Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały. Dla drugiej i kolejnych osób cena za udział w szkoleniu wynosi 219 zł i 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-08-21 10:00 Koniec: 2013-08-21 14:30
Adres: Hotel „Zawiercie”, ul. Wierzbowa 6 godz. 10.00 – 14.30
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Małopolski)

Zapisy zakończone

Nowelizacja podatku od towarów i usług od dnia 1 października 2013 r. i 1 stycznia 2014 r.

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Małopolski)

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!


DODATEK WAKACYJNY – bezpłatne konsultacje podatkowe*

Szanowni Państwo.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. nastąpi kolejna w ostatnim czasie głęboka przebudowa podatku od towarów i usług. Co istotne będzie ona dotyczyć zasadniczych zagadnień związanych z rozliczaniem tego podatku. Zmianie ulegną przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, momentu odliczenia podatku naliczonego. Ponadto zostanie wprowadzony docelowy model fakturowania – uchylone zostanie rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, a w jego miejsce zaczną obowiązywać przepisy zawarte w ustawie. Charakter zmian powoduje, że podatnicy już dziś powinni zapoznać się ze zmianami tak aby przygotować się na nadchodzącą rewolucję. Dotyczy to zwłaszcza tych podatników, którzy będą musieli dokonać zmian w systemie księgowym.
Niemniej istotne zmiany planowane są na dzień 1 października 2013 r. kiedy to zgodnie z planami Ministerstwa Finansów mają wejść w życie przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe dostawcy niektórych towarów. 

Celem wykładu jest kompleksowe omówienie wszystkich uchwalonych nowelizacji wraz z uwzględnieniem aktualnych problemów podatku od towarów i usług.

1. Zmiany od dnia 1 stycznia 2014 r.

- Nowe zasady określenia obowiązku podatkowego (uchylenie art. 19 ustawy) 

 • ogólny i szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – oderwanie obowiązku podatkowego od daty wystawienia faktury,
 • jak ustalić obowiązek podatkowy w przypadku wysyłki towaru (faktura nie powoduje powstania obowiązku podatkowego),
 • ustalenie obowiązku podatkowego usług niematerialnych,
 • ograniczenie szczególnych momentów postawania obowiązku podatkowego – kiedy po dniu 1 stycznia 2014 r. rozpoznawać obowiązek podatkowy dla niektórych czynności: m.in. sprzedaż ciągła, dostawa mediów, usługi budowlano-montażowe, spedycja i transport?
 • Przepisy przejściowe w zakresie obowiązku podatkowego - które przepisy stosować na przełomie roku?
 • jakich zamian dokonać w systemie księgowym aby prawidłowo rozpoznawać obowiązek podatkowy?


- Nowa koncepcja podatkowy opodatkowania:

 • likwidacja pojęcia obrotu jako podstawy opodatkowania (uchylenie art. 29 ustawy),
 • elementy, które należy zaliczyć do podstawy opodatkowania – jak rozliczać świadczenia kompleksowe,
 • wyłączenia z podstawy opodatkowania – wydatki ponoszone w imieniu i na rzecz kontrahenta nie wchodzą do podstawy opodatkowania,
 • podstawa opodatkowania a faktury korygujące – nowe zasady rozliczania obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.


- Podatek naliczony po dniu 1 stycznia 2014 r. 

 • moment powstania prawa do odliczenia – uzależnienie od wykonania czynności,
 • wykonanie prawa do odliczenia w przypadku niektórych czynności (media, nabycie wewnątrzwspólnotowe),
 • zmniejszenie podatku naliczonego w przypadku udzielenia rabatu - czy trzeba czekać na fakturę korygującą?


- Nowe zasady wystawiania faktur – docelowy model fakturowania:

 • nowe regulacje dotyczące fakturowania – likwidacja art. 106 ustawy oraz rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur;
 • wprowadzenie definicji faktury – jakie dokumenty będą fakturą od dnia 1 stycznia 2014 r.?
 • podmioty zobowiązane do wystawiania faktur,
 • treść wystawianych przez podatnika faktur,
 • terminy wystawiania faktury z uwzględnieniem nowego terminu powstania obowiązku podatkowego; brak związku między wystawieniem faktury a powstaniem obowiązku podatkowego,
 • fakturowanie sprzedaży zwolnionej,
 • fakturowanie elektroniczne od dnia 1 stycznia 2014 r.,
 • dokumentacja czynności rozliczanych przez nabywcę w związku z likwidacją faktur wewnętrznych, ujmowanie w ewidencji faktur wystawionych przez kontrahentów zagranicznych,


- Zasady odliczeń podatku naliczonego w przypadku nabycia samochodów osobowych po dniu 1 stycznia 2014 r.
 

2. Zmiany od dnia 1 października  2013 r. i problemy bieżące

- Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dostawcy:

 • nabycie jakich towarów może spowodować odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dostawcy?
 • w jaki sposób dokonać weryfikacji kontrahenta, aby uniknąć ryzyka odpowiedzialności za cudze zobowiązanie,
 • w jakim przypadku może wystąpić solidarna odpowiedzialność,
 • dobra wiara jako przesłanka odliczenia podatku naliczonego.


- Kasy rejestrujące:

 • treść paragonu w świetle nowych przepisów,
 • zasady korygowania sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej (reklamacje i pomyłki).


- Jak postępować w przypadku otrzymania faktury z wykazanym podatkiem w zakresie ubezpieczenia przedmiotu leasingu – co zmienia wyrok TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r.?


Szkolenie poprowadzi:
Krzysztof Kłoskowski - Prawnik, doradca podatkowy 10900. Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatkach pośrednich w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Do jego obowiązków należy również za obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym zwłaszcza Komentarza do podatku od towarów i usług pod redakcją prof. W. Modzelewskiego.


Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


* Po zakończeniu wykładu zapraszamy Słuchaczy na bezpłatne konsultacje podatkowe, które będą prowadzone przez ekspertów Instytutu Studiów Podatkowych oraz Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych;