Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 319 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo Naszych Stałych Klientów wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 239 zł oraz 53 zł za materiały

Termin i miejsce:
Start: 2013-07-08 00:00 Koniec: 2013-07-08 00:01
Adres: Katowice, hotel Załęże, ul. Gliwicka 106
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Małopolski)

Zapisy zakończone

Inne terminy:

Podatek od towarów i usług w branży nieruchomości – spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Małopolski)

Zapisz się na szkolenie


NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Szanowni Państwo,

Szeroko pojęta branża nieruchomości ze względu na swoją specyfikę zmaga się z wieloma problemami w rozliczaniu podatku od towarów i usług. W dużej mierze jest to związane ze skomplikowanymi regulacjami tego podatku dotyczącymi m.in. zasad stosowania zwolnienia z opodatkowania dostaw nieruchomości gruntowych i budynkowych, zasad opodatkowania usług najmu nieruchomości oraz dostarczanych mediów, czy też korekty podatku naliczonego i należnego w przypadku braku zapłaty. Niebagatelne znaczenie mają również kwoty angażowane w tej działalności.
Celem wykładu jest kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług przez firmy deweloperskie, firmy budowlano - montażowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych. 

1. Zasady opodatkowania dostaw nieruchomości w podatku od towarów i usług:

 • zasady zwolnienia z opodatkowania dostaw gruntów – nowe regulacje od dnia 1 kwietnia 2013 r.,
 • zwolnienie z opodatkowania dostawy budynków budowli lub ich części,
 • jak rozumieć pierwsze zasiedlenie,
 • kiedy nakłady na nieruchomości wykluczają stosowanie zwolnienia z opodatkowania,
 • prawo wyboru opcji opodatkowania w sytuacji, gdy przepisy przewidują zwolnienia z opodatkowania,
 • podstawa opodatkowania przy dostawie budynków wraz z gruntem,
 • zasady opodatkowania zbycia użytkowania wieczystego.


2. Prace budowlane dotyczące nieruchomości mieszkalnych – jak stosować obniżoną stawkę podatku?

 • budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zakres pojęciowy,
 • prace budowlane w obrębie budynku mieszkalnego i poza jego obrębem – czy trzeba stosować dwie stawki podatku?
 • sposób obliczenia podstawy opodatkowania w przypadku konieczności zastosowania dwóch stawek podatku (23% i 8%) na wykonane prace,
 • usługi związane z konserwacją budynków – jaka jest właściwa stawka podatku?


3. Podatek od towarów i usług w działalności spółdzielczej i wspólnotach mieszkaniowych:

 • zbycie praw spółdzielczych a podatek od towarów i usług (zakres opodatkowania, podstawa opodatkowania),
 • usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi – zwolnienie z opodatkowania,
 • najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych - czy jest to świadczenie kompleksowe? Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych,
 • przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wspólnotach mieszkaniowych,
 • rozliczanie podatku od towarów i usług z zastosowaniem wskaźnika proporcji; uwzględnienie we wskaźniku proporcji sporadycznych dostaw nieruchomości.4. Zasady korekty podatku należnego i naliczonego w przypadku braku zapłaty:

 • korekta podatku należnego i podatku naliczonego – podstawowe zasady,
 • kaucja gwarancyjna a korekta podatku naliczonego,
 • potrącenie kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac – czy konieczna jest korekta podatku naliczonego?
 • odnowienie zobowiązania w kontekście pojęcia uregulowania należności.


5. Pozostałe zagadnienia dotyczące podatku od towarów i usług związane z nieruchomościami.


Szkolenie poprowadzi:
Krzysztof Kłoskowski - Prawnik, doradca podatkowy 10900. Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatkach pośrednich w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Do jego obowiązków należy również za obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym zwłaszcza Komentarza do podatku od towarów i usług pod redakcją prof. W. Modzelewskiego.


Doradco Podatkowy
, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych.