Gorące tematy

SKALA PODATKU DOCHODOWEGO  2009 r. - 2012 r.

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85.528

 

14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwota  Miesięczna zmniejszająca podatek

Miesięczna

46 zł 33 gr

 

Roczna

556 zł 02 gr

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

3.091 zł