Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-07-15 10:00 Koniec: 2013-07-15 15:00
Adres: Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach budżetowych po uchwale NSA z 24 czerwca 2013 r. - REWOLUCJA

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Szanowni Państwo

W dniu 24 czerwca br. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 1/13), zgodnie z którą podatnikiem podatku od towarów i usług jest zawsze gmina, a nie jej jednostki budżetowe. Teza powyższego wyroku oznacza rewolucyjną zmianę dotychczasowej praktyki rozliczania podatku od towarów i usług i skutkować będzie koniecznością zmiany rozliczania tego podatku na przyszłość, jak i za minione okresy rozliczeniowe.

Uchwała NSA z dnia 24 czerwca br. przekreśla dotychczasową wieloletnią praktykę rozliczania jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów publicznych będących samodzielnymi jednostkami budżetowymi. Uchwała ta kwestionuje prawidłowość rozliczania podatku od towarów i usług przez macierzyste podmioty jednostek budżetowych.

Celem szkolenia jest uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT specyficznej działalności podmiotów należących do sfery publicznej z uwzględnieniem uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 r., zgodnie z którą gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług.


I. Nowy model rozliczania podatku VAT przez gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki budżetowe z uwzględnieniem uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.

1. Podmiotowość podatkowa w podatku VAT gmin i jednostek budżetowych: 

 • praktyczne skutki dla rozliczania podatku od towarów i usług w świetle uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
 • jednostka macierzysta, jednostki organizacyjne,
 • gmina jako podatnik VAT,
 • czy należy złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez jednostki budżetowe (VAT-Z),


2. Dokumentowanie i ewidencjonowanie podatku VAT przez gminy i jednostki budżetowe:

 • wystawianie faktur - dane na fakturze gminy i jednostki budżetowej,
 • numerowanie faktur,
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowej przez jednostkę macierzystą na podstawie danych otrzymanych także od jednostek budżetowych.


3. Skutki uchwały z dnia 24 czerwca 2013 r. dla minionych okresóo rozliczeniowych nieobjętych przedawnieniem

 • czy gminy i jednostki są obowiązane do skorygowania faktur oraz deklaracji podatkowych,
 • skutki dla podatników posiadających indywidualną interpretację podatkową w zakresie podmiotu będącego podatnikiem podatku VAT


4. Odpowiedzialność karno-skarbowa osób dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku VAT przez gminę oraz jednostki budżetowe.


II. Czynności podlegające opodatkowaniu i czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

 1. Pojęcie wykonywania czynności z zakresu zadań władzy publicznej.
 2. Czynności niepodlegające opodatkowaniu a czynności zwolnione z podatku.
 3. Czynności odpłatne i czynności nieodpłatne.III. Omówienie wybranych zagadnień dotyczących czynności podlegających opodatkowaniu:

 1. Czynności nieodpłatne – materiały promocyjne, druki reklamowe, reprezentacja, nagrody konkursowe.
 2. Nieodpłatne przekazania na rzecz pracowników, w tym udostępnienie samochodów służbowych do celów prywatnych.
 3. Najem, dzierżawa i bezumowne korzystanie z nieruchomości – pojęcie usługi kompleksowej.
 4. Dostawa złomu.
 5. Dostawa towarów używanych.
 6. Usługi komunalne i dostawa mediów.
 7. Usługi edukacyjne.
 8. Usługi medyczne.
 9. Stołówki szkolne.IV. Odliczenie podatku naliczonego

 1. Korekta podatku należnego i naliczonego w przypadku braku uregulowania należności wynikającej z faktury w terminie płatności.
 2. Prawo do odliczenia – problemy praktyczne, w tym: zakup usług telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, usługi gastronomiczne a cateringowe, błędy na fakturze a prawo do odliczenia.


V. Nadchodzące zmiany

 1. Stawki podatku – czy czeka nas ich wzrost?
 2. Planowane zmiany dotyczące odpowiedzialności nabywcy za niezapłacony podatek swojego kontrahenta,
 3. Zmiany dotyczące fakturowania od 1 stycznia 2014 r.


Szkolenie prowadzi:
Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 22 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 17 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 12 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 32 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.