Płatności:

Należność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 378 zł dla pierwszej osoby z firmy i 349 zł dla kolejnych osób z firmy. Uczestnikom zapewniamy nocleg w hotelu OST Gromada Dom Chłopa na noc z 13 na 14 czerwca 2013 r. w kwocie 330 złpokój jednoosobowy oraz 360 zł pokój dwuosobowy – prosimy o zaznaczenie w karcie zgłoszenia.

Termin i miejsce:
Start: 2013-06-14 09:50
Adres: sala „A” w budynku NOT w Warszawie ul. Czackiego 3/5
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Podatek od towarów i usług w 2013 roku w branży wodociągów i kanalizacji, zakładach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, komunikacji miejskiej i energetyce cieplnej

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!Seminarium szkoleniowo-konsultacyjne dla:
Głównych księgowych i służb księgowo-finansowych branży wodociągów i kanalizacji, energetyki cieplnej, komunikacji miejskiej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej


W imieniu Pani mgr Janiny Urbańskiej oraz Instytutu Studiów Podatkowych zapraszamy Państwa na specjalistyczne szkolenie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. w Warszawie. 


Szkolenie poprowadzą:
prof. dr hab. Witold Modzelewski
Krystian Łatka – doradca podatkowy

Podatek od towarów i usług w 2013 roku w branży wodociągów i kanalizacji, zakładach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, komunikacji miejskiej i energetyce cieplnej

 

1. Wybrane zmiany ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 kwietnia 2013 r. 

 • nowe zasady opodatkowania dostawy terenów budowlanych – rozszerzenie zakresu zwolnienia z opodatkowania,
 • opodatkowanie czynności nieodpłatnych.


2. Solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe dostawcy przy nabyciu niektórych towarów (projektowane zmiany od dnia 1 października 2013 r.):

 • nabycie jakich towarów może spowodować odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dostawcy?
 • w jaki sposób dokonać weryfikacji kontrahenta, aby uniknąć ryzyka odpowiedzialności za cudze zobowiązanie?
 • w jakim przypadku może wystąpić solidarna odpowiedzialność?
 • dobra wiara jako przesłanka odliczenia podatku naliczonego.


3. Czy opłata za gospodarowanie odpadami podlega VAT?

4. Zasady wykonywania prawa do odliczenia podatku naliczonego:

 • w świetle uchwały NSA I FPS 9/10 oraz praktyki organów podatkowych,
 • z tytułu zamiany podatkowego przeznaczenia towarów – rozliczenie podatku.


5. Korekta wierzytelności odpisanych jako nieściągalne – zasady korekty podatku należnego i naliczonego.

6. Nowe zasady określenia obowiązku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r. (uchylenie art. 19 ustawy):

 • ogólny i szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – oderwanie obowiązku podatkowego od daty wystawienia faktury,
 • ustalenie obowiązku podatkowego usług niematerialnych,
 • ograniczenie szczególnych momentów postawania obowiązku podatkowego – kiedy po dniu 1 stycznia 2014 r. rozpoznawać obowiązek podatkowy dla niektórych czynności: m.in. sprzedaż ciągła, dostawa mediów, usługi budowlano-montażowe, transport?
 • przepisy przejściowe w zakresie obowiązku podatkowego - które przepisy stosować na przełomie roku?
 • jakich zamian dokonać w systemie księgowym aby prawidłowo rozpoznawać obowiązek podatkowy?


7. Nowa koncepcja podstawy opodatkowania:

 • likwidacja pojęcia obrotu jako podstawy opodatkowania (uchylenie art. 29 ustawy),
 • wyłączenia z podstawy opodatkowania – wydatki ponoszone w imieniu i na rzecz kontrahenta nie wchodzą do podstawy opodatkowania,
 • podstawa opodatkowania a faktury korygujące – nowe zasady rozliczania obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.


8. Podatek naliczony po dniu 1 stycznia 2014 r. 

 • moment powstania prawa do odliczenia – uzależnienie od wykonania czynności,
 • wykonanie prawa do odliczenia w przypadku niektórych czynności (media, nabycie wewnątrzwspólnotowe),
 • zmniejszenie podatku naliczonego w przypadku udzielenia rabatu - czy trzeba czekać na fakturę korygującą?


9. Nowe zasady wystawiania faktur – docelowy model fakturowania:

 • nowe regulacje dotyczące fakturowania – likwidacja art. 106 ustawy oraz rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur;
 • wprowadzenie definicji faktury – jakie dokumenty będą fakturą od dnia 1 stycznia 2014 r.?
 • terminy wystawiania faktury z uwzględnieniem nowego terminu powstania obowiązku podatkowego; brak związku między wystawieniem faktury a powstaniem obowiązku podatkowego,
 • fakturowanie sprzedaży zwolnionej,