Gorące tematy

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) OBOWIĄZUJĄCYCH W 2012 r.

 

1. Podstawowa stawka w podatku od towarów i usług (VAT) wynosi 23%

2. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy - stawka wynosi 8%.

3. Dla większości towarów żywnościowych stawka ustalona została na 5%.

Oznacza to podwyżkę z 3 do 5% dla żywności nieprzetworzonej i obniżkę z 7 do 5% dla przetworzonej w stosunku do wysokości stawek obowiązujących przed 1 stycznia 2011 r.

4. 0% stawkę podatku stosuje się w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów na warunkach określonych w ustawie o VAT. Ustawa o VAT określa także szczególne przypadki zastosowania stawki 0% (DZIAŁ VIII rozdział 4 ustawy).