Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-08-30 10:00 Koniec: 2013-08-30 15:00
Adres: Lublin, hotel \"Victoria”, ul. Narutowicza 58/60
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Inne terminy:

VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach budżetowych po uchwale NSA z 24 czerwca 2013 r. - REWOLUCJA

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Szanowni Państwo

W dniu 24 czerwca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 1/13), zgodnie z którą podatnikiem podatku od towarów i usług jest zawsze gmina, a nie jej jednostki budżetowe. Teza powyższego wyroku oznacza rewolucyjną zmianę dotychczasowej praktyki rozliczania podatku od towarów i usług i skutkować będzie koniecznością zmiany rozliczania tego podatku na przyszłość, jak i za minione okresy rozliczeniowe.

Uchwała NSA przekreśla dotychczasową wieloletnią praktykę rozliczania jednostek samorządu terytorialnego poprzez traktowanie jednostek budżetowych jako odrębnych od gmin podatników podatku od towarów i usług. Uchwała ta kwestionuje prawidłowość rozliczania podatku od towarów i usług przez macierzyste podmioty jednostek budżetowych.
Celem szkolenia jest uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług specyficznej działalności podmiotów należących do sfery publicznej z uwzględnieniem uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 r., zgodnie z którą gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług.


I. Nowy model rozliczania podatku od towarów i usług przez gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki budżetowe z uwzględnieniem uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.

1. Podmiotowość podatkowa w podatku od towarów i usług gmin i jednostek budżetowych: 

 • praktyczne skutki uchwały NSA dla rozliczania podatku od towarów i usług,
 • czy uchwała dotyczy wszystkich jednostek budżetowych czy wyłącznie gminnych jednostek budżetowych,
 • skutki uchwały NSA dla zakładów budżetowych,
 • gmina jako podatnik podatku od towarów i usług,
 • czy należy złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez jednostki budżetowe (VAT-Z)?


2. Dokumentowanie i ewidencjonowanie podatku VAT przez gminy i jednostki budżetowe:

 • wystawianie faktur - dane na fakturze gminy i jednostki budżetowej,
 • numerowanie faktur sprzedaży gminy i jednostek budżetowych,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług i miejsce jej przechowywania; czy rejestry jednostki budżetowej mogą być przechowywane przez te podmioty?
 • sporządzanie deklaracji podatkowej przez jednostkę macierzystą na podstawie danych otrzymanych także od jednostek budżetowych,
 • sposób wyliczenia wskaźnika  proporcji gminy z uwzględnieniem sprzedaży jednostek budżetowych,
 • jak prawidłowo dokonać korekty podatku naliczonego za 2013 r. w związku z koniecznością połączenia rejestrów gminy z rejestrami jednostek budżetowych.


3. Skutki uchwały z dnia 24 czerwca 2013 r. dla minionych okresów rozliczeniowych nieobjętych przedawnieniem

 • czy gminy i jednostki budżetowe są obowiązane do skorygowania faktur oraz deklaracji podatkowych za minione okresy rozliczeniowe?
 • obowiązek „sumowania” rejestrów podatku należnego i podatku naliczonego jednostek budżetowych z rejestrami gminy,
 • skutki dla podatników posiadających indywidualną interpretację podatkową w zakresie podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • czy gmina ma obowiązek wystawienia faktur dotyczących sprzedaży wykonywanej przez zwolnione podmiotowo jednostki budżetowe?
 • czy należy żądać faktur korygujących dane zawarte na fakturach wystawionych na jednostki budżetowe jako odrębnych od gminy podatników podatku od towarów i usług?
 • jaki wskaźnik proporcji zastosować w celu odliczenia podatku naliczonego za poprzednie okresy rozliczeniowe?
 • przedawnienie zobowiązania podatkowego za lata ubiegłe w kontekście przedawnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego poprzez korektę odpowiedniej deklaracji VAT-7.


4. Odpowiedzialność karno-skarbowa osób dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług przez gminę oraz jednostki budżetowe.


Szkolenie prowadzi:
Krzysztof Kłoskowski – Prawnik, doradca podatkowy 10900, uznany wykładowca. Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatkach pośrednich w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Do jego obowiązków należy również za obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej.