Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-03-21 10:00 Koniec: 2013-03-21 15:00
Adres: Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Dział szkoleń w Warszawie)

Zapisy zakończone

Inne terminy:

Kompleksowa nowelizacja zasad wystawiania faktur dla potrzeb podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r.

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Dział szkoleń w Warszawie)

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!Szanowni Państwo

Z dniem 1 stycznia 2013 r. istotnie zmieniły się zasady wystawiania faktur przez podatników podatku od towarów i usług. Wprowadzone zmiany w sposób istotny wpłynęły na zasady wystawiana tych dokumentów – zarówno w odniesieniu do faktur papierowych jak i elektronicznych. Zmianie uległa bowiem m.in. treść faktury, terminy jej wystawiania, korygowania oraz przechowywania. 
Celem wykładu jest prezentacja zasad wystawiania faktur od dnia 1 stycznia 2013 r. ze szczególnym uwzględnieniem problemów praktycznych. 

1. Fakturowanie od dnia 1 stycznia 2013 r. 
- kto może wystawiać faktury (faktury podatników VAT zwolnionych, faktury wystawiane przez nabywcę, faktury wystawiane przez osoby trzecie),
- oznaczanie faktur (VAT, oryginał/kopia), numeracja, wymogi dodatkowe w procedurach szczególnych,
- treść faktury: oznaczenie stron czynności, momentu wykonania czynności, 
- faktury uproszczone – kiedy można je stosować?
- terminy wystawiania faktur:

  • faktury sprzedaży pełne i uproszczone,
  • faktury zbiorcze na odrębne czynności – nowy typ faktury,
  • faktury WDT oraz na świadczenie usług opodatkowanych w innym kraju UE i poza UE – nowy termin fakturowania,
  • faktury dla konsumentów,

- likwidacja faktur wewnętrznych - jak dokumentować WNT, import usług, czynności nieodpłatne?
- zasady fakturowania czynności wykonanych do dnia 31 grudnia 2012 r. – regulacje przejściowe.
- refakturowanie - możliwość i zakres zastosowania
- konsekwencje podatkowe wystawienia „pustej faktury” (niedokumentującej faktycznie wykonanej czynności).
- sposoby przechowywania faktur.


2. Postać faktury – faktury papierowe i elektroniczne.
- określenie sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur – czy podatnik potrzebuje wewnętrznego regulaminu?,
- kontrola biznesowa ustanawiająca wiarygodną ścieżkę audytu między czynnością i fakturą jako nowy obowiązek związany z każdą formą fakturowania,
- kiedy można stosować faktury elektroniczne:

  • domniemana zgoda odbiorcy,
  • techniczne aspekty wymiany faktur,
  • faktury otrzymywane i udostępniane – moment otrzymania i odliczenia podatku naliczonego.Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:
Krzysztof Kłoskowski - Prawnik, doradca podatkowy 10900, uznany wykładowca. Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatkach pośrednich w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Do jego obowiązków należy również za obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej.


Uwaga.
Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

  • Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
  • materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia,
  • zbiór ściągawek dotyczących omawianej problematyki.