Koszty uzyskania przychodu 2020 i koszty podwyższone –...
maxpixel.net
Podatnik.Info

Koszty uzyskania przychodu 2020 i koszty podwyższone – jaka kwota Ci przysługuje w 2021?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przeczytaj, w jaki sposób wypełnić PIT 2020/2021, aby rozliczyć wydatki poniesione na dojazdy?

Przejdź do następnych akapitów:

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Pracownicze koszty uzyskania przychodu to wydatki ponoszone przez podatnika w celu uzyskania przychodu z danego źródła. Celem odliczenia kosztów uzyskania przychodu ma być zrekompensowanie pracownikowi strat poniesionych, żeby uzyskać wynagrodzenie. Ta kwota jest jednak stała i niezmienna od wielu lat. O jakie wartości możesz się ubiegać?

W przypadku, gdy pracujesz w miejscowości, w której mieszkasz, twoje koszty uzyskania przychodu 2020/2021 mogą wynieść:

  • z tytułu jednego stosunku pracy, spółdzielczego stosunku oraz pracy nakładczej: 111,25 zł miesięcznie (i nie więcej, niż 1335 zł rocznie),
  • równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy, spółdzielczego stosunku oraz pracy nakładczej: 111,25 zł miesięcznie (i nie więcej, niż 2002,05 zł rocznie).

Koszty podwyższone uzyskania przychodu

W prawie zostały przewidziane sytuacje, w których pracownikowi przysługuje zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Koszty podwyższone wynoszą 139,06 zł miesięcznie, jeżeli podatnik oświadczy, że miejsce jego stałego lub tymczasowego pobytu znajduje się poza miejscowością, w której pracuje. Co ważne, sytuacja dotyczy nie miejsca zameldowania, ale zamieszkania.

Jeśli twoje (stałe lub tymczasowe) miejsce zamieszkania jest inne niż to, w którym pracujesz, twoje koszty uzyskania przychodu wyniosą maksymalnie:

  • z jednego stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku: 139,06 zł miesięcznie (i nie więcej, niż 1668,72 zł rocznie),
  • równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku: 139,06 zł (i nie więcej, niż 2502,56 zł rocznie).

Co ważne, koszty podwyższone nie mogą być odliczone przez podatnika, który otrzymuje dodatek za rozłąkę.

Jak rozliczyć koszty podwyższone 2020/2021?

Z zasady koszty uzyskania przychodu służą obniżeniu podstawy opodatkowania. Pracownik dzięki nim opłaca niższą kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Koszty podwyższone można zastosować po wcześniejszym złożeniu przez podatnika odpowiedniego oświadczenia. Musi w nim poinformować, że jego miejsce zamieszkania znajduje się w innej miejscowości niż zakład pracy, a on sam nie otrzymuje dodatku za rozłąkę.

Istnieje też możliwość, by rozliczyć faktycznie poniesione koszty podwyższone. Jeśli są one wyższe, niż te określone ustawowo, podatnik musi posiadać imienny bilet okresowy, na podstawie którego może rozliczyć koszty, które realnie poniósł, dojeżdżając do pracy.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Pracownik może zastosować 50-proc. koszty, nawet jeśli nie zrobił tego pracodawca