Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 289 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 199 zł oraz 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-03-15 10:00 Koniec: 2013-03-15 14:30
Adres: Wałbrzych, Hotel Arkadia ul. Wrocławska 113
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Śląski)

Zapisy zakończone

Zmiany w podatku od towarów i usług na lata 2013-2014, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zasad fakturowania

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Śląski)

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Szanowni Państwo

Senat RP przyjął dwie istotne nowelizacje podatku od towarów i usług. Jeden z dokumentów wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., a drugi z dniem 1 kwietnia 2013 r. Oba dokumenty spowodują istotną przebudowę podatku od towarów i usług. Zmiany ustawowe, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. to nowe zasady rozliczania obowiązku podatkowego przez małych podatników oraz korekty podatku należnego i naliczonego w przypadku braku zapłaty. Zmiany ustawowe od dnia 1 kwietnia 2013 r. to m.in. nowe zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych, eksportu towarów, czynności nieodpłatnych oraz stosowania zwolnień z opodatkowania. Jednocześnie Ministerstwo Finansów zaprezentowało nowy projekt rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, które w sposób zasadniczy zmieni treść i formę faktur podatkowych.Zmiany wynikające z przedmiotowego projektu rozporządzenia mają wejść w życie również od dnia 1 stycznia 2013 r. Projektowane zmiany w obecnym kształcenie zapowiadają rewolucję w rozliczaniu podatku od towarów i usług – zwłaszcza w zakresie fakturowania.

Plan szkolenia: 

1. Zasady fakturowania 2013-2014 – 1 stycznia 2013 r. oraz 1 stycznia 2014r. 

 • Rodzaje faktur – pełna, uproszczona, handlowa
 • Treść faktury
 • Procedury fakturowania
 • Terminy wystawiania faktur
 • Faktury korygujące, noty korygujące
 • Duplikaty, faktury wewnętrzne
 • Przepisy przejściowe


2. Zmiany od 1 stycznia 2013r. wprowadzone ustawą deregulacyjną

 • Metoda kasowa
 • Ulga za złe długi
 • Zwrot VAT
 • Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowych transakcji
 • Miejsce świadczenia czynności
 • Przeliczanie kursów walut


3. Zmiany wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej od 1 stycznia 2013r.

 • Odliczanie od paliwa


4. Zmiany w zakresie ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych od 1 stycznia 2013r.  

5. Nowelizacja ustawy o VAT od 1 kwietnia 2013r. 

 • Rozliczanie i dokumentowanie eksportu i dostaw wewnątrzwspólnotowych
 • Regulacje dotyczące przedstawiciela podatkowego
 • Zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych
 • Rozliczanie importu usług oraz dostaw i nabyć od nierezydentów
 • Nowe zasady zwolnień


6. Zmiany zasad opodatkowania VAT od 1 stycznia 2014r.

 • Nowe zasady określenia obowiązku podatkowego,
 • Nowa definicja podstawy opodatkowania ,
 • Nowe zasady odliczenia podatku naliczonego,
 • Opodatkowanie dostawy gruntów,
 • Nowe zasady opodatkowania dostawy towarów używanych


Wykład poprowadzi: 
Justyna Zając-Wysocka – Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP ,radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych fi rm doradczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.


Uwaga.
Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 • Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
 • materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia,