PIT-36 - Darmowy Program PIT pro 2016/2017

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2016/2017 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT-36.

Poleć nas:

PIT-36 ma podobne przeznaczenie, co PIT-37, jednakże jest najczęściej wypełniany przez podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Ten rodzaj formularza powinny wybrać także osoby uzyskujące przychody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych.

Do PIT-36 możesz dołączyć 5 załączników

Do formularza dołączane są takie same załączniki, jak w przypadku PIT-37, dodatkowo dołączyć można: PIT/B (dotyczy działalności), PIT/M (rozliczenie małoletnich dzieci) oraz PIT/ZG (dochody zagraniczne). Termin złożenia zeznania PIT-36 mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W PIT-36 możesz rozliczyć się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem oraz dzieckiem

Ponadto Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują na zasadach ogólnych tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.

Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl