Płatności:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 319 zł oraz 53 zł za materiały. Dla wszystkich osób, które prześlą kartę zgłoszenia do dnia 25 maja br. cena za udział w wykładzie wynosi 279 zł i 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-06-19 10:00 Koniec: 2013-06-19 14:30
Adres: Szczecin, hotel Novotel Al. 3 maja 31
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Wielkopolski)

Zapisy zakończone

Nowelizacja podatku od towarów i usług od dnia 1 lipca 2013 r. i 1 stycznia 2014 r.

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Wielkopolski)

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo


Z dniem 1 stycznia 2014 r. nastąpi kolejna w ostatnim czasie głęboka przebudowa podatku od towarów i usług. Co istotne będzie ona dotyczyć fundamentalnych kwestii tego podatku. Zmianie ulegną przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, momentu odliczenia podatku naliczonego. Ponadto zostanie wprowadzony docelowy model fakturowania – uchylone zostanie rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, a w jego miejsce zostaną prowadzone przepisy bezpośrednio do ustawy. Charakter zmian powoduje, że podatnicy już dziś powinni zapoznać się ze zmianami tak aby przygotować się na nadchodzącą rewolucję. Dotyczy to zwłaszcza tych podatników, którzy będą musieli dokonać zmian w systemie księgowym. 
Niemniej istotne zmiany planowane są na dzień 1 lipca 2013 r. kiedy to zgodnie z planami Ministerstwa Finansów mają wejść w życie przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe dostawcy. 
Celem wykładu jest kompleksowe omówienie wszystkich uchwalonych nowelizacji wraz z uwzględnieniem aktualnych problemów podatku od towarów i usług.

1. Zmiany od dnia 1 stycznia 2014 r.

- Nowe zasady określenia obowiązku podatkowego (uchylenie art. 19 ustawy) 

 • ogólne i szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – oderwanie obowiązku podatkowego od daty wystawienia faktury,
 • jak ustalić obowiązek podatkowy w przypadku wysyłki towaru (faktura nie powoduje powstania obowiązku podatkowego),
 • ustalenie obowiązku podatkowego usług niematerialnych,
 • ograniczenie szczególnych momentów postawania obowiązku podatkowego – kiedy po dniu 1 stycznia 2014 r. rozpoznawać obowiązek podatkowy dla niektórych czynności: m.in. sprzedaż ciągła, dostawa mediów, usługi budowlano-montażowe, spedycja i transport?
 • Przepisy przejściowe w zakresie obowiązku podatkowego - które przepisy stosować na przełomie roku?
 • Jakich zamian dokonać w systemie księgowym aby prawidłowo rozpoznawać obowiązek podatkowy?


- Nowa koncepcja podatkowy opodatkowania:

 • likwidacja pojęcia obrotu jako podstawy opodatkowania (likwidacja art. 29 ustawy),
 • elementy, które należy zaliczyć do podstawy opodatkowania – jak rozliczać świadczenia kompleksowe,
 • wyłączenia z podstawy opodatkowania – wydatki ponoszone w imieniu i na rzecz kontrahenta nie wchodzą do podstawy opodatkowania,
 • podstawa opodatkowania a faktury korygujące


- Podatek naliczony po dniu 1 stycznia 2014 r. 

 • moment powstania prawa do odliczenia – uzależnienie od wykonania czynności,
 • wykonanie prawa do odliczenia w przypadku niektórych czynności (media, nabycie wewnątrzwspólnotowe),
 • zmniejszenie podatku naliczonego w przypadku udzielenia rabatu - czy trzeba czekać na fakturę korygującą?


- Nowe zasady wystawiania faktur - docelowy model fakturowania:

 • zupełnie nowe regulacje dotyczące fakturowania – likwidacja art. 106 ustawy oraz rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur,
 • podmioty zobowiązane do wystawiania faktur,
 • treść wystawianych przez podatnika faktur,
 • terminy wystawiania faktury z uwzględnieniem nowego terminu powstania obowiązku podatkowego brak związku między wystawieniem faktury a powstaniem obowiązku podatkowego
 • dokumentacja czynności rozliczanych przez nabywcę w związku z likwidacją faktur wewnętrznych, ujmowanie w ewidencji faktur wystawionych przez kontrahentów zagranicznych,


- Zasady odliczeń podatku naliczonego w przypadku nabycia samochodów osobowych po dniu 1 stycznia 2014 r.


2. Zmiany od dnia 1 lipca 2013 r. i problemy bieżące

- Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dostawcy:

 • nabycie jakich towarów może spowodować odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dostawcy?
 • w jaki sposób dokonać weryfikacji kontrahenta aby uniknąć ryzyka odpowiedzialności za cudze zobowiązanie?
 • w jakim przypadku może wystąpić solidarna odpowiedzialność?
 • dobra wiara jako przesłanka odliczenia podatku naliczonego.


- Jak postępować w przypadku otrzymania faktury z wykazanym podatkiem w zakresie ubezpieczenia przedmiotu leasingu – co zmienia wyrok TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r.?


Szkolenie prowadzi:
Krzysztof Kłoskowski - Prawnik, doradca podatkowy 10900. Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatkach pośrednich w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Do jego obowiązków należy również za obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym zwłaszcza Komentarza do podatku od towarów i usług pod redakcją prof. W. Modzelewskiego.Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają: Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowychoraz materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.