Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 350 zł oraz 83 zł za materiały. Cena dla Naszych Stałych Klientów wynosi 320 zł oraz 83 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 220 zł oraz 83 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-07-23 10:00 Koniec: 2013-07-23 14:30
Adres: Częstochowa, hotel Grand, ul. Drogowców 8
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Małopolski)

Zapisy zakończone

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 lipca 2013 r. – czy będzie generalna podwyżka podatku?

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Małopolski)

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!Szanowni Państwo

W połowie bieżącego roku Rząd zapowiedział wiele zmiany w podatku od towarów i usług. Cześć z nich wynika wprost z przepisów prawa, inne wejdą w życie na mocy pojedynczych nowelizacji. Będą to zmiany na dwudziestolecie podatku, które obchodzić będziemy na początku lipca 2013 r. Poza tym na lata następne zostanie przedłużone obowiązywanie podwyższonych stawek (23% i 8%), które przynajmniej formalnie powinny zakończyć swoją historie w tym roku. Zmienią się również po raz kolejny przepisy o fakturowaniu, które będą dostosowane do wprowadzonych już zmian w kasach rejestrujących, które muszą być wdrożone do dnia 30 września 2013 r.

Oto szczegółowy program seminarium:

1. Czy w związku, że dług publiczny w relacji do PKB przekroczył 55%, stawki podatku wzrosną z dniem 1 lipca 2013 r. do
 24%, 9%, 6% ? (art. 146f ustawy o podatku od towarów i usług).

2. Czy stawki 23%, 8%, 6% będą obowiązywać w latach 2014-2017, czy kończą formalnie swój byt z końcem 2013 r.?

3. Zakup których towarów będzie rodzić odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy w podatku od towarów
i usług?

  • lista „groźnych towarów” (paliwa, stal, olej opałowy),
  • przesłanki odpowiedzialności nabywcy,
  • domniemane działanie w złej wierze nabywcy,
  • jak uniknąć tej odpowiedzialności?


4. Do kiedy należy dostosować „stare” kasy rejestrujące, aby mogły drukować:

  • paragony nie zgodnie z nowymi przepisami,
  • raporty dobowe i okresowe, które nie będą zawierać danych wynikających z nowych przepisów.


5. Co należy zrobić z kasami rejestrującymi:

  • nabytymi przed dniem 1 stycznia 2009 r.,
  • nabytymi od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 1 września 2011 r.,
  • nabytymi od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.


6. Od kiedy warto kupić nowe kasy rejestrujące: rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kas rejestrujących (art. 111 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług), które muszą wejść w życie z dniem 1 września 2013 r.?

7. Kiedy sprzedać używany majątek ruchomy nabyty bez prawa do odliczenia, aby legalnie uniknąć opodatkowania towarów używanych? (zmiana art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług).

8. W związku z opodatkowaniem sprzedaży używanych samochodów osobowych od dnia 1 stycznia 2014 r. – jak przekazać je na potrzeby osobiste, aby legalnie uniknąć opodatkowania.

9. Nowe zasady odliczeń przy nabyciu paliwa pojazdów oraz nabycia (najmu) samochodów osobowych i pojazdów zbliżonych (stanowisko Komisji Europejskiej).

10. Czy zakup „części składowych” towarów używanych z prawem do odliczenia, spowodowały rozszerzenie zakresu opodatkowania czynności, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

11. Pozostałe zmiany.Wykład poprowadzi:
Witold Modzelewski – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 22 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 17 lat), Szef podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 12 lat).Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 32 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował
pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.