Dz.U. 2011 nr 62 poz. 319 z dnia 1911-04-06

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2007 r. Nr 68, poz. 449) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Podatnik.info nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.