy obowiązkowo włączane do podstawy opodatkowania (koszty transportu, ubezpieczenia),
 • nowe zasady rozliczania zwrotu kosztów,
 • zasady rozliczania i dokumentowania rabatu za wcześniejszą zapłatę,
 • nowe zasady rozliczania faktur korygujących.


2. Obowiązek podatkowy od dnia 1 stycznia 2014 r.: 

 • oderwanie obowiązku podatkowego od wystawienia faktury,
 • obowiązek podatkowy przy sprzedaży ciągłej (dostawy towarów i świadczenie usług),
 • nowy obowiązek podatkowy w dostawie mediów, najmie, dzierżawie i usługach o podobnym charakterze,
 • nowe zasady rozliczania usług transportowych, budowlanych,
 • obowiązek podatkowy w imporcie usług, dostawie dla której podatnikiem jest nabywca.
 • eksport towarów – nowe zasady rozliczania zaliczek.


3. Zasady fakturowania od dnia 1 stycznia 2014 r.: 

 • wprowadzenie definicji faktury,
 • nowe terminy wystawienia faktury, faktury na żądanie i termin ich wystawienia, szczególne terminy fakturowania niektórych czynności (usługi budowlane, dostawy i druk książek),
 • fakturowanie przed czynnością lub otrzymaniem zaliczki,
 • dokumentowanie dostawy „mediów”,
 • fakturowanie czynności zwolnionych od podatku.


4. Odliczanie podatku naliczonego od dnia 1 stycznia 2014 r.

 • powiązanie momentu odliczenia z powstaniem obowiązku podatkowego u dostawcy lub usługodawcy,
 • nowe zasady rozliczania podatku naliczonego z tytułu:
a) nabycia „mediów”,
b) iimportu usług i dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, 
c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru,
 • nowe obowiązki w zakresie korekty podatku naliczonego.


5. Rozliczanie czynności na przełomie roku.

 • regulacje przejściowe w zakresie obowiązku podatkowego, w tym w „mediach”,
 • fakturowanie.


6. Odpowiedzi na pytania słuchaczy. Szkolenie poprowadzi:
Krystian Łatka - Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i starszy konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług, a także obsłudze sporów podatkowych (kontroli, postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych). Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.