Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-03-26 10:00 Koniec: 2013-03-26 15:00
Adres: Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Opodatkowanie VAT międzynarodowego obrotu towarowego i usługowego – zmiany od dnia 1 kwietnia 2013 r.

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!Szanowni Państwo,
Od dnia 1 kwietnia 2013 r. po raz kolejny zmieniają się zasady rozliczania w podatku od towarów i usług międzynarodowych transakcji towarowych i usługowych. Wchodzące w życie zmiany dotyczą dostaw wewnątrzwspólnotowych, eksportu towarów, importu towarów i usług, a także obrotów krajowych dokonywanych z udziałem podatników zagranicznych, którzy posiadają wyłącznie rejestrację dla potrzeb polskiego podatku od towarów i usług. 
Celem seminarium jest syntetyczne omówienie zmiany w ustawie i katach wykonawczych od dnia 1 stycznia 2013 r. i 1 kwietnia 2013 r., a także najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych. 

1. Miejsce opodatkowania czynności od dnia 1 stycznia 2013 i 1 kwietnia 2013 r. 

 • miejsce opodatkowania usług w świetle rozporządzenia wykonawczego do Dyrektywy 112 oraz projektu nowelizacji tego rozporządzenia (w tym miejsce opodatkowania usług logistyki, usług związanych z nieruchomościami, najmu środków transportu),
 • miejsce opodatkowania usług świadczonych dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nowe zasady ustalania miejsca opodatkowania dostaw łańcuchowych; dostawa łańcuchowa i transakcje trójstronne,
 • miejsce świadczenia przy imporcie towarów – opodatkowanie przemieszczenia towarów importowanych i zaimportowanych. 


2. Zasady dokumentowania czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia od dnia 1 stycznia 2013 r. : 

 • warunki stosowania transgranicznego samofakturowania,
 • likwidacja faktur wewnętrznych,
 • obowiązek podatkowy w imporcie usług oraz świadczeniu usług opodatkowanych poza Polską,
 • zasady posługiwania się numerem identyfikacyjnym dla potrzeb podatku od wartości dodanej,
 • kursy walut


3. Obrót towarowy i usługowy na terytorium kraju z kontrahentami zagranicznymi, posiadającymi wyłączenie rejestrację – zmiany od dnia 1 kwietnia 2013 r. 

 • rozliczanie i dokumentowanie transakcji do końca marca 2013 i od dnia 1 kwietnia 2013 r.,
 • zasady ujmowania usług, dostawy i nabycia towarów w deklaracji VAT 7,
 • regulacje przejściowe


4. Rozliczanie podatku naliczonego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu usług, dostaw dla których podatnikiem jest nabywca od dnia 1 kwietnia 2013 r. 

 • szczególne zasady wykonywania prawa do odliczenia w okresie 1 kwietnia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
 • zasady odliczania podatku w przypadku dostaw łańcuchowych w ramach UE – ograniczenia od dnia 1 kwietnia 2013 r.


5. Dostawy wewnątrzwspólnotowe: 

 • zmiana zasad  rejestracji dla potrzeb obrotu wewnątrzwspólnotowego,
 • dokumentowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej od dnia 1 kwietnia 2013 r.  
 • przemieszczenia towarów wyłączone z dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych (zmiany od dnia 1 kwietnia 2013 r.)


6. Eksport towarów - zasady dokumentowania eksportu towarów z procedurą wywozu otwartą poza terytorium Polski: 

 • nowa definicja eksportu od dnia 1 kwietnia 2013 r.,
 • dokumenty potwierdzające wywóz.


7. Pytania uczestników. 


Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Szkolenie prowadzi:
Krystian Łatka - Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i starszy konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług, a także obsłudze sporów podatkowych (kontroli, postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych). Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

Uwaga.
Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 • Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
 • materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia,
 • zbiór ściągawek dotyczących omawianej problematyki.