Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł oraz 83 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 199 zł oraz 83 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-06-13 10:00 Koniec: 2013-06-13 15:00
Adres: Bydgoszcz, hotel „City”, ul. 3 Maja 6
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Inne terminy:

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 lipca 2013 r. – czy będzie generalna podwyżka podatku? - Seminarium z cyklu VAT ma 20 lat

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo

W połowie bieżącego roku Rząd zapowiedział wiele zmiany w podatku od towarów i usług. Cześć z nich wynika wprost z przepisów prawa, inne wejdą w życie na mocy pojedynczych nowelizacji. Będą to zmiany na dwudziestolecie podatku, które obchodzić będziemy na początku lipca 2013 r. Poza tym na lata następne zostanie przedłużone obowiązywanie podwyższonych stawek (23% i 8%), które przynajmniej formalnie powinny zakończyć swoją historie w tym roku. Zmienią się również po raz kolejny przepisy o fakturowaniu, które będą dostosowane do wprowadzonych już zmian w kasach rejestrujących, które muszą być wdrożone do dnia 30 września 2013 r.

Oto szczegółowy program seminarium:

1. Czy w związku, że dług publiczny w relacji do PKB przekroczył 55%, stawki podatku wzrosną z dniem 1 lipca 2013 r. do 24%, 9%, 6% ? (art. 146f ustawy o podatku od towarów i usług).

2. Czy stawki 23%, 8%, 6% będą obowiązywać w latach 2014-2017, czy kończą formalnie swój byt z końcem 2013 r.?


3. Zakup których towarów będzie rodzić odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy w podatku od towarów i usług?

 • lista „groźnych towarów” (paliwa, stal, olej opałowy),
 • przesłanki odpowiedzialności nabywcy,
 • domniemane działanie w złej wierze nabywcy,
 • jak uniknąć tej odpowiedzialności?


4. Do kiedy należy dostosować „stare” kasy rejestrujące, aby mogły drukować:

 • paragony nie zgodnie z nowymi przepisami,
 • raporty dobowe i okresowe, które nie będą zawierać danych wynikających z nowych przepisów.


5. Co należy zrobić z kasami rejestrującymi:

 • nabytymi przed dniem 1 stycznia 2009 r.,
 • nabytymi od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 1 września 2011 r.,
 • nabytymi od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.


6. Od kiedy warto kupić nowe kasy rejestrujące: rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kas rejestrujących ( art. 111 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług), które muszą wejść w życie z dniem 1 września 2013 r.?

7. Kiedy sprzedać używany majątek ruchomy nabyty bez prawa do odliczenia, aby legalnie uniknąć opodatkowania towarów używanych? (zmiana art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług).

8. W związku z opodatkowaniem sprzedaży używanych samochodów osobowych od dnia 1 stycznia 2014 r. – jak przekazać je na potrzeby osobiste, aby legalnie uniknąć opodatkowania.

9. Nowe zasady odliczeń przy nabyciu paliwa pojazdów oraz nabycia (najmu) samochodów osobowych i pojazdów zbliżonych (stanowisko Komisji Europejskiej).

10. Czy zakup „części składowych” towarów używanych z prawem do odliczenia, spowodowały rozszerzenie zakresu opodatkowania czynności, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

11. Pozostałe zmiany.


Uwaga: 
Uczestnicy seminarium w bogatych materiałach szkoleniowych otrzymają również „ściągawkę deklaracyjną” uwzględniającą najnowsze wersje deklaracji, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.


Wykład poprowadzi:
prof. dr hab. Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 22 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 17 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 12 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 32 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Uwaga.
Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 • najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
 • Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
 • materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych