Maciej Szulikowski - strona 3 z 8 - Prosta strona podatków
Maciej Szulikowski
Maciej Szulikowski

Radca Prawny

Informacje:

Maciej Szulikowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia z prawa angielskiego, niemieckiego i prawa Unii Europejskiej, zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge i Uniwersytetem w Bonn. Maciej Szulikowski był stypendystą Uniwersytetu w Konstancji (Niemcy) oraz ukończył podyplomowe studia przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie przygotował prawno-porównawczą pracę dyplomową na temat Europejskiego Prawa Bankowego.

Od 2004 roku pełni funkcję partnera zarządzającego w M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej. Jego specjalizacja to rynek kapitałowy, prawo bankowe i finansowe, handlowe i cywilne, jak również prawo własności intelektualnej oraz spory sądowe i arbitrażowe.

 

Maciej Szulikowski

Strona 3 z 8

26 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w...

26 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, której dane zostały objęte wpisem tego oddziału do KRS, może udzielić pełnomocnictwa procesowego do zastępowania przedsiębiorcy zagranicznego w sprawach o roszczenia związane z działalnością tego oddziału.