Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Zwrot podatku dla podróżnych - tax free
Redakcja
http://sxc.hu/

Zwrot podatku dla podróżnych - tax free

Podziel się tym artykułem:   

Ubieganie się o zwrot podatku dla podróżnych wymaga zapoznania się z obostrzeniami przedstawionymi przez ustawodawcę w Ustawie o podatku od towarów i usług. Szczegółowe informacje regulujące znajdują się w art. 126-130 tej Ustawy.

O zwrot podatku za zakupione towary można ubiegać się po spełnieniu czterech podstawowych warunków:

 

  • osoba ubiegająca się o zwrot musi być tzw. podróżnym, czyli nie posiadać stałego miejsca zamieszkania na terenie wspólnoty UE.
  • towary, za które ma być przyznany zwrot podatku, muszą opuścić teren UE w bagażu osobistym podróżnego w stanie nienaruszonym, w terminie do trzech miesięcy po miesiącu zakupu – podróżny musi mieć odpowiednią dokumentację, aby poświadczyć dotrzymanie terminów: imienny dokument otrzymany od sprzedającego wraz z numerowanym stemplem  urzędu celnego na nim. Zwrot podatku nie obowiązuje w przypadku zakupu paliw silnikowych.
  • zwrot może być uzyskany tylko w przypadku zakupu towarów od sprzedawców, którzy dokonują samodzielnie zwrotów VAT lub zlecają tę usługę określonemu pośrednikowi.
  • Wartość zwracanego podatku musi wynosić zgodnie z rozporządzeniem ministra co najmniej  200 zł.


Otrzymanie możliwości oferowania produktów TAX FREE wymaga od sprzedawcy spełnienia następujących wymagań:

 

  • rejestracja jako podatnik VAT.
  • prowadzenie ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.
  • poinformowanie urzędu skarbowego o miejscu, gdzie będzie podróżującym zwracany podatek oraz informacja, z kim sprzedawca ma zawarte umowy zwrotu, jeśli takie posiada, wymagane jest przedłożenie ich kopii.


Dodatkowe obowiązki sprzedawców wynikające z ustawy o VAT [art. 127, pkt. 4]:

 

  • każdy podróżny ma prawo do dostępu do pisemnej informacji opisującej zasady zwrotu podatku w Polsce. Sprzedawca musi dysponować nimi w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
  • oznaczenie punktu sprzedaży w sposób informujący podróżnego o możliwości zakupu towarów, od których będzie można uzyskać zwrot podatku. Minister Finansów ściśle określa kształt znaku informacyjnego, dokumentu imiennego dla podróżnego oraz stempla celnego. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty]

 


Możliwość uzyskania zwrotu podatku przez podróżnych od zakupionych przez nich towarów jest świetną drogą do zwiększenia atrakcyjności handlowej sprzedawców na terenie Unii Europejskiej. Co więcej, sposób ten jest korzystny dla sprzedawców i kupujących, którzy zyskują dzięki niemu satysfakcję finansową.


Zmiany, które zostaną wprowadzone od 1 kwietnia 2011 roku umożliwią zwrot podatku w formie bezgotówkowej: przelewu, czeku, karty płatniczej. Ważną zmianą jest również wypłata w rodzimej walucie podróżnego, po przeliczeniu sumy ze złotych. Dotychczas zwrot można było wypłacić wyłącznie gotówką w polskiej walucie.

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl