Płatności:

Specjalna cena promocyjna wynosi tylko 319 zł za uczestnictwo oraz 53 zł za materiały. Dla każdej kolejnej osoby z firmy cena wynosi tylko 219 zł oraz 53 zł za materiały. Dla wszystkich osób, które prześlą kartę zgłoszenia do dnia 16 stycznia 2013 r. cena za udział w szkoleniu wynosi 279 zł oraz 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-03-27 10:00 Koniec: 2013-03-27 14:30
Adres: Wrocław, Hotel HP Park Plaza ul Drobnera 11-13
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Śląski)

Zapisy zakończone

Nowe zasady rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2013 r. wynikające z tzw. ustawy deregulacyjnej oraz inne zmiany i problemy bieżące

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Śląski)

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!


Szanowni Państwo!

Sejm RP uchwalił ustawę z dnia 30 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (tzw. „ustawa deregulacyjna”). Ustawa ta wprowadza bezprecedensowe zmiany w zakresie zmniejszania kosztów uzyskania przychodów w przypadku braku zapłaty zobowiązań w określonych przez ustawę terminach; w niektórych przypadkach pojawi się konieczność rozpoznania przychodu do opodatkowania. Poza tym planowane są inne radykalne - wręcz przełomowe – zmiany w tym podatku. Wprowadzone zmiany wymagają dokonania niezwłocznie wnikliwej analizy nowych przepisów w celu ich prawidłowego stosowania od dnia 1 stycznia 2013 r. W trakcie szkolenia szczegółowej analizie poddane zostaną wszystkie nowe regulacje ze wskazaniem ich skutków, a zwłaszcza licznych pól ryzyka podatkowego, które pojawią się ze względu na restrykcyjny charakter wprowadzanych zmian. 

Oto ramowy plan szkolenia:

1. Kiedy należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów w przypadku braku zapłaty zobowiązań zgodnie z terminem płatności od dnia 1 stycznia 2013 r.?

2. Kiedy należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów w przypadku braku zapłaty zobowiązań pomimo, że nie upłynął termin ich płatności od dnia 1 stycznia 2013 r.?

3. Kiedy należy zwiększyć przychody do opodatkowania o kwoty niezapłaconych zobowiązań od dnia 1 stycznia 2013 r.

4. Nowe zasady podatkowego rozliczania umów leasingu.

5. Jakie są zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2012 r.? – nowe obowiązki.

6. Zasady rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów na przełomie roku, z uwzględnieniem najnowszych zmian.

7. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych niebedących własnością podatnika (najem, etc.) – radykalna zmiana w orzecznictwie.

8. Planowana nowa („stara”) kategoria przychodów do opodatkowania z tytułu świadczeń w naturze obok świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych, czy nastąpi radykalne rozszerzenie zakresu przedmiotowego tego podatku? 

9. Planowana istotna modyfikacja przepisów dotyczących cen transferowych oraz dokumentacji podatkowej w tym zakresie.

10. Zmiany przepisów określających obowiązki płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.


Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Wykład poprowadzi:
Krystyna Kośmicka - Pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie, współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Specjalna cena promocyjna wynosi tylko 319 zł za uczestnictwo oraz 53 zł za materiały. 
Dla każdej kolejnej osoby z firmy cena wynosi tylko 219 zł oraz 53 zł za materiały.. 
Dla wszystkich osób, które prześlą kartę zgłoszenia do dnia 16 stycznia 2013 r. 
cena za udział w szkoleniu wynosi 279 zł oraz 53 zł za materiały.


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23 stycznia 2013 r.