Gorące tematy
Czy podatek od wielkich sklepów wielkopowierzchniowych sprawi, że supermarkety zaczną płacić w Polsce podatki?
Wyniki sondażu: sondaż 152 głosów
24%

Tak, ponieważ zostaną do tego zmuszone przez nowe przepisy

36 głosów
9%

Nie, ponieważ mają lepszych doradców podatkowych od państwa

13 głosów
68%

Markety podwyższą ceny i ucierpią klienci

103 głosów
Kalendarz podatnika
Remanent likwidacyjny
Redakcja
http://sxc.hu/

Remanent likwidacyjny

Podziel się tym artykułem:   

Remanent sporządza się na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Przeprowadza się go na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odrębnie dla podatku od towarów i usług.

PODATEK DOCHODOWY
Przeprowadzenie remanentu likwidacyjnego dla potrzeb podatku dochodowego jest konieczne, aby ustalić podatek dochodowy od składników majątkowych, które pozostały po likwidowanej działalności gospodarczej i przechodzą do prywatnego majątku przedsiębiorcy.

 

Remanent ten sporządza się po zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o ostatecznej decyzji likwidacji działalności gospodarczej. Majątek wycenia się według cen zakupu, czyli cen, które nabywca płaci za towar pomniejszonych o podatek VAT.

 

W remanencie dla PIT zawiera się:

  • majątek wykazany w spisie z natury, czyli towary, materiały, aktualna produkcja, braki, odpady oraz tzw. towar w drodze (zakupiony już przez przedsiębiorcę, który nie dotarł jeszcze do siedziby firmy w dniu remanentu),
  • majątek, który nie jest środkiem trwałym, a wiąże się z wykonywaną działalnością i obejmuje wyposażenie niezależnie od jego wartości.

 

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
Remanent likwidacyjny dla potrzeb podatku od towarów i usług przeprowadza się, aby ustalić podatek VAT od składników majątku przekazywanych na potrzeby osobiste prowadzącego działalność gospodarczą, jak i od zbycia tych składników w ciągu 12 miesięcy od dnia likwidacji firmy.

 

Remanentowi podlegają towary, w stosunku do których przedsiębiorcy, w momencie ich nabycia, przysługiwało prawo do dokonania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Towary własnej produkcji, jak i rzeczy ruchome, niebędące przedmiotem dostawy towarów. Grunty i energia pod wszelką postacią, całość i części budynków, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

 

Przypadki, w których przeprowadza się remanent dla VAT:

  • rozwiązanie spółki cywilnej lub handlowej nie mającej osobowości prawnej,
  • zgłoszenie zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych przez osobę fizyczną,
  • niewykonywanie czynności opodatkowanych przez osobę fizyczną co najmniej przez 10 miesięcy.

 

 

WAŻNE!
Od 2011 roku zniesiona zostaje konieczność zapłaty podatku dochodowego od pozostałego majątku podczas likwidacji firmy. Obowiązek sporządzenia jego szczegółowego wykazu nadal jest jednak konieczny. Wyjątkiem jest przypadek, w którym przedsiębiorca sprzeda majątek pozostały po likwidacji. Jeżeli majątek zostanie odprzedany po upływie 6 lat od likwidacji firmy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie podatkowe od tego dochodu, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a ponadto zbycie to nie będzie następowało w ramach wykonywanej działalności (art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o PIT).

Do końca 2010 roku podatek naliczało się każdorazowo w formie zryczałtowanej w wysokości 10% dochodu.

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl