Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 339 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 239 zł oraz 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-07-15 10:00 Koniec: 2013-07-24 15:00
Adres: Katowice, hotel „Qubus”ul. Uniwersytecka 13
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział w Warszawie)

Zapisy zakończone

Inne terminy:

Nowe zasady rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2013 r. wynikające z tzw. ustawy deregulacyjnej oraz inne zmiany i problemy bieżące

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział w Warszawie)

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Szanowni Państwo
Sejm RP uchwalił ustawę z dnia 30 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (tzw. „ustawa deregulacyjna”). Ustawa ta wprowadza bezprecedensowe zmiany w zakresie zmniejszania kosztów uzyskania przychodów w przypadku braku zapłaty zobowiązań w określonych przez ustawę terminach; w niektórych przypadkach pojawi się konieczność rozpoznania przychodu do opodatkowania. Poza tym planowane są inne radykalne - wręcz przełomowe – zmiany w tym podatku. Wprowadzone zmiany wymagają dokonania niezwłocznie wnikliwej analizy nowych przepisów w celu ich prawidłowego stosowania od dnia 1 stycznia 2013 r. W trakcie szkolenia szczegółowej analizie poddane zostaną wszystkie nowe regulacje ze wskazaniem ich skutków, a zwłaszcza licznych pól ryzyka podatkowego, które pojawią się ze względu na restrykcyjny charakter wprowadzanych zmian. 

Oto ramowy plan szkolenia:

1. Kiedy należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów w przypadku braku zapłaty zobowiązań zgodnie z terminem płatności od dnia 1 stycznia 2013 r.?

2. Kiedy należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów w przypadku braku zapłaty zobowiązań pomimo, że nie upłynął termin ich płatności od dnia 1 stycznia 2013 r.?

3. Kiedy należy zwiększyć przychody do opodatkowania o kwoty niezapłaconych zobowiązań od dnia 1 stycznia 2013 r.

4. Nowe zasady podatkowego rozliczania umów leasingu.

5. Jakie są zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2012 r.? – nowe obowiązki.

6. Zasady rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów na przełomie roku, z uwzględnieniem najnowszych zmian.

7. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych niebedących własnością podatnika (najem, etc.) – radykalna zmiana w orzecznictwie.

8. Planowana nowa („stara”) kategoria przychodów do opodatkowania z tytułu świadczeń w naturze obok świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych, czy nastąpi radykalne rozszerzenie zakresu przedmiotowego tego podatku? 

9. Planowana istotna modyfikacja przepisów dotyczących cen transferowych oraz dokumentacji podatkowej w tym zakresie.

10. Zmiany przepisów określających obowiązki płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

11. Odpowiedzi na pytania Uczestników.Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:
Jacek Pyssa - dyrektor departamentu podatków bezpośrednich ISP, radca prawny zajmujący się m.in. obsługą nadzorów podatkowych dla największych polskich przedsiębiorstw dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, pełnomocnik w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami w licznych sprawach podatkowych, praktyk oraz wykładowca akademicki. Jest autorem i współautorem książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego, w tym zwłaszcza podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.