Płatności:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 499 zł. - Zwolnione z VAT. Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena wynosi 399 złO przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce:
Start: 2013-06-18 00:00
Adres: Warszawa - Pałac Konstancji - siedziba Instytut Studiów Podatkowych
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Konferencja z cyklu:VAT ma 20 lat - Co nas czeka na dwudziestolecie podatku od towarów i usług?

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

W dniu 5 lipca br. mija 20 lat od wejścia w życie ustawy, która wprowadziła w naszym kraju podatek od towarów i usług oraz akcyzę. Pierwszy z nich od razu stał się najważniejszym źródłem dochodów budżetowych. Jest również obiektywnie najtrudniejszym podatkiem dla ponad 1,5 mln podatników, którzy na co dzień trudzą się nad jego zawiłościami. Dziś jest on w stanie głębokiego kryzysu: spadają dochody budżetowe z tego tytułu, choć jednocześnie jest on dla władz publicznych pretekstem wyjątkowej wręcz represyjności w stosunku do podatników. Najbliższe lata będą tylko pogłębiać tę tendencję. Musimy umieć dostosować się do trudnych, wręcz wrogich rozwiązań i praktyki skarbowej, a na 20 - lecie tych podatków czeka nas wiele, nie zawsze przyjemnych niespodzianek.


PROGRAM KONFERENCJI:

1. Czy w związku z tym, że dług publiczny w 2012 r. przekroczył 55% PKB, wzrosną stawki podatku od towarów i usług do 24%, 9% i 6% z dniem 1 lipca 2013 r.?

  • Do kiedy obowiązywać będą podwyższone stawki?


2. Odpowiedzialność podatnika będącego nabywcą niektórych towarów (w tym również  paliw!) za zaległości podatkowe – nowe zasady obowiązujące od dnia 1 lipca 2013 r.

  • Zakup których towarów będzie rodzić ten sktutek: domnieniane działanie w złej wierze


3. Rewolucja w kasach rejestrujących: czy paragon fiskalny będzie fakturą podatkową?

  • Do kiedy można stosować „stare” kasy rejestrujące?


4. Czy po coś potrzebny jest Centralny Rejestr Faktur?

  • Nowe pomysły mają ograniczyć przestępczość fakturową.


5. Podatek naliczony - odpowiedzialność osób prowadzących rozliczenia podatników: Zarząd czy Główny Księgowy?

  • Bezprecedensowy wzrost represyjności kontroli podatku od towarów i usług dotyczy głównie podatku naliczonego. Przedmiotem wykładu będą sposoby zapewnienia bezpieczeństwa działania osób odpowiedzialnych za te rozliczenia. 


6. Miejsce opodatkowania usług – czy wprowadzone przed trzema laty zasady opodatkowania sprzyjają uchylaniu się od opodatkowania? 

  • Wprowadzony od dnia 1 stycznia 2010 r. model opodatkowania usług w miejscu siedziby działalności gospodarczej albo w stałym miejscu prowadzenia działalności stwarza poważane zagrożenia dla rozliczania podatku. Ustalenie miejsca opodatkowania czynności (np czy 23%) to elementarne zagadnienie. Tymczasem w praktyce podatkowej organów i sądów administracyjnych nie rozstrzygnięto dotychczas wykładni takich pojęć jak stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wątpliwości są tak poważne, że nie wiadomo czy polska spółka córka zagranicznego holdingu sama dla siebie nie jest jednocześnie usługodawcą i usługobiorcą. Przedmiotem wykładu ma być zaprezentowanie zagadnień związanych z miejscem opodatkowania obrotu usługowego.  


7. Jak z przedsiębiorcy zrobić przestępcę, czyli podatek akcyzowy jako podatek   najwyższego ryzyka - metody obrony.  

  • Niska jakość stanowionego prawa oraz wroga jego interpretacja doprowadziły do stanu, w którym praktycznie każdy podatnik prowadzący działalność w zakresie wyrobów akcyzowych (i nie tylko) może znaleźć się „na celowniku” organów podatkowych. Wykład ma na celu omówienie głównych ryzyk w podatku akcyzowym i sposobów zabezpieczania się przed nimi.


8. Rola faktury podatkowej w świetle rewolucji zasad fakturowania od dnia 1 stycznia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r.

  • Jak wyglądała w tym roku faktura podatkowa jako dokument rozliczeniowy i handlowy na gruncie podatku od towarów i usług w świetle rewolucyjnych zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. oraz mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Zajęcia poprowadzą pracownicy Instytutu Studiów Podatkowych:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 22 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 17 lat), Szef podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 12 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 32 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Krzysztof Kłoskowski - Prawnik, doradca podatkowy 10900. Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatkach pośrednich w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Do jego obowiązków należy również za obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym zwłaszcza Komentarza do podatku od towarów i usług pod redakcją prof. W. Modzelewskiego.

Krystian Łatka - Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i starszy konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług, a także obsłudze sporów podatkowych (kontroli, postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych). Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

Jarosław Szajkowski - Prawnik, Konsultant Podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (studia ukończone z wyróżnieniem). W latach 2007 – 2009 członek zespołu Kliniki Prawa „Niewinność” organizowanej przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Specjalizuje się w podatku akcyzowym i wspólnotowym prawie podatkowym. Zajmuje się obsługą postępowań podatkowych i sporządzaniem w ich toku pism procesowych, sporządzaniem opinii prawno-podatkowych, oraz przeprowadzaniem audytów podatkowych.

Mariusz Unisk - Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  
W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.