Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 399 zł oraz 53 za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł oraz 53 za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-07-02 10:00 Koniec: 2013-07-02 15:00
Adres: Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych podmiotach sfery budżetowej - zmiany - lipiec 2013 r.

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo

Zagadnienie podatku od towarów i usług w sektorze publicznym jest jednym z najbardziej zróżnicowanych i trudnych elementów tego podatku. Niejednoznaczność pojęcia „wykonywania władzy publicznej”, wykonywanie licznych czynności zwolnionych z podatku (jak związanych z edukacją i służbą zdrowia), czy też rozliczanie nieodpłatnych świadczeń to tylko niektóre kwestie, od lat wywołujące wątpliwości u podatników. Stan ten pogarszają w ostatnim czasie liczne, często niedopracowane zmiany w przepisach, pogłębiając stan niewiedzy lub wręcz złej wiedzy podatkowej. Od dnia 1 kwietnia 2013 r. weszła w życie kolejna obszerna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto Ministerstwo Finansów planuje od dnia 1 lipca 2013 r. kolejną nowelizację, która przewiduje odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podatkowego sprzedawcy w przypadku nabycia paliw, kruszców i wyrobów stalowych.

Celem seminarium jest przede wszystkim kompleksowe zaprezentowanie najistotniejszych dla jednostek administracji publicznej zagadnień w podatku od towarów i usług, w tym zamian w podatku obowiązujących od dnia 1 stycznia i 1 kwietnia 2013 r. jak również wskazanie na praktyczne problemy nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2013 r.


I. Kiedy jednostki samorządu terytorialnego stają się podatnikami VAT?

II. Czynności podlegające opodatkowaniu i czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

1) pojęcie wykonywania czynności z zakresu zadań władzy publicznej ,
2) czynności niepodlegające opodatkowaniu a czynności zwolnione z podatku,
3) czynności odpłatne i czynności nieodpłatne,


III. Omówienie wybranych zagadnień dotyczących czynności podlegających opodatkowaniu:

4) czynności nieodpłatne – materiały promocyjne, druki reklamowe, reprezentacja, nagrody konkursowe, 
5) nieodpłatne przekazania na rzecz pracowników, w tym udostępnienie samochodów służbowych do celów prywatnych,
6) najem, dzierżawa i bezumowne korzystanie z nieruchomości – pojęcie usługi kompleksowej,
7) dostawa złomu,
8) dostawa towarów używanych,
9) usługi komunalne i dostawa mediów,
10) usługi edukacyjne,
11) usługi medyczne,
12) stołówki szkolne,


IV. D dokumentowanie i deklarowanie – przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.:

1) wystawianie, korygowanie, anulowanie faktur ,
2) nowe deklaracje VAT,
3) kasy rejestrujące – czy samorząd ich potrzebuje?,


V. Odliczenie podatku naliczonego

1) korekta podatku należnego i naliczonego w przypadku braku uregulowania należności wynikającej z faktury w terminie płatności,
2) prawo do odliczenia – problemy praktyczne, w tym:
  • zakup usług telekomunikacyjnych i energii elektrycznej,
  • usługi gastronomiczne a cateringowe,
  • błędy na fakturze a prawo do odliczenia,


VI. Nadchodzące zmiany

1) stawki podatku – czy czeka nas ich wzrost?
2) planowane zmiany dotyczące odpowiedzialności nabywcy za niezapłacony podatek swojego kontrahenta,
3) zmiany dotyczące fakturowania od 1 stycznia 2014 r.


Szkolenie poprowadzi:
Jarosław Szajkowski - Prawnik, Konsultant Podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (studia ukończone z wyróżnieniem). W latach 2007 – 2009 członek zespołu Kliniki Prawa „Niewinność” organizowanej przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Specjalizuje się w podatku akcyzowym i wspólnotowym prawie podatkowym. Zajmuje się obsługą postępowań podatkowych i sporządzaniem w ich toku pism procesowych, sporządzaniem opinii prawno-podatkowych, oraz przeprowadzaniem audytów podatkowych.


Nadzór merytoryczny szkolenia:
prof. dr hab. Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 22 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 17 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 12 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 32 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.


Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych